Archive for september 3rd, 2010

3 september

Potujmo pametneje za boljše življenje

Čez slaba dva tedna se bo pričel že deveti Evropski teden mobilnosti. Od 16. do 22. septembra bo po vsej Evropi potekala kampanja, v kateri bo sodelovalo več kot 200 milijonov ljudi, ki želi spremeniti podobo sodobnih evropskih mest.

Evropski teden mobilnosti se bo zaključil z dnem brez avtomobila, 22. septembra, ko bodo nekatera mestna središča zaprta za ves promet. Poleg tega pa bodo skozi celoten teden potekale razne aktivnosti in dejavnosti, ki bodo v ospredje postavljale letošnji slogan »Potuj pametneje, živi bolje«. Omenjeni slogan povezuje zdravje in mobilnost, saj je znano, da redna telesna dejavnost prispeva k dobremu počutju in zdravju človeka.

Evropskemu tednu mobilnosti se je letos priključilo 30 slovenskih občin, in sicer Apače, Celje, Gorje, Gornja Radgona, Jesenice, Kamnik, Kanal ob Soči, Koper, Kranj, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Makole, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Ptuj, Radovljica, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje, Vransko, Vrhnika, Zreče in Žalec.

V okviru tega tedna bodo Ministrstvo za okolje in prostor, Mednarodna organizacija za varstvo Alp CIPRA in Ministrstvo za promet 16. in 17. septembra v Ljubljani organizirali mednarodno delavnico »Urbana območja na poti k trajnostni mobilnosti«, v okviru katere bodo predstavili idejna izhodišča za uvajanje trajnostne mobilnosti, udeleženci pa se bodo seznanili tudi s primeri dobre in slabe prakse doma in v tujini.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

3 september

Nova Uredba na področju okoljskih dajatev

smeti Nova Uredba na področju okoljskih dajatevVlada RS je včeraj na seji spregovorila tudi o nekaterih okoljskih zadevah, med drugim tudi o okoljski dajatvi ter njeni ureditvi. V tej povezavi so sprejeli tudi Uredbo, ki bo problematiko uredila, v veljavo pa bo stopila že s prvim novembrom.

Z novo Uredbo bo višina okoljske dajatve, ki jo prejmejo občine, odvisna od razmerja odloženih ter zbranih komunalnih odpadkov. Dajatev bo tako izračunana glede na poslane podatke, ki jih bodo občine morale sporočati ministrstvu za okolje in prostor, o količini tako zbranih kot tudi odloženih odpadkov. Ministrstvo bo nato izračunalo pripadajočo okoljsko dajatev ter seznam o zneskih objavilo na svojih spletnih straneh.

Poleg omenjene Uredbe je vlada včeraj sprejela tudi poročilo o spremljanju izvajanja operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, v obdobju do leta 2012, v katerem so ugotovili, da so se lani izpusti toplogrednih plinov v svetu zmanjšali. Zaradi tega bo Slovenija kjotski protokol presegla manj, kot je bilo doslej mišljeno. Po tej ugotovitvi so v Vladi znižali oceno sredstev, ki bodo potrebna za nakup emisijskih pravic na mednarodnem trgu. Natančen znesek pa naj bi bil znan ob koncu programskega obdobja, torej leta 2012.