Archive for september 29th, 2010

29 september

Civilna iniciativa za nujno spremembo Zakona o zaščiti živali

lajka Civilna iniciativa za nujno spremembo Zakona o zaščiti živaliPobuda civilne iniciative za novi Zakon o varstvu in proti mučenju živali je naletela na velik odziv v javnosti. Do sedaj je bilo v podporo nujnim spremembam obstoječe zakonodaje na tem področju zbranih preko 28.000 podpisov. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da mora Slovenija kot sodobna civilizirana država, ki je članica Evropske unije, dvigniti standarde tudi na področju varstva živali. Sedaj veljavna zakonodaja je na tem področju preveč ohlapna, nedorečena in žal se niti sankcije, ki jih zakonodaja omogoča, v praksi ne izvajajo.

Podpisi so se zbirali na številnih lokacijah, saj je bil odziv na prošnjo civilne iniciative presnetljivo dobro sprejet. Po naši evidenci pa mape s podpisi z vseh zbirnih mest še niso bile predane in pričakujemo, da je odziv še veliko boljši, kot kažejo do sedaj prešteti podpisi.

Zato naprošamo vse subjekte, ki so omogočili zbiranje, pa še niso predali map z zbranimi podpisi, naj to čim prej storijo, da bomo lahko dobili končno sliko tega projekta. Mape naj pošljejo prorektorici za študijske zadeve Univerze v Mariboru, prof. dr. Mejri Festić.

Vsem podpisnikom in zbiralcem podpisov se iz srca zahvaljujemo, vsak od vas je dodal svoj kamenček v mozaik lepšega in prijaznejšega sveta za živali.

Avtor: Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka

29 september

Označevanje energijskih razredov tudi za televizijske sprejemnike

Nalepka-energetska-ucinkovitost-t Označevanje energijskih razredov tudi za televizijske sprejemnikeEvropska komisija je včeraj predlagala uvedbo energijskih oznak za televizijske sprejemnike, kar pomeni, da bodo morali proizvajalci po novem uporabljati lestvico energijskih oznak in tako označiti z A do G, kako energetsko varčni so njihovi izdelki. Oznaka bo morala biti vidna na sprejemniku ter tudi v televizijskih oglasih, kadar bodo v oglasu pokazali oziroma omenili ceno sprejemnika.

Ob enem bodo posodobili obstoječo shemo energijskih oznak za hladilnike, pomivalne in pralne stroje. Glede na to, da kar 90 % aparatov, prodanih v EU, nosi oznako A (najboljši energijski razred) in da nove tehnologije omogočajo zmanjšanje porabe izdelkov v razredu A za polovico, so se pri Evropski komisiji odločili, da dodajo tri nove razrede, in sicer A+, A++ in A+++.

Energijske oznake so za porabnike zelo pomembne, saj jim omogočajo, da izbirajo energetsko najvarčnejše izdelke in s tem prihranijo pri stroških ter so hkrati do okolja bolj prijazni. Po drugi strani pa predstavljajo tudi spodbudo podjetjem, da vlagajo v razvoj energetsko učinkovitejših izdelkov.

Vir: Evropska komisija