Archive for oktober 13th, 2010

13 oktobra

Evropska unija drži svoje obljube

Evropska komisija je izdala letno poročilo, v katerem obravnavajo tudi doseganje ciljev zmanjšanja emisij. Kot je razvidno iz poročila, je Evropska komisija že dosegla zastavljene in podpisane cilje, določene v Kjotskem protokolu, ki bi jih sicer bilo potrebno doseči do leta 2012.

Kot je dejala Connie Hedergaard, evropska komisarka za podnebne ukrepe, rezultati kažejo, da svet lahko računa na Evropsko unijo, saj le-ta izpolni tisto, kar obljubi. V tem konkretnem primeru pa celo nadaljujejo s preseganjem ciljev, h katerim so se zavezali.

V Kjotskem protokolu se je 15 držav članic (tiste, ki so bile v času sklenitve članice EU) zavezalo k zmanjšanju skupnih emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012 v povprečju za 8 % v primerjavi z izhodiščnim letom. Za preostale članice ni skupnih emisijskih ciljev, so pa podpisale individualne zaveze v okviru Kjotskega protokola, ki so jih vse razen Malta in Ciper tudi dosegle.

Po omenjenih podatkih ocenjujejo, da bodo z obstoječimi politikami in ukrepi dosegli zmanjšanje emisij v višini 10,4 % pod stopnjo emisij v izhodiščnem letu. Zmanjšanje pa naj bi bilo zaradi ukrepov, ki jih še nameravajo izpeljati, celo višje.

Vir: Evropska komisija

13 oktobra

Obisk ministra Židana na Nacionalnem inštitutu za biologijo

Pri Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) so povabili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, na predstavitev delovanja in načrtov, ki jih imajo. Tako so ministru predstavili delovanje inštituta, ki tudi sicer sodeluje z omenjenim ministrom oziroma ministrstvom, kateremu pripada. Ob tem je direktorica inštituta, prof. dr. Tamara Lah, poudarila, da želijo s svojim delom ustvarjati vrhunsko znanje in tehnologije na področju ved o življenju in njihovem okolju.

V nadaljevanju obiska je minister Židan predstavil ministrstvo ter poudaril, da se je v času njegovega mandata spremenil odnos do tistega dela znanstvenih raziskav, ki jih financira Ministrstvo, in se ta sredstva s prihodnjim letom zvišujejo. Izpostavil je tudi mnenje, da Ministrstvo potrebuje znanstveno stroko, a hkrati jasne smernice ter potrebe s področja prehrane, ki bi določale smer znanstvenih projektov. V tem okviru je minister tudi izpostavil pomen skrbi za kmetijska zemljišča ter na aktivnosti, pomembne za zaščito potrošnikov pred potvorbami.

Ministru so v nadaljevanju predstavili še raziskovalne naloge s področja varovanja rastlin ter področje raziskav v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi. Po koncu je minister izrazil navdušenje nad delovanjem inštituta ter vodstvu zaželel, da bi še naprej skrbeli za zadovoljstvo zaposlenih ter vzgojo vrhunskih kadrov. Dodal je še, da bo tudi Ministrstvo še naprej podpiralo znanstvene aktivnosti, povezane s prehrano.