Archive for november 30th, 2010

30 november

Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo delavnico »Odpadki niso smeti«

ocistimo-slovenijo-150x100 Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo delavnico »Odpadki niso smeti«Ministrstvo za okolje in prostor je v petek, 26. novembra 2010, organiziralo na Gospodarski zbornici Slovenije posvetovalno delavnico Odpadki niso smeti, kjer so bile prikazane dobre prakse seznanjanja in ozaveščanja v zvezi z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Udeleženci posvetovalne delavnice so se strinjali, da so tovrstna srečanja med predstavniki javnih služb in zbiranja komunalnih odpadkov in Ministrstva za okolje in prostor pomembna in koristna ter da jih je potrebno nadaljevati.