Archive for december 18th, 2010

18 december

Konec leta biotske raznovrstnosti prinaša leto gozdov

gozd1-150x100 Konec leta biotske raznovrstnosti prinaša leto gozdovV Kanazawi na Japonskem se bo danes z zaključno slovesnostjo končalo Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Leto 2011 bo Mednarodno leto gozdov in zato zopet zanimivo za Slovenijo, saj gozdovi prekrivajo več kot pol države in se z njimi gospodari sonaravno.

Gozdovi prekrivajo tretjino kopnega na Zemlji in so izjemnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti našega planeta. Vsako leto se njihova površina zmanjša za 13 milijonov hektarov. Torej, vsaka dva meseca, za eno Slovenijo. V tropskih gozdovih, ki pokrivajo le šest odstotkov kopnega, po ocenah živi več kot polovica vseh živalskih in rastlinskih vrst.

Površina gozdov v Sloveniji presega svetovno in evropsko povprečje, saj gozdovi pokrivajo 59 odstotkov države, njihov delež pa se še povečuje. Sedeminosemdeset odstotkov gozdov izgrajujejo domače, rastišču primerne drevesne vrste, ali pa je sestava v njih podobna naravni. V naših gozdovih je kar 11 habitatnih tipov, ki ustrezajo kriterijem za vključitev v omrežje Natura 2000.