Archive for december 23rd, 2010

23 december

Posredna sprememba rabe zemljišč lahko zmanjša prihranke emisij toplogrednih plinov, povezane z biogorivi

ajdovscina-150x100 Posredna sprememba rabe zemljišč lahko zmanjša prihranke emisij toplogrednih plinov, povezane z biogoriviEvropska komisija je danes objavila poročilo o posredni spremembi rabe zemljišč, povezani z biogorivi in tekočimi biogorivi. Poročilo ugotavlja, da posredna sprememba rabe zemljišč lahko zmanjša prihranke emisij toplogrednih plinov, povezane z biogorivi, prepoznava pa tudi vrsto negotovosti, povezanih z modeli, ki so trenutno na voljo.

Evropska komisija v sporočilu napoveduje, da bo izvedla oceno učinka, pri čemer bo upoštevala možne spremembe obstoječe zakonodaje. Poleg tega si bo na tem področju še naprej prizadevala za zagotavljanje, da so politične odločitve utemeljene na najboljših razpoložljivih znanstvenih dognanjih. Današnje sporočilo povzema analize, ki jih je Komisija opravila v zadnjih dveh letih, vključno s pregledom posvetovanj o tej temi, v katera so bili vključeni tako strokovnjaki kot širša javnost. Komisija se bo zdaj osredotočila na podrobno oceno najustreznejših možnih pristopov za reševanje tega problema, ki jo bo predstavila do julija 2011. Oceni bo, če bo to potrebno, sledil zakonodajni predlog za spremembo direktiv o energiji iz obnovljivih virov in o kakovosti goriva.

Vir: Evropska komisija