Archive for december 27th, 2010

27 december

Zakaj ob podnebnih spremembah ne smemo ostati ravnodušni

tanjacegnar1-150x100 Zakaj ob podnebnih spremembah ne smemo ostati ravnodušniNedavna podnebna konferenca pogodbenic konvencije ZN o podnebnih spremembah v Cancunu je bila namenjena dogovarjanju o ukrepih mednarodne skupnosti za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, zato so se je udeležili predvsem politiki.

Kot ugotavlja mag. Tanja Cegnar, svetovalka za podnebne spremembe na Agenciji RS za okolje (ARSO), podnebnih sprememb ne moremo več preprečiti niti z najbolj radikalnimi ukrepi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov; lahko jih le upočasnimo in omejimo, da nam ne povzročijo neobvladljive škode. Mednarodna pogajanja in iskanje skupnih zavez so nujno potrebni, saj zastavljene cilje lahko dosežemo le, če si bodo zanje prizadevale vse države.

In kaj razkrivajo podnebni podatki? Svetovna meteorološka organizacija je v Cancunu predstavila podatek, da je desetletje 2001-2010 najtoplejše po letu 1850, ko smo začeli instrumentalno spremljati povprečno svetovno temperaturo. Letošnje leto bo zelo verjetno tretje najtoplejše, pravi Cegnarjeva. Po njenih besedah tudi podatki za Slovenijo, ki jih zbira Agencija RS za okolje, kažejo, da povprečna temperatura narašča. Spreminja se tudi padavinski režim, vroči poletni dnevi so vse pogostejši, snežne odeje po nižinah pa je vse manj.

»Iz naših meritev so prav tako razvidni naraščajoči trend gladine morja, spremembe v pretokih rek in številu zaledenitve jezer, priča smo pogostejšim sušam, poplavam ter neurjem,« še opozarja Tanja Cegnar.

Vir: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N8130