Archive for januar 3rd, 2011

3 januar

Romana Jordan Cizelj imenovana za poročevalko pri pripravi poročila o predlogu direktive Sveta o ravnanju z izrabljenim gorivom in jedrskimi odpadki

25-11-09-jordan-cizelj-2-150x100 Romana Jordan Cizelj imenovana za poročevalko pri pripravi poročila o predlogu direktive Sveta o ravnanju z izrabljenim gorivom in jedrskimi odpadkiEvropska komisija je v objavljenem predlogu direktive predlagala določitev varnostnih standardov pri odlaganju izrabljenega goriva in jedrskih odpadkov iz jedrskih elektrarn, obenem pa se je zavzela tudi za oblikovanje standardov s področja odpadkov, povezanih z medicino in raziskavami.

Predlog direktive državam članicam Unije narekuje oblikovanje nacionalnih programov, v katerih naj bi jasno navedle, kdaj, kje in kako bodo vzpostavile končna odlagališča odpadkov in kakšen bo proces ravnanja z njimi.
Ko bo direktiva sprejeta, bodo mednarodno dogovorjeni varnostni standardi v Evropski Uniji postali zavezujoči.

Ta tematika je v pristojnosti odbora za industrijo, raziskave in razvoj v Evropskem parlamentu, katerega članica je tudi Jordan Cizljeva.