Archive for marec 9th, 2011

9 marec

Dr. Romana Jordan Cizelj o akciji Očistimo Evropo

jordan-cizelj-t-150x100 Dr. Romana Jordan Cizelj o akciji Očistimo EvropoNamen akcije Očistimo Evropo, ki bo potekala 24. aprila naslednje leto, je predvsem osveščanje ljudi o varčnem ravnanju s surovinami in dobrinami, obenem pa tudi opozarjanje na pravilno ravnanje ob koncu uporabnosti.

Dr. Jordan Cizljeva nam je povedala: »Ob koncu uporabnosti je odpadke treba odvreči tako, da jih je mogoče predelati ali odložiti; nikakor jih ne smemo nenadzorovano zavreči v naravo. Zato si želimo, da se v širšem evropskem prostoru razširi informacija o uspehu posameznih čistilnih akcij, ki so jih že organizirala civilna družbena gibanja v Sloveniji, Estoniji, Litvi in na Portugalskem.« V teh državah so se društva obračala neposredno na državljane, ki so se odzvali z aktivno udeležbo pri odstranjevanju odpadkov.

»V Evropski uniji imamo sicer sprejeto zakonodajo o odpadkih, vendar pa je njeno izvajanje in izvrševanje slabo. K manjšemu onesnaževanju in k reševanju problema divjih odlagališč bo pripomogla kombinacija različnih aktivnosti. Nujna sta dober nadzor in spremljanje ter višje kazni, ki bodo res tudi izplačane. Najpomembneje pa bo, da se o tem govori, da ljudje vedo, da se smeti v naravo ne odlaga. Med ljudmi mora zoreti občutek in rasti osveščanje, da smo za naravo odgovorni vsi, da imamo moč vplivati vsi.« Polega navedenega nas je zanimalo tudi, če bodo poslanci tudi fizično sodelovali v akciji. »Seveda bom tudi sama sodelovala pri akciji, tako z osveščanjem in promocijo kot tudi na terenu pri sami izvedbi akcije, ki bo povsod po svetu potekala na isti dan, 24. aprila 2012,« je za konec še dejala dr. Jordan Cizljeva.