Archive for april 2nd, 2011

2 april

Evropska mladina s projektom U4energy spoznava energetsko učinkovitost

nadapavser_t-150x100 Evropska mladina s projektom U4energy spoznava energetsko učinkovitostPred številnimi osnovnimi in srednjimi šolami v državah članicah Evropske unije ter na Norveškem, Hrvaškem, Islandiji in v Lihtenštajnu je od 16. septembra lani nov ekološki izziv. Stekel je namreč projekt, poimenovan U4energy, njegov cilj pa je spodbuditi energetsko učinkovito ravnanje med mladimi generacijami v Evropi, da bi tako prispevali k bolj trajnostni prihodnosti. Do 16. maja letos imajo šole, torej tudi v Sloveniji, še priložnost, da se prijavijo na tekmovanje z aktivnostmi za razvoj energetsko učinkovitih navad, s tem pa se potegujejo za nagrado ter priznanje na evropski ravni.

Slovenski učenci, dijaki in učitelji lahko dokažejo, kako varčevati z energijo, kako zmanjšati račune za energijo, zmanjšati izpuste CO2 in prispevati k trajnostnemu razvoju s svojo ustvarjalnostjo in inovativnimi idejami.

Ambasadorka tega privlačnega tekmovanja za Slovenijo je prof. Nada Pavšer, častna članica društva Planet Zemlja. Aktivnosti potekajo že na 37 slovenskih šolah. Ob sodelovanju nacionalne ekipe (poleg Nade Pavšer so to še učitelja svetovalca Magdalena Bobek in Cveto Fendre ter dr. Darja Piciga iz vladne službe za podnebne spremembe) in nekaterih nevladnih organizacij, učitelje na delavnicah seznanjajo z inovativnimi pristopi, varčevanjem, učinkovito rabo energije, upravljanjem z energijo, energetskim knjigovodstvom in možnostmi spreminjanja navad.

S tem projektom, o katerem lahko več preberete na spletnem naslovu www.u4energy.eu, je bil storjen pomemben korak naprej, zato je projekt bil vključen tudi v vseslovenski natečaj za naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. O slednjem si lahko preberete na spletnem portalu www.planet-zemlja.org, pobližje pa ga lahko spoznate na Eko konfernci, ki se bo ob dnevu Zemlje, odvijala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.