Izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti

janez-potocnikEvropski komisar za okolje Janez Potočnik je včeraj predstavil novo strategijo Evropske komisije za zaščito in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v Evropi v naslednjem desetletju.

Biotska raznovrstnost je v Evropi ogrožena, saj vrste izginjajo po stopnjah brez primere. V EU grozi izumrtje približno 25 % evropskim živalskim vrstam, vključno s sesalci, dvoživkami, plazilci, pticami in metulji, 88 % staležev rib pa je prekomerno izkoriščenih ali v veliki meri izčrpanih. Mnogo ekosistemov je uničenih do te mere, da ne morejo več zagotavljati mnogovrstnih storitev, od katerih smo odvisni – od čistega zraka in vode do opraševanja pridelkov in zaščite pred poplavami. To uničenje za EU predstavlja ogromne socialne in gospodarske izgube. Tako ima na primer opraševanje žuželk, ki v Evropi izrazito upada, v EU ocenjeno gospodarsko vrednost 15 milijard letno.

Strategija zajema šest prednostnih ciljev v zvezi z glavnimi dejavniki, ki povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti. Ti cilji so: dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje o varstvu narave, izboljševanje in obnova ekosistemov ter njihovih storitev, kadar koli je to mogoče, zagotavljanje trajnosti kmetijstva in gozdarstva, varstvo in zaščita ribjih staležev v EU, nadzor nad invazivnimi vrstami, ki so naraščajoč vzrok za izgubo biotske raznovrstnosti v EU, ter povečanje prispevka EU k usklajenemu svetovnemu ukrepanju za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Načrtovani ukrepi bodo pomagali zmanjšati največje pritiske na naravo in storitve ekosistemov v Evropski uniji, saj bodo cilji glede biotske raznovrstnosti vključeni v glavne sektorske politike. Sprejeta strategija je v skladu z zavezami, ki jih je Evropska unija sprejela na lanski konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti v Nagoyi na Japonskem.

Vir: PEK

Z varčevanjem smo tudi okolju prijazni

nadapavser_tnV petek nas je na letošnji Eko konferenci nagovorila tudi Nada Pavšer, ki kot ambasadorka promovira projekt EU za inovativno in raziskovalno delo na področju energije U4 ENERGY, posebej pa je poudarila, da je vgraditev znanja v pridobivanje novih navad in ustvarjalnih poti za ravnanje z energijo, iskanje novih načinov uporabe alternativnih virov energije pri mladih zelo pomembno. »Prav v okviru projekta U4 Energy, ki je vseevropski projekt in trenutno poteka v 27 državah, tudi v slovenskih šolah, je skupni cilj mlade navaditi na ustvarjalno in inovativno delo v okviru varčevanja z energijo.«

Izpostavila je tudi zanimivo dejstvo raziskav strokovnjakov in povzela: »Tisoč šol, kolikor jih je v Sloveniji, bi lahko zgolj z mehkimi ukrepi privarčevali 8,5 milijonov evrov letno in vse to le z bolj umnim in skrbnim ravnanjem s toplotno energijo, z manjšimi investicijami in izolacijo. Obenem so izračunali, da bi istočasno zmanjšali tudi do 45.000 ton ogljikovega dioksida. Takšne številke mlade ne le vzgajajo, ampak so tudi dejanski prispevek k trajnostnemu izobraževanju in trajnostnemu ravnanju.«