Archive for januar 25th, 2012

25 januar

Uredba o biocidih uvaja strožje preverjanje

mini Uredba o biocidih uvaja strožje preverjanje Biocidi so sredstva za uničevanje škodljivih živih organizmov. Delimo jih na fungicide (zaščita pred glivami, bakterijami, mikroorganizmi) in insekticide (zaščita pred insekti v vseh njihovih razvojnih stopnjah). Mednje spadajo izdelki od mišjega strupa do izdelkov za uničevanje bakterij. Biocidi bodo glede na četrtkovo glasovanje v Evropskem parlamentu deležni strožjih preverjanj.

Posodobljena pravila želijo bolje zaščititi zdravje ljudi in okolje ter hkrati izboljšati postopke odobritve za promet s temi izdelki.

Posodobljena zakonodaja zapolnjuje pravno vrzel, tako da bodo izdelki, tretirani z biocidi - kot npr. pohištvo, premazano s fungicidom ali anti-bakterijski kuhinjski pulti - po novem vključeni v to zakonodajo in jasno označeni. Kmetijski pesticidi bodo še naprej predmet
ločene zakonodaje.

Najbolj problematične snovi - kot tiste, ki so rakotvorne, mutagene, motilci hormonov ali strupene za razmnoževanje - bodo načeloma prepovedane. Izjeme bodo države članice lahko dovolile le takrat, ko bo to nujno potrebno, na primer ko je biocid potreben za
preprečevanje nevarnosti za javno zdravje. Takšne odobritve in podaljševanja bodo časovno omejena, dokler ne bodo razviti varnejši nadomestki.

Vir: Tiskovna služba Evropskega parlamenta