Archive for marec 30th, 2012

30 marec

V Sloveniji v povprečju 422 kg odpadkov na prebivalca

smeti1 V Sloveniji v povprečju 422 kg odpadkov na prebivalcaV Sloveniji je prebivalec v letu 2010 proizvedel 422 kg odpadkov, medtem ko je bilo na osebo predelanih 471 kg odpadkov. 58% jih je končalo na odlagališčih, 1% se jih je sežgalo, 39% se jih je recikliralo, 2% pa kompostiralo. Slovenija je poleg Nemčije (45%) in Belgije (40%) ena izmed treh držav z najvišjo stopnjo recikliranja odpadkov.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat 40% vseh komunalnih odpadkov še vedno konča na odlagališčih. V povprečju je prebivalec Evropske unije v letu 2010 proizvedel 502 kg komunalnih odpadkov, 486 kg na osebo jih je šlo v predelavo. In sicer se je na ravni EU komunalne odpadke predelalo na naslednji način: 38% na odlagališčih, 22% v sežigalnicah, 25% se jih je recikliralo in 15% pa kompostirajo.

Vir: PEK