Dostop do energije pomemben za premagovanje revščine v državah v razvoju

reka Dostop do energije pomemben za premagovanje revščine v državah v razvojuJutri bo v Bruslju potekal vrh o trajnostni energiji za vse, na katerem bodo sodelovali predstavniki Evropske unije, Združenih narodov in držav v razvoju ter industrije, civilne družbe in zasebnega sektorja.

V okviru priprav na ta dogodek je evropski statistični urad Eurostat objavil rezultate raziskave javnega mnenja o dostopu do energije v državah v razvoju. Kot kažejo zbrani podatki, kar 95 % Evropejcev meni, da je dostop do energije pomemben pogoj za premagovanje revščine v državah v razvoju.

Devet od desetih vprašanih Evropejcev tudi meni, da bi morala EU pomagati ljudem v teh državah pri izboljšanju dostopa do energije. Kar zadeva energetske vire, največ vprašanih (77 %) meni, da bi morala biti energija v državah v razvoju v prihodnosti zagotovljena iz obnovljivih virov, kot so veter, vodna energija in sonce. Poleg tega se 83 % Evropejcev strinja, da podpora državam v razvoju pri zagotavljanju boljšega dostopa do energije posredno koristi tudi EU, na primer s krepitvijo trgovine ali ustvarjanjem delovnih mest. Javnomnenjska raziskava je bila opravljena med 19. in 21. marcem 2012 na vzorcu približno 13.500 vprašanih v vseh 27 državah članicah EU.

Evropska unija je največja donatorka državam v razvoju na področju izboljšanja dostopa do energetskih storitev. Leta 2010 je samo Evropska komisija za energetske programe zagotovila sredstva v višini 278,5 milijona evrov.

Vir: PEK

Comments are closed.