Archive for maj 24th, 2012

24 maja

Boljši izkoristek naravnih virov

okoljeResolucija, ki jo je Parlament sprejel v četrtek, poudarja, da mora EU bolje izkoriščati naravne vire in tako ohraniti gospodarsko rast ter okolje. Poslanci dodajajo, da bi morali biti koristni odpadki vnovič uporabljeni, namesto da se jih odlaga ali zažiga, z obdavčitvijo pa bi bilo treba kaznovati negospodarno rabo virov in krepiti konkurenčnost Unije.

Odlagališča in sežiganje
Dokument zahteva postopno zapiranje odlagališč odpadkov in poziva Komisijo, naj v ta namen do konca leta 2014 pripravi ustrezne predloge. Komisija naj bi tudi vnovič pregledala ciljne količine za recikliranje do leta 2020 in okvirno direktivo o odpadkih ter do konca desetletja uveljaviti prepoved sežiganja tistih odpadkov, ki jih je možno reciklirati ali kompostirati.

24 maja

Ob svetovnem dnevu okolja konferenca o odpadkih in embalaži

konf1Dnevno obremenjevanje okolja z milijoni ton odpadkov postaja vedno bolj pereč problem, pred katerim si vsakodnevno zatiskamo oči. O tem priča podatek o 230 000 tonah nepovratne embalaže, ki jo letno pridelamo v Sloveniji.

Ker sta tako potrošništvo kot tudi neurejena zakonodaja s seboj prinesla enako mero pasti, društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Agencijo za okolje in Ventovarno ob svetovnem dnevu okolja pripravlja konferenco, na kateri bodo priznani strokovnjaki razpravljali o odpadkih in embalaži kot problemu in priložnosti.

Konferenca bo odprta za javnost in bo potekala v ponedeljek, 4. junija 2012 med 9. in 12. uro v Ventovarni, Masarykova 17 v Ljubljani. Skozi razprave bodo govorci odprli tudi vprašanje ravnanja z odpadno embalažo in možnostjo prodaje v povratni embalaži, predstavili stanje na področju odpadkov in njihovo dokončno izrabo.

V dveh panelih – Odpadki kot problem in poslovna priložnost ter Embalaža kot problem in poslovna priložnost – bodo svoja razmišljanja in ugotovitve ter primere dobrih praks predstavili eminentni strokovnjaki s področja ekologije in ekonomije, med drugim tudi Barbara Avčin Tržan, v.d. generalna direktorica direktorata za okolje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, prof. dr. Bogomir Kovač z Ekonomske fakultete ter predstavniki podjetij, ki se z odpadki dnevno srečujejo na poslovni ravni.

Ob robu konference bo potekal tudi t. i. Bazar embalaže »emBAlaZAR«, kjer bodo predstavljene embalaže kot surovina ali/in produkt.

24 maja

Jadranka Juras proti krznu

muckČastna članica društva Planet Zemlja Jadranka Juras skupaj z Vegansko iniciativo zbira mnenja in izjave znanih Slovencev o krznarski industriji.

Ker je uporaba krzna nepravična do živali in ima slab vpliv na okolje ter škoduje zdravju tistih, ki delajo v predelavi živalskih kož, ter tistim, ki živijo v bližini strojarskih obratov in farm za krzno, krznarska industrija ni nekaj, na kar smo lahko ponosni.

Izjave znanih Slovencev lahko preberete na spodnji povezavi.