Archive for junij 14th, 2012

14 junij

Prof. dr. Peter Novak o prihodnosti energetike

peter-novak1 Prof. dr. Peter Novak o prihodnosti energetikeProf. dr. Peter Novak, dekan Visoke šole za tehnologijo in sisteme, direktor Energotecha, je na tretji Eko konferenci v organizaciji društva Planet Zemlja, ki je potekala v Ljubljani od 19. do 20. aprila 2012, kot predsedujoči drugemu panelu Energetika, včeraj, danes jutri v uvodnem nagovoru poudaril pomembnost osredotočenja na kakovost energije, merilo katere je eksergija (dela zmožnost energije).

V Sloveniji imamo trenutno sedem nosilcev energetskega sistema: premog, les (biomaso), plin, nafto, bencin, elektriko. Ceno vsem določa trg, kar posledično pomeni, da sistem do okolja ni ravno prijazen, kot meni prof. dr. Novak, potrebujemo nov, okolju prijaznejši, trajnejši in sonaraven sistem. Infrastruktura predlaganega sistema temelji na elektriki, plinu in tekočem gorivu, pri tem, da vsebuje le tri nosilce: elektriko, naravni zemeljski plin metan in metanol (utekočinjen metan).S temi tremi nosilci in spremembami tehnologij za pretvarjanje lahko pokrijemo vse potrebe človeštva po energiji, pri tem pa gre, ob ohranitvi sedanje infrastrukture, za okolju prijazen sistem. V predlaganem sistemu g. Novak predvideva popolno nadomestitev sedanje primarne energije z elektriko iz obnovljivih virov (30 % iz hidroelektrarn, 30 % iz veternih, 30 % iz fotovoltaike in 10 % iz biomase) za kar bi bilo potrebno zgraditi 54 tisoč giga vatov elektrarn za ceno 90 tisoč milijard evrov. To pomeni, da bi bilo potrebno letno nameniti 2 % svetovnega GDP-ja po posameznih državah, v kolikor želimo zastavljen cilj doseči do leta 2075. Podobna je situacija v Sloveniji, potrebujemo vizijo, da iz starega sistema preidemo v novega, kar je lahko izvedljivo v 30, 35 letih.