»V naravi se vse razvija«

novak3 »V naravi se vse razvija«Dr. Peter Novak je že več kot desetletje upokojen redni profesor Fakultete za strojništvo v Ljubljani, a še vedno aktiven v izobraževalnih vrstah, saj je dekan Visoke šole za tehnologije in sisteme v Novem mestu. Letos je že drugič zapored tudi svoje znanje in izkušnje delil z obiskovalci Eko konference.

Med pogovorom smo ga povprašali tudi o uporabi dikcije »trajnostni razvoj«. Povedal je, da se uporabi izraza upira že od njegovega nastanka.

“Ker gre za izraz, uporabljen prvič v knjigi »Our common future«, je pri razumevanju potrebna njegova definicija. V pravem pomenu celotne vsebine knjige je to klic »nazaj k naravi, k naravnim danostim in gospodarjenju v naravi ali z naravo. Narave pa ne moremo varovati in razvoja ne moremo ustaviti, saj se vse v naravi razvija, skupaj s človeštvom in njegovo tehnologijo.«

Po mnenju dr. Novaka sicer imamo veliko opravka s trajnim razvojem. »Toda ta razvoj je lahko dober ali slab. Izraz trajnosten nam pove, da nekaj traja. Šele ko mu dodamo obširno razlago, kaj mislimo s tem, dobi svoj smisel. Slovenski izraz sonaraven vsakemu pove bistvo našega hotenja, brez dodatnih razlag. Če je nekaj sonaravno, je torej v soglasju z naravnimi danostmi, ki pa se stalno spreminjajo,« je še zaključil dr. Novak.

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.

Comments are closed.