Archive for julij 13th, 2012

13 julij

V Sloveniji kvalitetno gospodarjenje z gozdom

gozd V Sloveniji kvalitetno gospodarjenje z gozdom Kljub dejstvu, da je Slovenija, za Švedsko in Finsko, tretja najbolj gozdnata evropska država, smo po porabi lesa med zadnjimi v Evropi. Še več, gre za izredno kvaliteten in proizvodno sposoben gozd, ki pokriva kar 60 odstotkov Slovenije. Na letni ravni ostaja v gozdovih nad 4 milijone m3 neizkoriščenega lesa, kar pomeni da posekamo le 40 odstotkov letnega prirasta. Razveseljivo je dejstvo, da je po večini naše gospodarjenje z gozdom kvalitetno in trajnostno, vendar nam manjka tržno-ekonomska usmerjenost, ki bi prispevala tudi k razvoju podeželja in spodbujanju kmetijske dejavnosti. Trenuten izkoristek lesa namreč prinaša ogromne izgube lastnikom gozdov kot tudi lokalnim skupnostim in podjetjem.

Lesna biomasa obljublja nosi ogromen ekološki in razvojni potencial, saj je za predelavo lesa potrebno zelo malo energije. Lasnikom gozdov, v Sloveniji je namreč kar 74 odstotkov lesa v zasebni lasti, se je letos odprla nova možnost povečanja konkurenčnosti svojega gozda. Gre za program certificiranja gozdov (PEFC). PEFC je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Zaradi višanja okoljske zavesti in pred časom sprejete uredbe o zelenem javnem naročanju je smiselno pričakovati, da bo v prihodnosti potreba po dokazovanju izvora lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov še večja.

Vir: Ekologičen.si
http://www.ekologicen.si/article/559/Gozd_in_potencial_za_gospodarski_razvoj