Archive for avgust 9th, 2012

9 avgust

Slovenija pri ravnanju z odpadki v EU ne izstopa

smeti Slovenija pri ravnanju z odpadki v EU ne izstopaEvropska komisija je objavila del rezultatov zunanje študije o ravnanju držav članic s svojimi komunalnimi odpadki.

Poročilo, ki razvršča 27 držav članic po 18 merilih, pri čemer se uporabljajo zelene, oranžne in rdeče zastavice na področjih, kot so skupna količina recikliranih odpadkov, določanje cen za odstranjevanje odpadkov in kršitve evropske zakonodaje, na vrh preglednice uvršča Avstrijo, Belgijo, Dansko, Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko, od katerih nobena nima več kot 2 rdeči zastavici.

Gre za države, ki imajo obsežne sisteme zbiranja odpadkov in odlagajo na odlagališča manj kot 5 % svojih odpadkov. Imajo dobro razvite sisteme recikliranja in zadostno zmogljivost obdelave ter učinkovito obdelujejo biološko razgradljive odpadke. V svojih politikah ravnanja z odpadki praviloma učinkovito združujejo pravne, upravne in gospodarske instrumente.

Države članice z največjimi vrzelmi v izvajanju so Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Grčija, Italija, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška. Med pomanjkljivostmi so slabe ali neobstoječe politike preprečevanja nastajanja odpadkov, pomanjkanje spodbud za preusmeritev odpadkov stran od odlagališč in nezadostne infrastrukture za odpadke. Močno opiranje na odlagališča odpadkov pomeni, da so boljše možnosti ravnanja z odpadki, kot sta ponovna uporaba in recikliranje, stalno premalo izkoriščene. Obeti so temu ustrezno slabi. Slovenija se s petimi rdečimi zastavicami uvršča v sredino obeh skupin držav.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: PEK