Archive for oktober 8th, 2012

8 oktober

Z novo uredbo do višjih standardov predelave odpadkov

odpadki Z novo uredbo do višjih standardov predelave odpadkovMinistrstvo za kmetijstvo in okolje je prejšnji teden začelo javno obravnavo predloga besedila Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi mešanih komunalnih odpadkov. Uredba ločeno opredeljuje predelavo biološko razgradljivih odpadkov in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem.

Z novo uredbo želi ministrstvo zagotoviti visoke standarde predelave biološko razgradljivih odpadkov. Kakovostna predelava biološko razgradljivih odpadkov je tudi porok za zaupanje uporabnikov v kompost ali digestat, ki nastaneta kot proizvod predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni ali bioplinarni.

Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov: gp.mko@gov.si.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo