Archive for oktober 19th, 2012

19 oktober

Skladnost dejavnosti celinske plovbe z okoljsko politiko

plovba Skladnost dejavnosti celinske plovbe z okoljsko politikoEvropska komisija je izdala nove smernice v zvezi s celinsko plovbo in varstvom narave, s čimer bo temu pomembnemu sektorju pomagala pri uporabi okoljske zakonodaje EU.

Smernice, imenovane “Promet po celinskih plovnih poteh in Natura 2000 - trajnostni razvoj celinskih plovnih poti in upravljanje v okviru direktiv EU o pticah in habitatih”, razlagajo, kako v najboljši meri zagotoviti skladnost dejavnosti celinske plovbe z okoljsko politiko EU na splošno ter zlasti z naravovarstveno zakonodajo in ohranjanjem biotske raznovrstnosti v Evropi. Smernice poudarjajo, da območja Natura 2000 niso namenjena temu, da bi postala nekakšne „cone brez razvoja”, in da nov razvoj torej ni izključen pod pogojem, da zagotavlja zadostno raven varstva narave.

Dokument poudarja tudi pomembnost celinske plovbe za zagotavljanje dolgoročne trajnosti prometnega omrežja EU in izpostavlja najpomembnejše dosedanje dosežke tega sektorja pri upoštevanju varstva narave pri njegovih dejavnostih.

Vir: PEK