Archive for oktober 23rd, 2012

23 oktober

Mladi nad okoljske spremembe

voda Mladi nad okoljske spremembeZadnja prednostna naloga evropskega programa Mladi v akciji v letošnjem letu so »globalne in okoljske spremembe«. Program nudi finančno podporo za evropske in mednarodne projekte z namenom spodbuditi mladinsko delo in neformalno učenje pri mladih med 13. in 30. letom starosti.

V splošnem morajo prijavljeni projekti vključevati naslednje tematike: evropsko državljanstvo, udejstvovanje/participacija mladih, kulturna raznolikost, vključevanje mladih z manj priložnostmi, kot rečeno pa je trenutna dodatna prednostna nalogo bolj okoljsko naravnana.

Kot lahko preberemo v oktobrski številki EU novic za mlade, ki je dostopna tudi na spletu na naslovuhttp://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/NOVICE_dokumenti/mesecne_novice_2012/novice-004-12.pdf , želijo spodbuditi snovanje projektov, ki bi prispevali k večanju okoljske ozaveščenosti mladih, spodbujali njihovo aktivno vključevanje pri reševanju globalnih in lokalnih okoljskih problemov ter pokazali smernice za trajnostno naravnan način življenja.