Archive for oktober 27th, 2012

27 oktober

Javno posvetovanje Evropske komisije za boljši trajnostni razvoj

narava Javno posvetovanje Evropske komisije za boljši trajnostni razvojEvropska komisija je začela javno posvetovanje, namenjeno zbiranju pogledov in zamisli v zvezi s političnimi zavezami k trajnostnemu razvoju, sprejetimi na svetovnem vrhu Rio+20, ki je potekal junija 2012 v Riu de Janeiru.

Komisija želi konferenco nadgraditi s posebnimi dejavnostmi in dejanskimi ukrepi za uresničevanje trajnostnega razvoja v EU in po svetu. Rezultati javnega posvetovanja bodo zato osnova za sporočilo Komisije o nadaljnjem ukrepanju po konferenci Rio+20, ki bo predvidoma objavljeno v prvem četrtletju leta 2013.

Javno posvetovanje bo posvečeno oblikovanju izhodišč za številna vprašanja politik v zvezi s petimi glavnimi področji: premik k vključujočemu zelenemu gospodarstvu kot sredstvu za doseganje trajnostnega razvoja v EU in po svetu; določitev prednostnih področij ukrepanja ter razmislek o ciljih in kazalnikih na teh področjih; oblikovanje ciljev glede trajnostnega razvoja, podprto s predlogi za spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev; proučitev možnosti za učinkovito strategijo financiranja trajnostnega razvoja; ter okrepitev institucionalnega okvira za trajnostni razvoj v sklopu okoljskega programa Združenih narodov in političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj.

Posvetovanje je odprto za vse zainteresirane strani (državljane, podjetja, organizacije, javne uprave itd.) in bo trajalo do 15. januarja 2013 prek spletišča tukaj.

Vir: PEK

Foto: “Ron Bird”/FreeDigitalPhotos.net