Archive for november 22nd, 2012

22 november

Slovenija mora določiti več območij za omrežje Natura 2000

ptic Slovenija mora določiti več območij za omrežje Natura 2000Evropska komisija v včeraj objavljenem svežnju odločitev o kršitvah poziva Slovenijo, naj določi več območij za omrežje Natura 2000 - evropsko omrežje zavarovanih naravnih območij. V skladu z direktivo o pticah morajo države članice določiti najprimernejša ozemlja kot posebna območja varstva za ohranjanje vrst ptic.

Slovenija je določila 27 posebnih območij varstva, vendar sta njihovo število in velikost nezadostna v primerjavi s seznamom pomembnih območij za ptice, ki ga Komisija uporablja za presojo, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti. Čeprav ima Slovenija med državami članicami največji delež ozemelj, določenih za omrežje Natura 2000, mora za izpolnjevanje zahtev direktive o pticah določiti še osem dodatnih območij, štirinajst območij pa povečati.

Vir: PEK

Foto: Dr Joseph Valks/FreeDigitalPhotos.net