Archive for november 30th, 2012

30 november

Predstavitev predloga okoljskega akcijskega programa

drevo Predstavitev predloga okoljskega akcijskega programa Evropska komisija je včeraj predstavila predlog sedmega okoljskega akcijskega programa EU za obdobje do leta 2020. Cilji predlogov Komisije so varstvo narave, spodbujanje trajnostne rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in usmerjanje Evrope k blaginji in zdravju znotraj meja našega planeta. Za doseganje teh ciljev si odgovornost delijo EU in njene države članice.

Konkretni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključujejo opuščanje okolju škodljivih subvencij, preusmeritev obdavčenja z dela na onesnaževanje, pripravo sporazumov o partnerstvu med državami članicami in Komisijo o izvajanju okoljske zakonodaje EU ter razvoj sistema za sledenje odhodkom, povezanih z okoljem, v proračunu EU. Komisija v akcijskem programu opredeljuje devet prednostnih ciljev, med katerimi so na primer: varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti; spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti ter učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje, ki so povezana z okoljem.

Program določa okvir za podporo doseganju teh ciljev, med drugim prek boljšega izvajanja okoljske zakonodaje EU, najnovejših znanstvenih spoznanj, zagotavljanja naložb v podporo politikam na področju okolja in podnebnih sprememb ter izboljšanja načina vključevanja okoljskih vprašanj v druge politike. Program naj bi tudi povečal prizadevanja za bolj trajnostna mesta v EU in izboljšal zmogljivost EU za spoprijemanje z regionalnimi in globalnimi izzivi na področju okolja in podnebja. Predlog Komisije bosta obravnavala Evropski parlament in Svet EU. Ko bo dosežen dogovor, bo novi okoljski akcijski program postal zakonodaja EU.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net