Archive for december 12th, 2012

12 december

Posvetovanje za izboljšanje kakovosti zraka

zrak Posvetovanje za izboljšanje kakovosti zrakaEvropska komisija je začela javno posvetovanje o načinih za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi. Zainteresirane strani so pozvane, da predstavijo svoje mnenje o načinih za zagotovitev popolnega izvajanja obstoječega zakonodajnega okvira, njegovo izboljšanje in dopolnitev s podpornimi ukrepi.

Posvetovanje je sestavljeno iz dveh delov: kratkega vprašalnika za splošno javnost in bolj obsežnega sklopa vprašanj za strokovnjake in strokovne delavce iz nacionalnih uprav, regionalne in lokalne organe, raziskovalce, podjetja, zainteresirane strani, zdravstvene, okoljske in druge skupine, ki imajo izkušnje z izvajanjem zakonodaje EU o kakovosti zraka.

Onesnaževanje zraka in z njim povezane grožnje za okolje in zdravje ljudi še vedno skrbijo mnoge državljane EU. Poletni smog, potencialno škodljivi prizemni ozon in drobni delci, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje, redno presegajo varne meje. Kljub napredku v preteklih desetletjih zaradi zakonodaje za zmanjšanje škodljivih onesnaževal, kot so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid in benzen, nekatera onesnaževala še vedno povzročajo težave. Tako izpostavljenost onesnaženosti zraka vsako leto povzroči več kot 350.000 prezgodnjih smrti v EU. Rezultati posvetovanja bodo vključeni v celovit pregled evropskih politik o zraku, ki ga bo Komisija pripravila v letu 2013. Posvetovanje bo trajalo do 4. marca 2013 prek spletne strani: http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net