Archive for december 21st, 2012

21 december

Strožja pravila glede tobačnih izdelkov

cik Strožja pravila glede tobačnih izdelkovKajenje ni le zdravju škodljiva razvada, temveč tudi okolju neprijazna navada, saj se cigaretni ogorki razgrajujejo kar precej časa. A Evropska komisija je po nekajletnem trudu dosegla napredek tudi na tem področju, saj je sprejela predlog za spremembo direktive o tobačnih izdelkih.

Zakonodajni predlog vsebuje nova in strožja pravila glede izdelave, predstavitve in prodaje tobačnih izdelkov. Prepoveduje cigarete, tobak za zvijanje in brezdimne tobačne izdelke z značilnimi močnimi aromami ter predpisuje obvezno uporabo slikovnih zdravstvenih opozoril na embalaži cigaret in tobaka za zvijanje.

Slikovno in besedilno zdravstveno opozorilo bo pokrivalo 75 % sprednje in zadnje strani embalaže, embalaža pa ne bo smela vsebovati promocijskih elementov. Predlog ureja tudi čezmejno spletno prodajo tobačnih izdelkov in predvideva tehnične rešitve za preprečevanje nezakonite trgovine z njimi. Poleg tega Komisija predlaga ukrepe za izdelke, ki do zdaj niso bili posebej zakonsko urejeni, kot so elektronske cigarete in zeliščni izdelki za kajenje. Za tobak za žvečenje in tobak za njuhanje bodo veljali posebni predpisi o označevanju in sestavinah. Obstoječa prepoved tobaka za oralno uporabo (snusa) se ohranja. O predlogu bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet EU. Pričakuje se, da bo sprejet v letu 2014, veljati pa naj bi začel v letu 2015 ali 2016.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net