»Okolje in odnos do njega je oblika odraza odnosa do sočloveka«

stane-b23 »Okolje in odnos do njega je oblika odraza odnosa do sočloveka«Tokrat smo se pogovarjali z direktorjem Urada vlade za narodnosti Stankom Baluhom, ki je s strani petih posameznikov oziroma organizacij predlagan za novega varuha človekovih pravic. Povprašali smo ga o mladih in posledici njihovega odnosa do okolja, saj je okolje eno izmed področij varuha.

»Gre za eno od izredno občutljivih vprašanj, ki ga danes v tej »družbeno celostni krizi« mnogokrat pozabljamo. Okolje in odnos do njega je neka oblika odraza odnosa do sočloveka. Je izraz posameznika, ki mora ta odnos nadgrajevati in začeti pri sebi, saj le tako lahko vsi skupaj dosežemo veliko, to se je kot pozitivno pokazalo npr. pri akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! To so zgolj posamezni poskusi, ki pa jih je treba ozreti v luči trajnostnega razvoja in s tem povezane zelene usmeritve našega planeta. Tu imam v mislih dvigovanje morske globine, taljenje Antarktike itd… Vse izhaja iz osebne odsotnosti, ki jo lahko apliciramo na širšo globalno družbo. Vsak se mora odzvati pozivom, ki jih nosi v sebi Kjotski protokol..to ne pomeni zgolj odgovornosti posameznih držav, ampak vsakega posameznika, ki je osebek v odnosu z drugim in z naravo.«

Celoten intervju si lahko preberete na www.razglej.se

Comments are closed.