Archive for januar 14th, 2013

14 januar

Šole se lahko v shemo šolskega sadja prijavijo do 25. januarja

zelenjava1 Šole se lahko v shemo šolskega sadja prijavijo do 25. januarjaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos izvaja ukrep brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah. Šole se na ukrep za naslednje šolsko leto (2013-2014) lahko prijavijo do 25. januarja. Ministrstvo pa poleg tega izvaja tudi ukrep - Shema šolskega mleka. Vlagatelji na ta ukrep, ki so vrtci, osnovne in srednje šole, se lahko v to shemo prijavijo preko celega leta.

Shema šolskega sadja
Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati ustaviti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki je eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa (bolezni srca, diabetes, rak).
Brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah poteka skozi celo šolsko leto (1. september - 24. junij), enkrat ali večkrat na teden ločeno od rednega obroka. Sadje in zelenjava morata biti sveža (izjema je kislo zelje in repa), in sicer iz predpisanega seznama dovoljenih vrst sadja in zelenjave. V sklopu ukrepa potekajo tudi spremljevalne izobraževalne oziroma promocijske dejavnosti. V letošnjem letu je za ta ukrep načrtovanih 800.000 evrov sredstev (75 % EU sredstev).
V šolskem letu 2012-2013 je v ukrep vključenih 376 osnovnih šol (83 % vseh osnovnošolcev v Sloveniji), pomoč na učenca znaša okvirno 6 evrov/šolsko leto.

Shema šolskega mleka
Shema šolskega mleka je ukrep Skupne kmetijske politike EU, s katerim se sofinancira mleko ali ustrezen mlečni proizvod v okviru obrokov v šolski prehrani. Poleg zmanjšanja cene šolske malice s pomočjo evropskih sredstev, je namen te sheme tudi približati učencem uživanje mleka in kakovostnih mlečnih izdelkov ter sočasno, preko vzgojno izobraževalnih dejavnosti, približati otrokom pomen mleka in mlečnih proizvodov za zdravje. EU sofinancira mleko in mlečne izdelke v višini štirih centov za največ 0,25 l mleka na dan. Upravičenci do teh sredstev so otroci oziroma starši, ki se jim podpora upošteva pri plačilu šolske prehrane za otroka.
Trenutno se v EU za ukrep nameni skupaj okoli 67 milijonov evrov, Slovenija pa je pri koriščenju sredstev med manj uspešnimi državami članicami saj v shemi sodeluje samo 10 osnovnih šol. Ministrstvo ocenjuje, da bomo v Sloveniji v letu 2013 izkoristili samo približno 15.000 evrov. Če bi se v shemo šolsko mleko vključili vsi vrtci in šole, bi Slovenija iz evropskega kmetijskega sklada lahko pridobila preko 2 milijona evrov na leto, za kolikor bi se zmanjšali stroški staršev za prehrano otrok v vrtcih in šolah.

Vir: RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Slika: FreeDigitalPhoto.net