Archive for januar 18th, 2013

18 januar

Evropska komisija o ekološki pridelavi hrane

zelenjava2 Evropska komisija o ekološki pridelavi hraneEvropska komisija je pred dnevi začela spletno javno posvetovanje o ekološko pridelani hrani. Posvetovanje je namenjeno vsem državljanom, ki jih ta tema zanima, in bo trajalo do 15. aprila 2013.

Posvetovanje zajema vprašanja o morebitnih poenostavitvah obstoječe zakonodaje ob sočasnem ohranjanju visokih standardov, pa tudi vprašanja v zvezi z nadzorom in mednarodno trgovino. Komisija bo rezultate posvetovanja uporabila pri pripravi novega političnega in pravnega okvira za ekološko kmetijstvo v Evropi, ki ga bo predvidoma predlagala ob koncu leta 2013.

Evropski predpisi o ekološki pridelavi zajemajo celotno pridelovalno verigo “od vil do vilic”. Pridelovalci, ki spoštujejo te predpise, imajo pravico, da svoje proizvode označijo z evropskim logotipom za ekološke izdelke.

Slika: FreeDigitalPhotos.net