Archive for februar 16th, 2013

16 februar

Gospodarski upad v manjši porabi energije

energija Gospodarski upad v manjši porabi energijeGospodarski upad v Evropski uniji se je odrazil v manjši porabi energije, ki se je zmanjšala z 1.800 milijonov ton ekvivalenta nafte leta 2008 na 1.700 milijonov ton ekvivalenta nafte leta 2011, kar pomeni skupno 6-odstotni upad porabe. Največje porabnice energije v EU v letu 2011 so bile Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Španija, ki so skupaj predstavljale skoraj dve tretjini celotne porabe energije v EU.

Povprečna stopnja energetske odvisnosti v EU je leta 2011 znašala 53,8 %. V letu 2011 so bile od uvoza energije najmanj odvisne Estonija (12 %), Romunija (21 %) in Češka republika (29 %). Najvišje stopnje energetske odvisnosti so zabeležile Malta (101 %), Luksemburg (97 %), Ciper (93 %) in Irska (89 %). Slovenija je leta 2011 zabeležila 48,4-odstotno stopnjo energetske odvisnosti.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net