Archive for februar 23rd, 2013

23 februar

Evropska komisija o privatizaciji vode

voda1 Evropska komisija o privatizaciji vodeEvropska komisija je kot odziv na nedavno poročanje nekaterih medijev izrecno poudarila, da ne vodi nobene politike, s katero bi države članice silila v privatizacijo storitev oskrbe z vodo. Komisija se zaveda, da je voda javno dobro, ki je ključno za državljane, in da je upravljanje vodnih virov v pristojnosti držav članic.

Komisija je sporočila, da ima nevtralno stališče do javnega ali zasebnega lastništva vodnih virov.

Za primere, v katerih se javni organi odločijo zagotavljati te storitve prek zasebnega gospodarskega subjekta, je Komisija predlagala predpise, ki bodo prispevali k preglednosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, tako da bodo javnim organom omogočili sprejemanje boljših odločitev.

Komisija je pomembnost oskrbe z vodo upoštevala tako, da v svojem predlogu direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb v celoti priznava in podpira neodvisnost lokalnih organov pri zagotavljanju in organizaciji storitev splošnega gospodarskega pomena, vključno z vodo. Javni organi se lahko kadar koli samostojno odločijo, ali bodo storitve zagotavljali neposredno ali prek tretje osebe, kot je na primer zasebni gospodarski subjekt.

Predlagana direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb zato pod nobenimi pogoji ne bo privedla do vsiljene privatizacije storitev oskrbe z vodo.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net