Archive for marec 2nd, 2013

2 marec

Dostojno življenje za vse

riz Dostojno življenje za vseEvropska komisija je v  sporočilu “Dostojno življenje za vse: odpravimo revščino in dajmo svetu trajnostno prihodnost” predlaga globalni okvir razvojne politike po letu 2015, v katerem kot medsebojno povezana cilja izpostavlja boj proti revščini in spodbujanje trajnostnega razvoja.

Glede na to, da se program razvojnih ciljev tisočletja konča leta 2015 in da se je na konferenci trajnostnega razvoja Rio+20 začela priprava na določitev ciljev trajnostnega razvoja, Evropska komisija meni, da se je treba obeh izzivov lotiti hkrati in s skupnim pristopom. Priznava, da so bili razvojni cilji tisočletja v zadnjem desetletju močna spodbuda pri mobilizaciji sveta za boj proti revščini, in da ta cilj ostaja prednostni tudi danes, vendar pa je potrebno upoštevati tudi soočanje z drugimi svetovni izzivi, denimo podnebne spremembe, pomanjkanje virov, degradacija okolja in družbene neenakosti. Skupni okvir tako obravnava ključne vidike, kot so osnovni standardi človeškega življenja, spodbujanje vključujoče in trajnostne gospodarske rasti, trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, pravičnost, enakost in sodno varstvo ter mir in varnost.

Predlagani okvir naj bi vseboval tudi omejeno število konkretnih ciljev, ki se nanašali tudi na kakovost, kot so denimo standardi glede izobraževanja, prehrane, dostopnosti čiste vode in zraka.
Vir: PEK
Slika: FreeDigitalPhotos.net