Archive for marec 3rd, 2013

3 marec

Čim večja samooskrba s hrano

jabolka Čim večja samooskrba s hranoČlani Eko civilne iniciative si zavzemajo na pozitiven način z etičnimi in poštenimi načeli udejanjati dobre stvari v vsakdanjem življenju v povezavi z prehransko samooskrbo , energetsko in ekonomsko neodvisnostjo in si prizadevajo za življenje po meri človeka v soustvarjanju z naravo, ljudmi in kozmusom v Sloveniji in širše.

Spoštujejo naravo in ljudi, spoštujejo tradicijo in nadgrajujejo z novimi znanji za lepo sedanjost in prihodnost!
Prispevajo k spremembi vrednot in miselnosti krepitve zavesti o nujnosti prevzemanja odgovornosti za lastno samooskrbo in samooskbnost lokalnih skupnosti z sonaravnimi načini pridelave hrane, racionalno rabo virov energije in v sodelovanju z drugimi spodbujajo povezovanje na vseh ravneh ljudi, institucij, znanja in ostalih subjektov za sedanje in prihodnje rodove.
Civilna iniciativa nima političnih ambicij ampak želi povezati in udejanjiti potenciale ljudi, znanja in dobrih zgledov v soustvarjanju z naravo in kozmusom. Želijo si dobrega gospodarjenja, podpirajo etično ekonomijo in socialno podjetništvo.

Vsak zainteresirani posameznik se lahko vključi pri udejanjanju dobrih stvari kadarkoli želi in izstopi kadarkoli želi.

V mesecu marcu so pripravili številna predavanja in delavnice, da bi pravilno sejali in obrezovali. Tudi v društvu Planet Zemlja si prizadevamo, da bi si vsi v vsakdanjem življenju prizadevali za prehransko samooskrbo.

Več si lahko preberete na spletni strani http://ekoci.si/

Slika: FreeDigitalPhotos.net