Archive for marec 12th, 2013

12 marec

Popolna prepoved trženja kozmetičnih izdelkov, testiranih na živalih

macka Popolna prepoved trženja kozmetičnih izdelkov, testiranih na živalihVčeraj je začela veljati popolna prepoved trženja kozmetičnih izdelkov, testiranih na živalih.

V skladu z evropsko zakonodajo iz leta 2003 je v Uniji testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih prepovedano že od leta 2004, testiranje kozmetičnih sestavin pa od marca 2009.

Od marca 2009 je v Uniji prepovedano tudi trženje kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine, testirane na živalih. Vendar pa so kozmetična podjetja do 11. marca 2013 v EU lahko tržila izdelke, za katere so bili najbolj kompleksni testi vplivov na zdravje ljudi (denimo toksičnost pri ponovljenih odmerkih, vključno s preobčutljivostjo kože in rakotvornostjo, reproduktivna toksičnost in toksikokinetika) opravljeni na živalih izven EU.

Ta zadnji rok dovoljenega trženja takih izdelkov se danes izteka, kar pomeni, da na trgu EU ne bo več kozmetičnih izdelkov, ki so bili v kakršnikoli obliki testirani na živalih. Na podlagi zakonodaje o kozmetičnih izdelkih mora biti sicer za vse izdelke opravljena stroga ocena varnosti, preden se dovoli njihovo trženje v EU.

Evropska komisija je v današnjem sporočilu tudi navedla, na kakšen način bo še naprej podpirala raziskave in inovacije na tem področju ter hkrati na svetovni ravni spodbujala prizadevanja za dobro počutje živali. Testiranja na živalih z alternativnimi metodami zaenkrat še ni mogoče popolnoma nadomestiti, zato so vlaganja v nadaljnji razvoj alternativnih metod testiranja kozmetičnih izdelkov toliko pomebnejša. Komisija je za takšne raziskave med letoma 2007 in 2011 namenila okoli 238 milijonov evrov.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net