Archive for marec 15th, 2013

15 marec

Slovenija podpovprečna v količini nastalih komunalnih odpadkov

smeti Slovenija podpovprečna v količini nastalih komunalnih odpadkov Leta 2011 je v Sloveniji nastalo 411 kilogramov komunalnih odpadkov na osebo, kar je pod povprečjem EU, kjer je povprečno nastalo 503 kilograme komunalnih odpadkov, kažejo podatki o količinah komunalnih odpadkov v letu 2011, ki jih je nedavno objavil evropski statistični urad Eurostat.

Količine nastalih komunalnih odpadkov so se med državami članicami močno razlikovale. Največ odpadkov - 718 kilogramov na osebo - je leta 2011 nastalo na Danskem, najmanj pa v Estoniji, 298 kilogramov. Slovenija se skupaj z Grčijo, Portugalsko, Belgijo, Švedsko in Litvo uvršča v skupino držav, kjer je nastalo med 400 in 500 kilogramov odpadkov na osebo.

Je pa Slovenija ena od držav EU z najvišjimi stopnjami recikliranja. V Sloveniji recikliramo 34 odstotkov komunalnih odpadkov, več le v Nemčiji (45 %), na Irskem (37 %) in v Belgiji (36 %). V povprečju je bilo v EU obdelanih 486 kilogramov komunalnih odpadkov na osebo. Obdelava je potekala na različne načine: 37 % jih je bilo odloženih na odlagališčih, 23 % sežganih, 25 % recikliranih in 15 % kompostiranih. Razmerja med načini predelave odpadkov so se sicer v zadnjem desetletju precej spremenila. Leta 2001 je bilo namreč 56 % odpadkov odloženih na odlagališčih, 17 % je bilo sežganih, 17 % recikliranih in 10 % kompostiranih.

Vir: http://www.energijadoma.si/znanje/zanimivosti/v-sloveniji-predlani-nastalo-411-kg-komunalnih-odpadkov-na-o

Foto: FreeDigitalPhotos.net