Danes je svetovni dan okolja

rj1Dr. Romana Jordan je ob današnjem Svetovnem dnevu okolja dejala: “V teh težkih političnih in gospodarskih razmerah je odgovorna skrb za okolje toliko bolj pomembna, saj le upoštevanje pravil trajnostnega razvoja pomeni vzdržen razvoj.

V svetu, kjer je gonilna sila ustvarjanja želja po gospodarski rasti, moramo poskrbeti, da bodo ljudje živeli v zdravem okolju, kjer bodo lahko razvijali svoje potenciale in se počutili varne. V današnjih razmerah nas ta cilj postavlja pred velike izzive tudi na področju konkurenčnosti in socialne varnosti, saj ima EU zelo visoke okoljske standarde.

Vse to torej pomeni, da moramo skrb za okolje razumeti kot razvoj v sožitju z naravo. S spodbujanjem inovativnosti lahko kot družba izkoristimo mnogo poslovnih priložnosti, tako na primer pri odgovornem ravnanju z viri, pri recikliranju in ponovni uporabi odpadkov, kot tudi pri učinkovitem ravnanju z vodo in energijo, pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov, uporabi domačih naravnih virov. To bo tudi vodilo programov, ki jih oblikujemo za naslednji veèletni evropski proraèun 2014-2020.

Kljub kriznim razmeram, ki so močno prizadele evropsko gospodarstvo, skrb za zdravo okolje ostaja pomemben gradnik evropskih politik. Trajnostni razvoj je smer Evropske unije in morala bi biti tudi smer Slovenije.”

V Bruslju se je pričel 13. zeleni teden

parkVčeraj se je v Bruslju začel 13. zeleni teden – največja konferenca o evropski okoljski politiki, ki je letos s sloganom Čistejši zrak za vse posvečena kakovosti zraka.

Na tridnevnih razpravah o vprašanjih, povezanih z zrakom, bo sodelovalo okoli 3.000 udeležencev. Deležniki, nevladne organizacije, predstavniki vlad in uradniki EU bodo iskali rešitve, ki bi preprečile onesnaževanje zraka. Razpravljali bodo denimo o tem, kako zaščititi kakovost zraka ob vse močnejši industrijski proizvodnji in proizvodnji energije, naraščajočemu prometu in urbanizaciji, o uporabi fosilnih goriv in o podnebnih spremembah. Organizacije in podjetja bodo predstavili najboljše prakse na 40 razstavnih stojnicah, podeljene pa bodo tudi nagrade najboljšim projektom iz programov Life (Narava) in Life (Okolje).

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je leto 2013 razglasil za leto zraka. V tem času Evropska komisija vodi pregled politike varstva zraka, pri čemer je poudarek predvsem na kakovosti zraka, ki ga dihamo. V najgosteje naseljenih območjih v Evropski uniji kljub napredku v preteklih letih še vedno pogosto prekoračijo številne standarde kakovosti zraka, zlasti kar zadeva koncentracijo trdnih delcev v zraku, prizemnega ozona in dušikovega dioksida. Jeseni bo Komisija pripravila dopolnjeno strategijo politike EU za varstvo zraka, ki bo zajela nove in že potrjene cilje za leto 2020 in pozneje, skupaj s ključnimi pobudami in instrumenti za njihovo uresničitev.

Vir: PEK

Foto: FreeDigitalPhotos.net