Danes je svetovni dan okolja

rj1 Danes je svetovni dan okoljaDr. Romana Jordan je ob današnjem Svetovnem dnevu okolja dejala: “V teh težkih političnih in gospodarskih razmerah je odgovorna skrb za okolje toliko bolj pomembna, saj le upoštevanje pravil trajnostnega razvoja pomeni vzdržen razvoj.

V svetu, kjer je gonilna sila ustvarjanja želja po gospodarski rasti, moramo poskrbeti, da bodo ljudje živeli v zdravem okolju, kjer bodo lahko razvijali svoje potenciale in se počutili varne. V današnjih razmerah nas ta cilj postavlja pred velike izzive tudi na področju konkurenčnosti in socialne varnosti, saj ima EU zelo visoke okoljske standarde.

Vse to torej pomeni, da moramo skrb za okolje razumeti kot razvoj v sožitju z naravo. S spodbujanjem inovativnosti lahko kot družba izkoristimo mnogo poslovnih priložnosti, tako na primer pri odgovornem ravnanju z viri, pri recikliranju in ponovni uporabi odpadkov, kot tudi pri učinkovitem ravnanju z vodo in energijo, pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov, uporabi domačih naravnih virov. To bo tudi vodilo programov, ki jih oblikujemo za naslednji veèletni evropski proraèun 2014-2020.

Kljub kriznim razmeram, ki so močno prizadele evropsko gospodarstvo, skrb za zdravo okolje ostaja pomemben gradnik evropskih politik. Trajnostni razvoj je smer Evropske unije in morala bi biti tudi smer Slovenije.”

Comments are closed.