Archive for oktober, 2017

24 oktobra

Tekmovanje ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Spoštovani,

Pred vami je projekt Zemljo so nam posodili otroci, ki se izvaja že od leta 2006 in od vsega začetka podpira tudi aktualni predsednik Republike. Cilj projekta je prepustiti mladim, da raziščejo svoje lokalno okolje, ocenijo in nominirajo deležnika/e v njem. Tiste/ga torej, ki naredi največ dobrega za okolje. Najboljši nominiranec in nominator v posameznih kategorijah prejmeta nagrade in priznanja na zaključni prireditvi ob dnevu zemlje.

V prilogi je razpisna dokumentacija tekmovanja, ki zajema Razpis, Pravilnik in Prijavnico.

Pravilnik na kratko povzemamo spodaj:

–      Tekmovanje je dvostopenjsko:

o   Šolska stopnja – tekmovalci (posamezni tekmovalci ali skupine do 5 oseb) na dan tekmovanja pripravijo do 2 tipkani strani besedila (font 12) – to je idejna zasnova/naloga o pravni ali fizični osebi iz kraja, ki jo nameravajo nominirati – šolska komisija naloge oceni in najboljše (te predstavljajo šolo na državnem nivoju) pošlje organizatorju do najkasneje 23.1.2018 – ta objavi rezultate po prejemu Zapisnikov vseh sodelujočih šol z ocenami nalog;

o   Državno tekmovanje – na dan državnega tekmovanja šole pošljejo predsedniku tekmovanja raziskovalne naloge/nominacije (v elektronski obliki in do max 2gb), ki so jih tekmovalci pripravili izhajajoč iz idejnih zasnov/nalog – državna tekmovalna komisija te oceni in zmagovalce razglasi do najkasneje 21.3.2018 – skupine oz. posamezniki, ki se niso uvrstili s svojimi nalogami na državno tekmovanje, lahko mentor – v soglasju z uvrščenimi skupinami/posamezniki – te smiselno umesti v sodelujoče skupine.

–      Tekmuje se v Slovenskem jeziku, tekmujejo pa lahko tudi otroci iz sosednjih držav, kjer se v šolah učijo slovenščine;

–      Naloge morajo tekmovalci smiselno umestiti v eno izmed možnih kategorij tekmovanja in jo tudi obrazložiti;

–      Prijavljena šola lahko pripravi več nalog v isti ali različnih kategorijah.

Potek projekta do priprave idejnih zasnov/nalog:

–        Zavod objavi razpis in evidentira tekmovalce (skupino/e ali posameznike)

 

Namigi:

Spodnji koraki naj vam služijo kot pomoč pri organizaciji in izvedbi raziskave ter pripravi idejne zasnove/naloge. Svetujemo vam, da pri tem ohranite svobodo razmišljanja in se držite priporočil, ki naj vas vodijo skozi postopek.

–        organizirajte srečanje skupine ki bo v projektu aktivno delovala

–        evidentirajte deležnika v vaši okolici (fizična ali pravna oseba), ki je naredil največ na področju varstva okolja (to je lahko podjetje, organizacija, posameznik…ali vaš zavod)*

*evidentirate in nominirate lahko več deležnikov, a za vsakega pripravite posebno nalogo

–        pripravite seznam vprašanj, ki bi mu jih zastavili (to vam lahko pomaga tako pri obrazložitvi izbora deležnika (ta je nujen sestavni del naloge!), kot tudi pri potrjevanju pravilnosti vaše odločitve o nominirancu, saj že ta aktivnost terja kar nekaj raziskovanja)

–        dogovorite se za pogovor z deležnikom za katerega ste se odločili

–        zastavite mu vprašanja ki ste jih pripravili, ob poslušanju odgovorov, pa kakšno vprašanje tudi dodajte

–        ob tem se dogovorite za voden obisk objekta, proizvodnje, dejavnosti…in to zabeležite (s sliko, risbo, filmom…) – to seveda ni nujno, res pa je, da pomaga pri ustvarjanju celotne slike

–        odločite se v kateri kategoriji boste kandidata nominirali (možne kategorije so le: zemlja, zrak, voda, osveščanje, najbolj aktivna šola)

–        izbiro kategorije obrazložite

–        odločite se na kakšen način boste pripravljali nominacijo (dajte si duška, ob tem pa upoštevajte, da sprejemamo zgolj elektronsko oddane naloge) oziroma več kot eno – v tem primeru pripravite vsako nalogo/nominacijo posebej

V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Še navodilo, ki je pri delu komisij izrednega pomena:

–        skupine prosimo, da naloge pravilno evidentirajo in ne postavljajo v neke nove kategorije (možne kategorije so le: zemlja, zrak, voda, osveščanje, najbolj aktivna šola).

 

Želja je, da bi tekmovalci in vaš zavod pridobljena znanja s pridom izkoristili in jih vpel v vsakodnevno delovanje – v mejah zmožnega, seveda. V tem primeru gre za opazovanje okolice in deležnikov, ki vplivajo nanjo, s čimer se razvija občutek razlikovanja med prav in narobe, razvije čut za pomen stanja okolja ter vsega živega v njem, ter krepi radovedno raziskovanje.

Veseli bomo vaših prijav.

Z lepimi pozdravi,

Viljem Grdadolnik, generalni sekretar društva Planet Zemlja

Društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja in na področju vzgoje in izobraževanja ter je upravičen prejemnik do 0,5 davka od odmere dohodnine državljanov Slovenije. Davčna številka društva je 218 677 05.

Več o postopku izbire prejemnika dela davka od odmere dohodnine (ki je res enostaven) na: http://www.planet-zemlja.org/bodite-dobrodelni-in-podprite-delovanje-drustva/

Za morebitno izbiro našega društva za prejemnika dela vaše dohodnine, se vam najlepše zahvaljujemo.

Zbrana sredstva društvo uporabi za izvedbo projektov kot je na primer natečaj, katerega zgodbo zdaj pišete tudi vi.

 

Pravilnik ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Prijavnica ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Razpis 2018

24 oktobra

Tekmovanje za priznanje ZELENO PERO 2018

Spoštovani,

Pred vami je projekt Zeleno pero, tekmovanje v pripravi novinarskih prispevkov otrok na temo razpisa, ki se izvaja že peto leto zapored. Cilj projekta je mlade vpeljati v svet raziskovalnega eko novinarstva, jih osvestiti o tem, da lahko vplivajo na svoje okolje ter zbuditi njihovo radovednost. Najboljši avtorji prejmejo nagrade in priznanja na slovesni podelitvi ob dnevu zemlje.

V prilogi je razpisna dokumentacija tekmovanja, ki zajema Razpis in Pravilnik ter Prijavnico.

Potek projekta do izvedbe šolskega tekmovanja:

–        Zavod objavi razpis in evidentira tekmovalce ter organizatorju pošlje prijavnico do 12. decembra 2017

–        Organizator pošlje zavodu Priporočila o tematiki in postopku.

–        14 dni pred tekmovanjem organizator pošlje tudi Ocenjevalno shemo, obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–        Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

 

Potek projekta do državnega tekmovanja:

–      Šolske tekmovalne komisije ocenijo prispevke otrok in pošljejo organizatorju zapisnik.

–      Slednji objavi rezultate.

–      Do državnega tekmovanja se otroci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje izpopolnjujejo v pripravi prispevkov, na podlagi pripomb šolske tekmovalne komisije.

–      14 dni pred državnim tekmovanjem organizator pošlje nov obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–      Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek po zaključku tekmovanja:

–        Državna komisija oceni prispevke in rezultati se objavijo, priznanja in nagrade pa podelijo na slovesni prireditvi ob dnevu zemlje.

–        V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Želja je, da bi tekmovalci pridobljena znanja s pridom izkoristili. Ker gre pri tem projektu za opazovanje okolice in družbe, s čimer se razvija občutek razlikovanja med prav in narobe, razvije čut za pomen stanja okolja ter vsega živega v njem, ter krepi radovedno raziskovanje mladih, smo prepričani, da bo projekt dobro vplival nanje in vse sodelujoče.

Veseli bomo vaše prijave.

Lepo vas pozdravljamo,

Viljem Grdadolnik, generalni sekretar društva Planet Zemlja

Društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja ter na področju vzgoje in izobraževanja in je upravičen prejemnik do 0,5 davka od odmere dohodnine državljanov Slovenije. Davčna številka društva je: 218 677 05, društvo pa je davčni zavezanec.

Več o postopku izbire prejemnika dela davka od odmere dohodnine (ki je res enostaven) na: http://www.planet-zemlja.org/bodite-dobrodelni-in-podprite-delovanje-drustva/

Za morebitno izbiro našega društva za prejemnika dela vaše dohodnine, se vam najlepše zahvaljujemo.

Zbrana sredstva društvo uporabi za izvedbo projektov kot je na primer natečaj, katerega zgodbo zdaj pišete tudi vi.

 

Pravilnik ZELENO PERO 2018

Prijavnica 2018

Razpis 2018

16 oktobra

EKO RELI 2017 – TEKMOVALA STA ELEKTRIKA IN HIBRID

V soboto, 14. oktobra, je v organizaciji društva Planet Zemlja potekal že 7 Eko reli. Tokrat je bil štart in cilj Eko relija na Kongresnem trgu v Ljubljani, posadke pa so se prvič v zgodovini projekta pomerile v dveh ločenih kategorijah: električni avtomobili ter v kategoriji vozil s hibridnim pogonom. Absolutna zmaga s prehodno zastavo Zeleni odtis je šla v roke ekipi Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, ki je traso, dolgo 177 km, prevozila z vozilom eGolf eUrban brez dodatnega polnjenja in s tem pokazala odlično poznavanje vožnje z električnimi vozili.

V kategoriji električnih vozil, ki jih je za potrebe izvedbe Eko relija omogočil Ljubljanski potniški promet, so se spoprijele tri posadke in ker so bila vsem na voljo popolnoma enaka električna vozila, je bil rezultat odvisen zgolj od spretnosti voznikov. Zmagovalna ekipa je edina zmogla 177 km dolgo pot brez dodatnega polnjenja baterije, ostalo pa je še za 22km energije. Drugi dve ekipi – Milice, ki ji je “poveljeval” Franci Kek ter ekipe Vozimo v 2030 z evropskim poslancem Igorjem Šoltesom – sta izkoristili možnost 15 minutnega dodatnega polnjenja baterije ob postanku v Novem mestu, a trase nista v celoti prevozili. Letošnjega zmagovalca v kategoriji električnih vozil in s tem tudi skupnega zmagovalca so torej odločile izkušnje vožnje z električnimi vozili!
V kategoriji hibridnih vozil je zmagala posadka Avto Snoj, ki je s KIO Niro hibridom dosegla povprečno porabo 2,11 litra na 100 kilometrov, kar je tudi eden od najboljših rezultatov v zgodovini Eko relija za tovrstna vozila.
Letošnja trasa Eko relija je potekala od Ljubljane mimo Ivančne gorice do Žužemberka, kjer so prijazni domačini tekmovalnim posadkam pripravili pristno dobrodošlico z vodenim ogledom gradu. Pot pa je karavana nadaljevala do Novega mesta, kjer je udeležence pozdravil novomeški župan Gregor Macedoni. Po prijetnem postanku ob reki Krki se je karavana obrnila nazaj proti Ljubljani, pot pa jo je do cilja vodila preko Bogenšperka in Litije.
Poleg gostoljubnih gostiteljev na kontrolnih točkah sedmega Eko relija, gre zahvala za izvedbo tudi Eko skladu, Mestni občini Ljubljana, ECOmeetu, Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, Gradbenemu Institutu ZRMK, občinama Žužemberk in Novo mesto, podjetjem Makom, Gras, Fibran, Pustolovski park Geoss in Tehnološki park Ljubljana z eHrano.
Fotografijo zmagovalne ekipe pa lahko uporabite brez omejitev avtorskih pravic.
Ostale fotografije z dogodka bodo enako dostopne tudi na FB Eko reli.
www.planet-zemlja.org
Ker nam ni vseeno!
13 oktobra

EKO RELI 2017 ŽE ODŠTEVA

Društvo Planet Zemlja bo jutri odpeljal svoj sedmi Eko reli, s čimer želijo v društvu pripomoči k ozaveščanju o pomenu poznavanja pravil varčne vožnje, pa tudi o vplivu te na manjšo onesnaženost in večjo varnost udeležencev v prometu. Zmagovalec dogodka prejme prehodno zastavo Zeleni odtis, ki je od zaključka šestega Eko relija na ogled postavljena v prostorih lanskega zmagovalca, ekipe Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet.

Tako se bo jutri na pot izpred Kongresnega trga v Ljubljani podala karavana vozil ob 10h, tja pa se bo predvidoma vrnila ob 14.30, ko bo potekala tudi razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. V ekipah se bodo v vožnji po cestno prometnih predpisih merili tudi Franci Kek, dr. Igor Šoltes, dr. Henrik Gjerkeš (večkratni zmagovalec Eko relija) in drugi.

Projekt poteka ob podpori Eko sklada.

Vabljeni!

Več na FB Eko reli

Ker nam ni vseeno!

13 oktobra

Solčava, Šmarješke Toplice, Zreče, Radovljica, Ljubljana

Včeraj je društvo Planet Zemlja podelilo že sedme nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Te so prejeli:

V kategoriji z do 3.000 prebivalci:

SOLČAVA

Občina, ki je že kar v prvem poskusu prepričljivo dosegla naziv Planetu Zemlja prijazna občina. Po mnenju komisije dela odlično na devetih raziskovanih področjih, nekaj rezerve pa imajo še na področju energetike ter skrbi za gozdove, precej več pa lahko storijo na področju lokalne samooskrbe.

V kategoriji med 3 in 5.000 prebivalci:

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Občina, ki je med vsemi letos prijavljenimi dosegla najvišji seštevek točk in v kategoriji prepričljivo zmagala. Še največ prostora za napredek je komisija zaznala na področjih varovanja gozdov in lokalne samooskrbe, na vseh ostalih področjih pa je dosegla vrhunske rezultate.

V kategoriji med 5 in 10.000 prebivalci:

ZREČE

Prepričljiva dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina že sedmič sodelujoča na natečaju. Na večini področij v samem vrhu, še največ rezerve za napredek pa je na področjih skrbi za gozdove, igrišč, lokalne samooskrbe, prometa in okoljskega komuniciranja, na katerih je sicer tudi dosegla nadpovprečne rezultate, a nekoliko nižje kot na drugih področij.

V kategoriji nad 10.000 prebivalcev:

RADOVLJICA

Občina je v natečaju redno sodelovala od leta 2011 in vsako leto je bilo mogoče opazovati napredek na posameznih področjih. Letos je dosegla odlične ali pa vrhunske rezultate prav na vseh 12 raziskovanih področjih, kar ji je prineslo naziv Planetu Zemlja prijazna občina v najkonkurenčnejši kategoriji občin nad 10.000 prebivalci. Zmagala je sicer za las, saj so se tri občine v tej kategoriji potegovale za naziv prav do zadnjega trenutka, a po letih vlaganj v projekte, povsem zasluženo. Nekaj prostora za napredek člani komisije zaznavajo še na področjih krožnega gospodarstva, sejemske dejavnosti in trajnostnega turizma.

V kategoriji Mestne občine:

LJUBLJANA

Občina, ki je v konkurenci mestnih občin pridobila naziv Planetu Zelja prijazna občina, si letos ni mogla privoščiti šibkejše ocene na nobenem od 12 področij raziskovanja. Še več, zgolj eno področje je bilo ocenjeno sicer nadpovprečno a z največ rezerve za napredek. To je področje hrupa. Tekma za naziv je bila letos še posebej tesna, a zato je naziv Planetu Zemlja prijazna občina še toliko bolj zaslužen.

Poleg prejemnic nazivov, smo podelili tudi Priznanja občinam, ki so za zmagovalnimi zaostajale za zgolj nekaj odstotkov. Te so:

V kategoriji do 3.000 prebivalcev:

 • Razkrižje
 • Večkratna zmagovalka natečaja Planetu Zemlja prijazna občina je tudi v letu 2017 delovala dobro, vendar so jo tokrat nekatere konkurenčne občine prehitele. Področja, kjer ima občina še precej prostora za razvoj so predvsem področja samooskrbe, igrišč in trajnostnega turizma.
 • Dobrovnik
 • Na večini področij je dosegla povprečne rezultate, veliko prostora za napredek pa imajo na področjih samooskrbe, skrbi za gozdove in trajnostnega turizma.
 • Šalovci
 • Občina je dosegla odlične rezultate na področjih skrbi za naravo in otroška igrišča, še veliko rezerve pa imajo na področjih samooskrbe in trajnostnega turizma. Na drugih področjih je občina dosegla nekoliko nadpovprečne rezultate.
 • Dobrna
 • Občina, ki je letos debitantka, je bila najresnejša konkurentka letošnji dobitnici naziva. Na številnih področjih je dosegla odlične rezultate. Področja na katerih je ostalo še največ prostora za napredek so predvsem skrb za gozdove, samooskrba in hrup.

V kategoriji med 3 in 5.000 prebivalcev so:

 • Podčetrtek
 • Po seštevku točk najresnejša konkurentka letošnji dobitnici naziva. Vrhunski rezultati na področju skrbi za naravo, trajnostnega turizma in odpadkov, odlična na vseh ostalih področjih, veliko prostora za napredek pa je na področju lokalne samooskrbe, ki je bilo letos izrazito šibko ocenjeno.
 • Apače
 • Na večini področij je občina dosegla povprečne rezultate. Med boljšimi pa je na področjih skrbi za naravo in ravnanja z odpadki, precej skromno pa so bila ocenjena področja energetike, trajnostnega turizma in predvsem stanja igrišč.
 • Črna na Koroškem
 • Občina, ki je na osmih raziskovanih področjih dosegla zelo dobre rezultate, veliko prostora za napredek pa je ostalo na področju samooskrbe in prometa, kot zelo šibki pa sta ocenjeni področji energetike in predvsem trajnostnega turizma.
 • Vodice
 • Občina je dosegla odlična rezultata na področjih skrbi za naravo in stanja igrišč, na večini drugih področij pa je dosegla rezultate nekoliko nad povprečjem. Prostor za napredek je predvsem na področjih trajnostnega turizma in ravnanja z odpadki.

V kategoriji med 5 in 10.000 prebivalcev:

– Polzela

– Občina je najboljši oceni dosegla na področjih skrbi za naravo in odpadke, daleč najšibkeje je bilo ocenjeno področje trajnostnega turizma, na ostalih področjih pa je dosegla povprečne ocene ali ocene nekoliko nad povprečjem.

V kategoriji nad 10.000 prebivalcev so si priznanje zaslužile občine:

 • Šentjur
 • Občina je dosegla odlične ali nadpovprečne ocene na vseh, razen na področju energetike. Komisija na tem področju pričakuje bistveni napredek, saj je na vseh ostalih področjih na pravi poti, zato je skupno dosegla zelo soliden rezultat.
 • Slovenske Konjice
 • Ena od treh resnih konkurentk za letošnji naziv Planetu Zemlja prijazna občina v tej kategoriji, med katerimi je bila razlika skupne ocene manj kot 2%. Zato seveda nima slabo ocenjenega nobenega področja, še posebej vrhunske rezultate pa je dosegla na področjih skrbi za naravo, igrišč in krožno gospodarstvo.
 • Sevnica
 • Občina je v kategoriji občin z najostrejšo konkurenco, dosegla zelo dober rezultat. Še posebej dobro so bila ocenjena področja energetike, skrbi za naravo, igrišča in krožno gospodarstvo, prostora za napredek pa je predvsem na področjih trajnostnega turizma, hrupa in skrbi za gozdove.
 • Ivančna gorica
 • Občina je dobila vrhunske ocene na področjih skrbi za naravo, igrišča in ravnanja z odpadki, največ prostora za napredek pa je po mnenju komisije na področju trajnostnega turizma. Ostala področja so dosegla oceno nekoliko nad povprečjem.
 • Žalec
 • Večkratna dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina je bila tudi letos v tekmi za naziv prav do zadnjega trenutka. Na vseh področjih je dosegla nadpovprečne ali odlične rezultate, največ prostora za napredek pa člani komisije zaznavajo na področju hrupa in krožnega gospodarstva.
 • Postojna
 • Občina je dobre rezultate dosegla na področjih ravnanja z odpadki in hrupa, medtem ko ima na področjih lokalne samooskrbe in energetike še veliko prostora za napredek. Na drugih področjih je dosegla povprečne rezultate.

V kategoriji Mestnih občin je priznanje šlo v roke Mestne občine:

 • Velenje
 • Tradicionalno se med mestnimi občinami za naziv Planetu Zemlja prijazna občina spoprime s prestolnico. Za letošnjo tekmo, ki je bila prvič indeksirana tudi glede na višino proračuna, bi lahko rekli, da je šla v fotofiniš. Razlika med obema sodelujočima občinama je manj kot 1% in v društvu obžalujemo, da v takih primerih nismo predvideli možnosti delitve prvega mesta in naziva. Na enajstih področjih je dosegla vrhunske rezultate, šibkejše področje kjer ostaja prostor za napredek in je verjetno letos odneslo tudi naziv pa je skrb za gozdove.

Komisija je ocenjevala prizadevanja občin za ohranjanje kvalitete bivanja občank in občanov na 12-ih področjih. Letos je organizator med področja raziskave vnesel tudi področje krožnega gospodarstva.

Več o natečaju najdete na straneh www.planet-zemlja.org, na FB društvo Planet Zemlja pa bomo objavili fotografije z današnje prireditve, ki jih lahko uporabite brez omejitev avtorskih pravic.

Www.planet-zemlja.org

Ker nam ni vseeno!

11 oktobra

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2017

Letos je šlo zelo na tesno in tako bodo jutri podeljeni nazivi pomenili nov izziv prejemnicam, da do prihodnjega leta močno zavihajo rokave. Pa ne le zaradi volitev :), temveč in predvsem zaradi močne konkurence, ki se izkazuje v delovanju občin na področju varovanja okolja in ohranjanja narave. Odgovornost in skrb, ki so jo pokazale pri svojem delu in sprejemanju odločitev je bila izziv tudi za člane komisije, ki so letos dolgo preštevali rezultate dvanajstih področij, ki jih natečaj zajema.

Jutri ob 13h bodo znani rezultati, zato vas vljudno vabimo v dvorano AVLA LEVO, če boste v tem času na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Natečaj poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade RS, v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor, podporo Združenja občin Slovenije, podjetja Oven iz Maribora in Srednje lesarske šole Ljubljana in v partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana.

Vsem se za podporo in zaupanje iskreno zahvaljujemo!

Foto z lanske podelitve.