Akreditacija

Občina

Ime in priimek prijavitelja

Naziv/funkcija prijavitelja

E-naslov prijavitelja

Št. prebivalcev v občini

Sodelovanje v natečaju

 2010 2011 2012

Doslej prejeti nazivi/priznanja

 2010 2011 2012

POMEMBNO:

S to prijavo se občina zavezuje za plačilo pristojbine za sodelovanje v natečaju. Po prejemu prijave, bo društvo prijavitelju posredovalo podatke, potrebne za izstavitev naročilnice. Ob prejemu naročilnice, bo nato društvo prijavitelju poslalo razpisno dokumentacijo. Letos se bo področju: energetika, ozaveščanje, varovanje gozdov, ravnanje z odpadki, sejemska dejavnost, pridružilo še področje trajnostnega turizma in ekološkega kmetovanja. Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje 2013 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Pričakujemo vašo udeležbo!