Jutri bodo na Gospodarskem razstavišču že desetič razglašene Planetu Zemlja prijazne občine

Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo jutri, 24. oktobra ob 18h, v okviru sejma Narava – Zdravje že destetič podelili nazive Planetu zemlja prijazna občina. Društvo Planet zemlja je pričelo z natečajem Planetu Zemlja prijazna občina leta 2010, od takrat pa je v natečaju sodelovalo preko 150 slovenskih občin.

Pri natečaju sodelujejo številne strokovne institucije, med njimi tudi: NIJZ, Zavod za gozdove RS, Erudio, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Inštitut Wcycle, ZRMK, Zavod RS za varstvo narave ter Slovensko meteorološko društvo.

Prisotne na slavnostni podelitvi bo nagovoril minister za javno upravo, Rudi Medved.

 

 

Razpis tekmovanja za priznanje “Zeleno Pero 2020”

TEKMOVANJE IZ PISANJA NOVINARSKEGA PRISPEVKA NA TEME OHRANJANJA NARAVE IN VAROVANJA OKOLJA

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

za učence/ke od 6. do 9. razreda OŠ ter dijake/inje SŠ

Društvo Planet Zemlja organizira tekmovanje iz pisanja novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja, na katerega se lahko prijavijo učenci/ke od 6. do 9. razreda osnovnih šol ter dijaki/nje srednjih šol, za priznanje ZELENO PERO. V sodelovanju z Zavodom RS za gozdove, bo tema letošnjega tekmovanja

GOZD.

Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem – in za dve kategoriji: od 6. do 9. razreda osnovne šole in srednja šola. Tekmovanje vključuje pisni izdelek (novinarski prispevek), izdelan po Pravilniku tekmovanja.

Več o pogojih udeležbe na državnem tekmovanju in ostala pravila tekmovanja si preberite v Pravilniku tekmovanja, ki je sestavni del razpisa in objavljen tudi na spletni strani www.eko-generacija.org.

Šolsko tekmovanje bo potekalo 14. januarja 2020, državno pa 16. marca 2020 v prostorih sodelujočih šol. Obe tekmovanji se bosta pričeli ob 11. uri. Do začetka tekmovanja se tekmovalci pripravljajo na tekmovanje s pomočjo mentorjev in samostojno, v primeru vprašanj, pa se lahko vedno obrnejo tudi na Predsednika tekmovanja.

Podelitev priznanj šolskega tekmovanja bo potekala na šolah, podelitev priznanj državnega tekmovanja pa bo potekala predvidoma v petek, 5.junija 2020.

Rezultati šolskega tekmovanja bodo objavljeni v treh dneh po tekmovanju, državnega tekmovanja pa najkasneje v 14ih dneh po tekmovanju na spletnih straneh www.eko-generacija.org oz. www.planet-zemlja.org.

Prijave so možne preko obrazca, objavljenega na spletnih straneh društva www.planet-zemlja.org oz. www.eko-generacija.orgnajkasneje do 21.12.2019Kotizacije za udeležbo na tekmovanju ni.

Dodatne informacije: zelenopero@planet-zemlja.org

 

PDF – Pravilnik ZELENO PERO 2020

PDF – Prijavnica 2020

Prijava na natečaj Planetu Zemlja prijazne šole/vrtci 2020

Ime zavoda

Enota

Vrsta zavoda
VrtecOsnovna šolaSrednja šola

Naslov

Občina

Država

Matična števlika

Davčna števlika

TRR

Številka naročilnice za manipulativne stroške (če jo potrebujete)

Izbrani projekti

Čebelja potEko beriEko generacijaEtno-Eko-logiFood RevolutionJezik živaliMavrica zdravih okusovOd zrna do kruhaPodarim ti ZemljoReci ČivZelena nit ali Luknja, da te kapZeleno pero (državno tekmovanje)Zemljo so nam posodili otrociZgodba o zeliščih

Po oddaji prijavnice, društvo Planet Zemlja, organizator natečaja
Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, izda zavodu račun za manipulativne
stroške. Društvo je davčni zavezanec in deluje v javnem interesu na
področju vzgoje in izobraževanja, po Zakonu o ohranjanju narave in
Zakonu o varstvu okolja.

PRIJAVA NA NATEČAJ 2019

Pred vami je povabilo k sodelovanju v vseslovenskem natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2019, ki ga društvo Planet Zemlja organizira že od leta 2010.

 

 

LETO SODELOVANJA PRI NATEČAJU: 201020112012201320142015201620172018

LETO PREJEMA NAZIVA PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA: 201020112012201320142015201620172018

Slovesni zaključek natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019

Društvo Planet Zemlja izvaja in organizira vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna šola / vrtec že od leta 2010. Osnovni namen natečaja je vrtcem, osnovnim ter srednjim šolam ponuditi projekte, ki mladim pomagajo razumeti pomen odnosa in vpliva njihovih dejanj na okolje. Vsako leto pri natečaju sodeluje prek 10.000 otrok, mentorjev, drugih zaposlenih na zavodih, staršev in drugih deležnikov. Letošnji slavnostni zaključek natečaja in podelitev priznanj najboljših se je odvil 29. maja na Gospodarskem razstavišču.

 

 

 

 

 

V prepolni dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču V Ljubljani se je letos zbralo več kot 320 otrok in mentorjev, ki so dobili zaslužena priznanja za aktivnosti, ki so jih izvajali tekom iztekajočega se šolskega leta, podeljena pa bodo tudi Srebrna in Zlata priznanja državnega tekmovanja za Zeleno pero.

 

 

 

 

 

V natečaju Planetu zemlja prijzna šola / vrtec gre za projekte, s pomočjo katerih se otroci učijo boljšega odnosa do okolja, z vsebinami pa pokrivajo mnoge teme življenja in bivanja. Društvo tako vsako leto ponudi vrtcem in šolam izbiro več kot 20 projektov, med katerimi izberejo tiste, ki so jim najbolj zanimivi. Med ponujenimi projekti je tudi letos državno tekmovanje Zeleno pero, ki je namenjeno otrokom od 6. razreda osnovnih šol ter srednješolcem in je edino slovensko uradno državno tekmovanje v pisanju in pripravi novinarskih prispevkov na izbrano okoljsko temo. Tema letošnjih prispevkov je bila trajnostna mobilnost.

 

 

 

 

 

Tudi v šolskem letu 2018 / 2019 je v natečaju aktivno sodelovalo preko 10.000 otrok, učencev, dijakov in mentorjev iz Slovenije ter ustanov s slovenskim učnim programom iz Italije. K projektom se vse pogosteje vključujejo tudi drugi zaposleni na zavodih in starši otrok, kar je eden od ciljev organizatorja – k osveščanju o pomenu odgovornega odnosa do okolja vključiti kar se da največ ljudi.

Naziv Planetu Zemlja prijazna občina letos Dobrni, Šmarješkim Toplicam, Žalcu in Ljubljani

(Ljubljana, 29.11.) Danes so predstavniki društva Planet Zemlja in strokovnih institucij, ki sodelujejo pri vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, podelili priznanja in nazive Planetu Zemlja prijaznim občinam 2018.

Priznanja za uspešno upravljanje okoljskih področij j prejelo 12 občin, nazive Planetu Zemlja prijazna občina pa so si letos zaslužile Dobrna med občinami z manj kot 3.000 prebivalci, Šmarješke Toplice med občinami nad 3.000 prebivalci, Žalec med občinami nad 10.000 prebivalci in Ljubljana med mestnimi občinami.

V društvu Planet Zemlja so z rezultati natečaja zelo zadovoljni, saj se bistveno zvišuje raven kakovostnih odgovorov občin na vprašalnike, ki jih izpolnjujejo preko poletja. Kar 12 občin je tako preseglo 1000 od 1200 možnih točk in to kaže, da te občine namenjajo okoljskim tematikam ter področjem zelo veliko pozornosti.

Glede na analizo rezultatov prejšnjih let, se je društvo odločilo nekoliko spremeniti pogoje vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Še bo vedno ocenjevalo 12 področij delovanja, občine pa bodo namesto po številu prebivalcev, razvrščene v razrede po višini občinskega proračuna.

Spodaj si lahko preberete obrazložitve zmagovalnih občin.

Fotografije s podelitve so na voljo na FB strani društva Planet Zemlja.

DOBRNA – kategorija do 3.000 prebivalcev

Med najmanjšimi slovenskimi občinami je že zaradi nizkega letnega proračuna težko doseči oceno, ki je enaka ali celo boljša od tistih, katerih proračun je nekajkrat višji, a občini Dobrna je to letos uspelo. Uspešno bi lahko tekmovala tudi z dva ali trikrat večjimi občinami. predvsem na področjih energetike in krožnega gospodarstva pa še ostaja prostor za napredek.

 ŠMARJEŠKE TOPLICE – kategorija 5. do 10.000 prebivalcev

V društvu Planet Zemlja smo zelo vseli vsakič, ko ugotavljamo kakovostni preskok pri upravljanju okoljskih tem. V letošnjem natečaju je največjega gotovo storila občina Šmarješke Toplice, zato prejema naziv Planetu Zemlja prijazna občina popolnoma zasluženo.  Kljub temu, da po številu prebivalcev med manjše slovenske občine, je v končni oceni presegla 1000 točk od 1200 možnih in se tako pridružila elitnemu klubu občin natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Največ prostora za napredek ostaja na področjih upravljanja gozdov in lokalne samooskrbe.

ŽALEC – kategorija nad 10.000 prebivalcev

Če se izrazimo po športno, je občina Žalec lani izgubila tekmo za naziv po podaljških z minimalno razliko. Članica letošnjega elitnega kluba 1000+ ima še največ prostora za napredek pri upravljanju gozdov, sicer pa je letošnji naziv Planetu zemlja prijazna občina popolnoma zaslužen.

 LJUBLJANA – kategorija Mestnih občin

Odgovor na vprašanje ali je Ljubljana najlepše mesto na svetu, prepuščamo vsem, ki v njej živijo ali jo obiščejo. Gotovo pa je izjemno uspešna na področju upravljanja okoljskih tem. Serijska dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina v zadnjih letih, je letos seveda postala tudi članica elitnega kluba 1000+. Šibkejše ocenjenih področij seveda ni, nekaj prostora pa letos ostaja še na področju energetike.