JUTRI TEKMOVANJE ZA ZLATO ZELENO PERO 2018

Jutri bo potekalo državno tekmovanje mladih eko novinarjev – Zeleno pero je edino državno tekmovanje mladih Eko novinarjev v Sloveniji, ki ga že od leta 2013 organizira društvo Planet Zemlja. Tema letošnjega državnega tekmovanja je voda, zato bo zlata Zelena peresa letos podelil predsednik globalnega visokega Panela za vodo in mir in nekdanji predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. Za letošnje zlato priznanje Zeleno pero se bo tako jutri potegovalo 77 učencev ter dijakov iz enajstih osnovnih in petih srednjih šol, ki so na prvi stopnji tekmovanja dosegli zadostno število točk, bronasto priznanje pa je osvojilo 126 učencev in dijakov. 

S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Tematike pisanj se z leti spreminjajo, mladim piscem pa predstavljajo izziv za zanimivo raziskovanje. Letošnja nosilna tema za pisanje eko novinarskih prispevkov je voda.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja. Hkrati pa so cilji tekmovanja tudi spoznavanje osnovnih principov novinarskega dela, ter seznanjanje z osnovami različnih novinarskih žanrov.

Tekmovanje poteka v dveh delih – šolskem in državnem – prispevke  tekmovalcev pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega izražanja in ekološkega (tematskega) znanja.

Razglasitev zmagovalcev bo letos potekala na svetovni dan okolja, 5. junija, zmagovalni prispevki pa bodo po zaključku tekmovanja objavljeni na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

ZELENO PERO 2018 O VODI

Jutri se bo 283 učencev sedemnajstih osnovnih šol in 59 dijakov petih srednjih šol, pomerilo v pisanju novinarskih prispevkov na temo trajnostnega turizma. Gre za edino šolsko državno tekmovanje v pripravi eko novinarskih prispevkov v Republiki Sloveniji, ki ga organizira društvo Planet Zemlja in poteka že peto leto zapored.

 S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Tematike pisanj se z leti spreminjajo, mladim piscem pa predstavljajo izziv za zanimivo raziskovanje.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

Tekmovanje poteka v dveh delih – šolskem in državnem – prispevke otrok pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega in ekološkega (tematskega) izražanja.

Razglasitev zmagovalcev poteka na svetovni dan zemlje, zmagovalni prispevki pa se po zaključku tekmovanja objavijo na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

Tekmovanje ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Spoštovani,

Pred vami je projekt Zemljo so nam posodili otroci, ki se izvaja že od leta 2006 in od vsega začetka podpira tudi aktualni predsednik Republike. Cilj projekta je prepustiti mladim, da raziščejo svoje lokalno okolje, ocenijo in nominirajo deležnika/e v njem. Tiste/ga torej, ki naredi največ dobrega za okolje. Najboljši nominiranec in nominator v posameznih kategorijah prejmeta nagrade in priznanja na zaključni prireditvi ob dnevu zemlje.

V prilogi je razpisna dokumentacija tekmovanja, ki zajema Razpis, Pravilnik in Prijavnico.

Pravilnik na kratko povzemamo spodaj:

–      Tekmovanje je dvostopenjsko:

o   Šolska stopnja – tekmovalci (posamezni tekmovalci ali skupine do 5 oseb) na dan tekmovanja pripravijo do 2 tipkani strani besedila (font 12) – to je idejna zasnova/naloga o pravni ali fizični osebi iz kraja, ki jo nameravajo nominirati – šolska komisija naloge oceni in najboljše (te predstavljajo šolo na državnem nivoju) pošlje organizatorju do najkasneje 23.1.2018 – ta objavi rezultate po prejemu Zapisnikov vseh sodelujočih šol z ocenami nalog;

o   Državno tekmovanje – na dan državnega tekmovanja šole pošljejo predsedniku tekmovanja raziskovalne naloge/nominacije (v elektronski obliki in do max 2gb), ki so jih tekmovalci pripravili izhajajoč iz idejnih zasnov/nalog – državna tekmovalna komisija te oceni in zmagovalce razglasi do najkasneje 21.3.2018 – skupine oz. posamezniki, ki se niso uvrstili s svojimi nalogami na državno tekmovanje, lahko mentor – v soglasju z uvrščenimi skupinami/posamezniki – te smiselno umesti v sodelujoče skupine.

–      Tekmuje se v Slovenskem jeziku, tekmujejo pa lahko tudi otroci iz sosednjih držav, kjer se v šolah učijo slovenščine;

–      Naloge morajo tekmovalci smiselno umestiti v eno izmed možnih kategorij tekmovanja in jo tudi obrazložiti;

–      Prijavljena šola lahko pripravi več nalog v isti ali različnih kategorijah.

Potek projekta do priprave idejnih zasnov/nalog:

–        Zavod objavi razpis in evidentira tekmovalce (skupino/e ali posameznike)

 

Namigi:

Spodnji koraki naj vam služijo kot pomoč pri organizaciji in izvedbi raziskave ter pripravi idejne zasnove/naloge. Svetujemo vam, da pri tem ohranite svobodo razmišljanja in se držite priporočil, ki naj vas vodijo skozi postopek.

–        organizirajte srečanje skupine ki bo v projektu aktivno delovala

–        evidentirajte deležnika v vaši okolici (fizična ali pravna oseba), ki je naredil največ na področju varstva okolja (to je lahko podjetje, organizacija, posameznik…ali vaš zavod)*

*evidentirate in nominirate lahko več deležnikov, a za vsakega pripravite posebno nalogo

–        pripravite seznam vprašanj, ki bi mu jih zastavili (to vam lahko pomaga tako pri obrazložitvi izbora deležnika (ta je nujen sestavni del naloge!), kot tudi pri potrjevanju pravilnosti vaše odločitve o nominirancu, saj že ta aktivnost terja kar nekaj raziskovanja)

–        dogovorite se za pogovor z deležnikom za katerega ste se odločili

–        zastavite mu vprašanja ki ste jih pripravili, ob poslušanju odgovorov, pa kakšno vprašanje tudi dodajte

–        ob tem se dogovorite za voden obisk objekta, proizvodnje, dejavnosti…in to zabeležite (s sliko, risbo, filmom…) – to seveda ni nujno, res pa je, da pomaga pri ustvarjanju celotne slike

–        odločite se v kateri kategoriji boste kandidata nominirali (možne kategorije so le: zemlja, zrak, voda, osveščanje, najbolj aktivna šola)

–        izbiro kategorije obrazložite

–        odločite se na kakšen način boste pripravljali nominacijo (dajte si duška, ob tem pa upoštevajte, da sprejemamo zgolj elektronsko oddane naloge) oziroma več kot eno – v tem primeru pripravite vsako nalogo/nominacijo posebej

V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Še navodilo, ki je pri delu komisij izrednega pomena:

–        skupine prosimo, da naloge pravilno evidentirajo in ne postavljajo v neke nove kategorije (možne kategorije so le: zemlja, zrak, voda, osveščanje, najbolj aktivna šola).

 

Želja je, da bi tekmovalci in vaš zavod pridobljena znanja s pridom izkoristili in jih vpel v vsakodnevno delovanje – v mejah zmožnega, seveda. V tem primeru gre za opazovanje okolice in deležnikov, ki vplivajo nanjo, s čimer se razvija občutek razlikovanja med prav in narobe, razvije čut za pomen stanja okolja ter vsega živega v njem, ter krepi radovedno raziskovanje.

Veseli bomo vaših prijav.

Z lepimi pozdravi,

Viljem Grdadolnik, generalni sekretar društva Planet Zemlja

Društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja in na področju vzgoje in izobraževanja ter je upravičen prejemnik do 0,5 davka od odmere dohodnine državljanov Slovenije. Davčna številka društva je 218 677 05.

Več o postopku izbire prejemnika dela davka od odmere dohodnine (ki je res enostaven) na: http://www.planet-zemlja.org/bodite-dobrodelni-in-podprite-delovanje-drustva/

Za morebitno izbiro našega društva za prejemnika dela vaše dohodnine, se vam najlepše zahvaljujemo.

Zbrana sredstva društvo uporabi za izvedbo projektov kot je na primer natečaj, katerega zgodbo zdaj pišete tudi vi.

 

Pravilnik ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Prijavnica ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Razpis 2018

Objavljeno v Nekategorizirano

Tekmovanje za priznanje ZELENO PERO 2018

Spoštovani,

Pred vami je projekt Zeleno pero, tekmovanje v pripravi novinarskih prispevkov otrok na temo razpisa, ki se izvaja že peto leto zapored. Cilj projekta je mlade vpeljati v svet raziskovalnega eko novinarstva, jih osvestiti o tem, da lahko vplivajo na svoje okolje ter zbuditi njihovo radovednost. Najboljši avtorji prejmejo nagrade in priznanja na slovesni podelitvi ob dnevu zemlje.

V prilogi je razpisna dokumentacija tekmovanja, ki zajema Razpis in Pravilnik ter Prijavnico.

Potek projekta do izvedbe šolskega tekmovanja:

–        Zavod objavi razpis in evidentira tekmovalce ter organizatorju pošlje prijavnico do 12. decembra 2017

–        Organizator pošlje zavodu Priporočila o tematiki in postopku.

–        14 dni pred tekmovanjem organizator pošlje tudi Ocenjevalno shemo, obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–        Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

 

Potek projekta do državnega tekmovanja:

–      Šolske tekmovalne komisije ocenijo prispevke otrok in pošljejo organizatorju zapisnik.

–      Slednji objavi rezultate.

–      Do državnega tekmovanja se otroci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje izpopolnjujejo v pripravi prispevkov, na podlagi pripomb šolske tekmovalne komisije.

–      14 dni pred državnim tekmovanjem organizator pošlje nov obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–      Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek po zaključku tekmovanja:

–        Državna komisija oceni prispevke in rezultati se objavijo, priznanja in nagrade pa podelijo na slovesni prireditvi ob dnevu zemlje.

–        V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Želja je, da bi tekmovalci pridobljena znanja s pridom izkoristili. Ker gre pri tem projektu za opazovanje okolice in družbe, s čimer se razvija občutek razlikovanja med prav in narobe, razvije čut za pomen stanja okolja ter vsega živega v njem, ter krepi radovedno raziskovanje mladih, smo prepričani, da bo projekt dobro vplival nanje in vse sodelujoče.

Veseli bomo vaše prijave.

Lepo vas pozdravljamo,

Viljem Grdadolnik, generalni sekretar društva Planet Zemlja

Društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja ter na področju vzgoje in izobraževanja in je upravičen prejemnik do 0,5 davka od odmere dohodnine državljanov Slovenije. Davčna številka društva je: 218 677 05, društvo pa je davčni zavezanec.

Več o postopku izbire prejemnika dela davka od odmere dohodnine (ki je res enostaven) na: http://www.planet-zemlja.org/bodite-dobrodelni-in-podprite-delovanje-drustva/

Za morebitno izbiro našega društva za prejemnika dela vaše dohodnine, se vam najlepše zahvaljujemo.

Zbrana sredstva društvo uporabi za izvedbo projektov kot je na primer natečaj, katerega zgodbo zdaj pišete tudi vi.

 

Pravilnik ZELENO PERO 2018

Prijavnica 2018

Razpis 2018

Objavljeno v Nekategorizirano

EKO RELI 2017 – TEKMOVALA STA ELEKTRIKA IN HIBRID

V soboto, 14. oktobra, je v organizaciji društva Planet Zemlja potekal že 7 Eko reli. Tokrat je bil štart in cilj Eko relija na Kongresnem trgu v Ljubljani, posadke pa so se prvič v zgodovini projekta pomerile v dveh ločenih kategorijah: električni avtomobili ter v kategoriji vozil s hibridnim pogonom. Absolutna zmaga s prehodno zastavo Zeleni odtis je šla v roke ekipi Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, ki je traso, dolgo 177 km, prevozila z vozilom eGolf eUrban brez dodatnega polnjenja in s tem pokazala odlično poznavanje vožnje z električnimi vozili.

V kategoriji električnih vozil, ki jih je za potrebe izvedbe Eko relija omogočil Ljubljanski potniški promet, so se spoprijele tri posadke in ker so bila vsem na voljo popolnoma enaka električna vozila, je bil rezultat odvisen zgolj od spretnosti voznikov. Zmagovalna ekipa je edina zmogla 177 km dolgo pot brez dodatnega polnjenja baterije, ostalo pa je še za 22km energije. Drugi dve ekipi – Milice, ki ji je “poveljeval” Franci Kek ter ekipe Vozimo v 2030 z evropskim poslancem Igorjem Šoltesom – sta izkoristili možnost 15 minutnega dodatnega polnjenja baterije ob postanku v Novem mestu, a trase nista v celoti prevozili. Letošnjega zmagovalca v kategoriji električnih vozil in s tem tudi skupnega zmagovalca so torej odločile izkušnje vožnje z električnimi vozili!
V kategoriji hibridnih vozil je zmagala posadka Avto Snoj, ki je s KIO Niro hibridom dosegla povprečno porabo 2,11 litra na 100 kilometrov, kar je tudi eden od najboljših rezultatov v zgodovini Eko relija za tovrstna vozila.
Letošnja trasa Eko relija je potekala od Ljubljane mimo Ivančne gorice do Žužemberka, kjer so prijazni domačini tekmovalnim posadkam pripravili pristno dobrodošlico z vodenim ogledom gradu. Pot pa je karavana nadaljevala do Novega mesta, kjer je udeležence pozdravil novomeški župan Gregor Macedoni. Po prijetnem postanku ob reki Krki se je karavana obrnila nazaj proti Ljubljani, pot pa jo je do cilja vodila preko Bogenšperka in Litije.
Poleg gostoljubnih gostiteljev na kontrolnih točkah sedmega Eko relija, gre zahvala za izvedbo tudi Eko skladu, Mestni občini Ljubljana, ECOmeetu, Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, Gradbenemu Institutu ZRMK, občinama Žužemberk in Novo mesto, podjetjem Makom, Gras, Fibran, Pustolovski park Geoss in Tehnološki park Ljubljana z eHrano.
Fotografijo zmagovalne ekipe pa lahko uporabite brez omejitev avtorskih pravic.
Ostale fotografije z dogodka bodo enako dostopne tudi na FB Eko reli.
www.planet-zemlja.org
Ker nam ni vseeno!