Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019 – NATEČAJ

Spoštovani, vabimo vas, da se nam pridružite v skupini okoljsko odgovornih posameznikov in zavodov. V kolikor vas zanima sodelovanje v natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019, nam pišite na naslov: natecaj@planet-zemlja.org. Poslali vam bomo dokumentacijo.

Osnovni opis natečaja pa najdete spodaj. Vesele počitnice!

VSESLOVENSKI NATEČAJ PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2019

Spoštovani,

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 800 zavodov, zabeležili pa smo prek 75.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije in tudi iz Italije, saj smo projekt ponudili v izvajanje tudi zavodom iz sosednjih držav.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, svetovnega gibanja Food Revolution, Košarkarske Zveze Slovenije, socialnega podjetja – družbe za odgovorno ravnanje z odpadki BOLJE ter drugi, z nami znova sodeluje Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2018/19. Natečaj poteka kot aktivno izvajanje ponujenih projektov, ki so različni po tematiki, formi izvedbe, časovnici,… Sami si izberete projekte ki vas pritegnejo in izvedbo prilagodite vašemu urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (otroci, zaposleni, starši).

Vaše sodelovanje ni pogojeno s plačilom pristojbine. Pri nekaterih projektih nastajajo stroški, ki so vezani na potne stroške izvajalcev (delavnice in predavanja) ali prispevek za materiale (glede na število udeleženih otrok ipd), organizator pa vam zaračuna zgolj manipulativne stroške za prijavljeni projekt.*

Vaše aktivno sodelovanje bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019:

 • Nacionalni kriteriji:
  1. Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;
  2. Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi (hitra, predelana hrana) in pijače (sladke pijače);
  3. Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;
  4. Prijavljeni zavod zbira in uporablja tudi odpadno vodo oz. deževnico;
  5. Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;
  6. Prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;
  7. Prijavljeni zavod goji zelenje v notranjih prostorih zavoda, saj s tem izboljšuje kvaliteto zraka v prostorih;
  8. Prijavljeni zavod izvaja zeleno naročanje (naročanje izdelkov in storitev, ki v primerjavi s podobnimi izdelki ustvarjajo manjši okoljski odtis);
  9. Prijavljeni zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva (izloči čistila, ki vsebujejo strupene snovi).

 

*Nacionalni kriteriji so zastavljeni smelo in z zavedanjem, da vsi zavodi ne morejo slediti vsem naštetim ciljem. Zato organizator upošteva tudi napore zavodov, ki ciljev ne dosegajo, a obenem stremijo k temu, da bi jim po svojih najboljših močeh sledili. Taki zavodi naj to ustrezno označijo v glavnem anketnem vprašalniku.

2) Projektni kriteriji:

Planetu Zemlja prijazna srednja šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri treh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazna osnovna šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri dveh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri enem od spodaj naštetih projektov.

Sodelujoči projekti – seznam po abecedi:

 • Čebelja pot (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Dišeča sveča, ki odpadno olje spreminja na bolje (izvajalec – socialno podjetje BOLJE, v sodelovanju s Prekmurskim ekološkim centrom)
 • Eko beri (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Eko generacija (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Etno-eko-logi (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Food Revolution (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Jezik živali (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Karavana varne kemije (izvajalec – Tatjana Kruder)
 • Mavrica zdravih okusov (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Od mladega raziskovalca do znanstvenika (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)
 • Od zrna do kruha (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Ohranimo delfine v slovenskem morju (izvajalec – društvo Morigenos)
 • ReciČiv (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Z roko v roki za lepši jutri (izvajalec – ZPM Ljubljana Moste-Polje in Večgeneracijski center Skupna točka)
 • Zelena nit ali Luknja, da te kap (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zeleno pero (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zemljo so nam posodili otroci (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zgodba o zeliščih (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Znanost, magija in mladi (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)

društvo Planet Zemlja ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

Ker nam ni vseeno!

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2019

V teh dneh bomo razpisali nov natečaj za naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019. Z objavo in povabilo nekoliko zamujamo v pričakovanju rezultatov prijave na razpis, ki bi nam omogočil lažje delo. Če bomo na rezultate še dolgo čakali, vam bomo poslali razpis brez tega podatka, ki sicer za vas ne pomeni pomembne spremembe, je pa izrednega pomena za naše delovanje. Za zamudo se vam iskreno opravičujemo.

Ekipa Planet Zemlja

SVETOVNI DAN OKOLJA

Na svetovni dan okolja je društvo Planet Zemlja, organizator tradicionalnega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, podelil nazive in priznanja najboljšim zavodom ter mladim, ki so skozi šolsko leto izvajali okolju prijazne projekte. Projekt poteka od leta 2010, v njem pa so letos zavodi lahko izbirali med 25 različnimi projekti. Na natečaju je sodelovalo prek 8000 otrok. Slike si lahko ogledate na FB strani: https://www.facebook.com/pg/Društvo-Planet-Zemlja-137576540123/photos/?tab=album&album_id=10155303892130124

Naziv Planetu Zemlja prijazen vrtec 2018 so si prislužili:

 • Vrtec pri OŠ Krmelj
 • Vrtec Jesenice, enota Angelce Ocepek
 •  Vrtec Jesenice, enota Frančiške Ambrožič
 • Vrtec Murenčki pri OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem
 • Vrtec Sonček pri Večstopenjski šoli Gorica, Italija
 • Vrtec Čriček pri Večstopenjski šoli Doberdob, Italija
 • Vrtec Ringaraja pri Večstopenjski šoli Gorica, Italija
 • Vrtec Vrhovci, enota Brdo
 • Vrtec pri OŠ Podgora Kuteževo, Ilirska Bistrica
 • Vrtec Škofljica
 • Vrtec Ormož
 • Vrtec Radenci Radenski Mehurčki, enota Grozdek-Kapela
 • Vrtec Radenci Radenski Mehurčki, enota Mehurčki
 • Vrtec Mavrica Brežice
 • Vrtec Ciciban, Dobrovce pri OŠ Miklavž na Dravskem polju
 • Vrtec Otona Župančiča, enota Živ Žav, Ljubljana
 • Vrtec pri OŠ Voličina
 • Vrtec Vrhovci, enota Rožnik, Ljubljana
 • Vrtec Vrhovci, enota Tehnološki park, Ljubljana
 • Vrtec Vrhovci, Ljubljana
 • Vrtec Vrtiljak pri OŠ Miklavž na Dravskem polju
 • Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Tolmin
 • Vrtec Mavrica Odranci pri OŠ Odranci
 • Vrtec Sonček pri OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki

Naziv Planetu Zemlja prijazna šola 2018 so si prislužili:

. OŠ Podgora Kuteževo, Ilirska Bistrica

. OŠ Dobje

. JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

. OŠ Frana Kranjca Celje

. OŠ Domžale

. OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana

. OŠ Roje

. OŠ Matije Čopa Kranj

. OŠ Žiri

. OŠ neznanih talcev Dravograd

. OŠ Mislinja

. OŠ Sostro

. OŠ Metlika

. OŠ Horjul

. OŠ Šentvid

. OŠ Zadobrova

. OŠ Kuzma

. OŠ Kidričevo

. PŠ Svibno pri JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

. OŠ sv. Jurij ob Ščavnici

. OŠ Tončke Čeč Trbovlje

. POŠ Črneče pri OŠ neznanih talcev Dravograd

. POŠ Ojstrica pri OŠ neznanih talcev Dravograd

. POŠ Libeliče pri OŠ neznanih talcev Dravograd

. OŠ Mokronog

. PŠ Svibno pri JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

. OŠ Šmarjeta

. OŠ Milana Majcna Šentjanž, Sevnica

. OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

. OŠ Vodice

. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

. OŠ Trzin

. POŠ Trbonje pri OŠ neznanih talcev Dravograd

. OŠ Poljane, Gorenja vas-Poljane

. OŠ Sečovlje

. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto

. Srednja šola za gostinstvo in turizem, Novo mesto

. Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana

. Ekonomska šola Ljubljana

. Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana

. Dijaški dom, Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina

. Gimnazija Jesenice

. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

. Biotehniška šola Maribor

ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Že trinajst let društvo Planet Zemlja organizira projekt Zemljo so nam posodili otroci. Letos je tekmovanje prineslo naslednje rezultate:

– Najbolj aktivna šola:

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Naši vrtovi naše zgodbe
– Ozaveščanje:
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
EKO dan
– Zemlja:
TD Besnica Janče, SPŠB Ljubljana
Recikliranje je zakon.
– Voda:
Občina Horjul, Osnovna šola Horjul
Čistilna naprava v občini Horjul.
Zmagovalec:
Učitelj Slavko Lenaršič, OŠ Roje
Učitelj tehničnega pouka, ki učence uči osnovne pridelave hrane.

Rezultate bomo objavili takoj, ko prejmemo še nekaj imen tekmovalcev, ki jih še čakamo s strani šol.

Zmagovalec prejme zlato priznanje, ostali srebrno.

ZLATO ZELENO PERO 2018

Komisija projekta Zeleno pero je zaključila z delom in med 70. prispevki otrok, prepoznala 4 zmagovalne novinarske prispevke. Tema letošnjega tekmovanja za Zeleno pero, h kateremu društvo Planet Zemlja vabi učence od 6. razreda osnovne šole in dijake srednjih šol, je bila Voda. Na šolskem tekmovanju, ki je prva od dveh stopenj državnega tekmovanja, je sodelovalo 283 učencev sedemnajstih osnovnih šol in 59 dijakov petih srednjih šol. Bronasto priznanje za kakovost prispevka si je prislužilo 102 učenca in 24 dijakov. Na državno tekmovanje se je na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja, uvrstilo 53 učencev enajstih osnovnih šol in 17 dijakov štirih srednjih šol.

Zlata zelena peresa bodo po ocenah komisije prejeli:

V kategoriji 6. in 7. razred Osnovne šole: REBEKA CANKAR, OSNOVNA ŠOLA ŽIRI;

V kategoriji 8. in 9. razred Osnovne šole: NIKA MAROH, OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ, MARIBOR;

V kategoriji 1. in 2. letnik Srednje šole: ZALA BLAZNIK, GIMNAZIJA KRANJ;

V kategoriji 3. in 4. letnik Srednje šole: KATARINA BABIČ, ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA LJUBLJANA.

Letošnja podelitev srebrnik in zlatih Zelenih peres bo potekala na svetovni dan okolja, 5. junija na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Priznanja bo podelil predsednik globalnega visokega Panela za vodo in mir dr. Danilo Türk.

Zeleno pero je edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ki ga od 2014 organizira društvo Planet Zemlja. S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

Tekmovanje poteka v dveh delih – šolskem in državnem – prispevke otrok pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega in ekološkega (tematskega) izražanja. Letos so v komisiji sodelovali dr. Nina Modrijan, prof. slov. in univ. dipl. spl. jez. – Biotehniški center Naklo, doc. dr. Tina Lengar Verovnik – Katedra za novinarstvo na FDV, prof. slov. in biologije na OŠ Simona Jenka Smlednik Helena Pepevnik, koordinatorka svetovne iniciative »Mladi za vodo in podnebje« v Sloveniji Alenka Zalaznik in univ. dipl. pravnik Inštituta Wcycle Tadej Žurman.

Zmagovalne prispevke bomo po podelitvi objavili na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

REZULTATI OSNOVNE ŠOLE KATEGORIJA 6 IN 7 RAZRED

šola razred ime skupaj
oš center      
  7 AŠA SLAPNIK 328
  7 ŠPELA BERGER 342
  7 KATARINA BARBARA KRANJEC 337
  6 BRINA NOVAK 326
  6 ELA RETELJ 334
  6 TIJA ŽURA 322
  7 ZOJA GORŠE 339
oš domžale      
  7 LEA KURMANŠEK 340
  7 IDA VASLE 345
oš miklavž      
  6 VANESA MURŠEC 305
  6 JAKOB KERŠLIN STOJIČ 280
  6 KALISTA KRAJNC 278
  6 NIKA ŽNIDARIČ 314
  6 ANA SMILJAN 301
oš radeče      
  7 IZZA KALIN 301
  7 NEA ZAGORC 305
  7 ZOJA KALIN 320
  6 ANA MARIJA VINTAR 345
oš žiri      
  6 REBEKA CANKAR 353
oš trbovlje      
  7 JAN TOMAŽIN 337
oš sostro      
  7 LARA MATOS 274
oš kobilje      
  8 ANA HORVAT 310

 

REZULTATI OSNOVNE ŠOLE KATEGORIJA 8 IN 9 RAZRED

šola razred ime skupaj
oš center      
  9 EMA SREBRNJAK 316
oš domžale      
  9 BARBARA BAŠ 348
  9 EMA ŠEGAN 323
  9 HANA DROL 337
  8 AJDA VODNJOV 326
  8 MAŠA ISKRA 332
oš miklavž      
  9 RASINA BAJSIČ 301
  9 BRINA KURNIK 299
oš radeče      
  8 LIZA NOVAK 335
  8 TEJA STARINA 310
  8 PIA BREČKO 335
  8 HANA ZOREC 316
oš žiri      
  9 NINA CANKAR 339
oš vrhnika      
  9 ELA GROM 351
oš turnišče      
  8 PETRA VINČEC  293
  9 NADJA GABOR  288
  9 VITO HOUBAR  308
  9 ANA POZDEREC  297
  9 LEA HORVAT  275
  9 GLORIA VERBANČIČ  300
  9 ANJA ZADRAVEC  262
  9 KLARA BOJNEC  304
  9 NIKA MIHOLIČ  297
  9 MAJA ŠKAFAR  303
oš sostro      
  9 VERONIKA MIKLAVEC 355
oš limbuš      
8 JURIJ ŠVAGERL 334
  8 GAJA STRMŠNIK 278
  9 LUCIJA MARKOVIĆ 359
  9 NIKA MAROH 374
  9 VITA TRANTURA 350
oš kobilje      
  6 ZOJA KATARINA VILIČ 312

 

REZULTATI SREDNJE ŠOLE KATEGORIJA 1 IN 2 LETNIK

letnik   skupaj
gimnazija kranj      
  2 ZALA BLAZNIK 293
  1 TJAŠA SUŠNIK 261

 

REZULTATI SREDNJE ŠOLE KATEGORIJA 3 IN 4 LETNIK

letnik   skupaj
škofijska gimnazija      
  4 KATARINA BABIČ 324
  4 AJDA PUSTINEK 272
šc ptuj      
  4 KAJA SMOLINGER 263
  4 LUKA KOKOT 246
sggoš      
  4 TAJDA HUBER 282
  4 SARA HROVAT 276
  4 ZALA ZEBEC 267
gimnazija kranj      
  3 VITA KOLENKO 249
  3 TAJA BASAJ 286
  3 TINKARA KRIŠELJ 285
  3 KARMEN JOŠT 285
  3 ANA ROBLEK 297
  3 GAŠPER LOGAR 297
  3 KRISTIAN BERNARD 297
  4 SONJA DEBEVC 252

 

 

JUTRI TEKMOVANJE ZA ZLATO ZELENO PERO 2018

Jutri bo potekalo državno tekmovanje mladih eko novinarjev – Zeleno pero je edino državno tekmovanje mladih Eko novinarjev v Sloveniji, ki ga že od leta 2013 organizira društvo Planet Zemlja. Tema letošnjega državnega tekmovanja je voda, zato bo zlata Zelena peresa letos podelil predsednik globalnega visokega Panela za vodo in mir in nekdanji predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. Za letošnje zlato priznanje Zeleno pero se bo tako jutri potegovalo 77 učencev ter dijakov iz enajstih osnovnih in petih srednjih šol, ki so na prvi stopnji tekmovanja dosegli zadostno število točk, bronasto priznanje pa je osvojilo 126 učencev in dijakov. 

S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Tematike pisanj se z leti spreminjajo, mladim piscem pa predstavljajo izziv za zanimivo raziskovanje. Letošnja nosilna tema za pisanje eko novinarskih prispevkov je voda.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja. Hkrati pa so cilji tekmovanja tudi spoznavanje osnovnih principov novinarskega dela, ter seznanjanje z osnovami različnih novinarskih žanrov.

Tekmovanje poteka v dveh delih – šolskem in državnem – prispevke  tekmovalcev pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega izražanja in ekološkega (tematskega) znanja.

Razglasitev zmagovalcev bo letos potekala na svetovni dan okolja, 5. junija, zmagovalni prispevki pa bodo po zaključku tekmovanja objavljeni na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.