Archive for the ‘Izjave za javnost’ Category

10 oktober

VSESLOVENSKI NATEČAJ PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2024

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC z namenom ozaveščanja o pomenu odnosa ljudi do okolja. Nanj se je doslej odzvalo prek 1500 zavodov, zabeležili pa smo prek 110.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije in tudi iz Italije, saj smo projekt ponudili v izvajanje tudi zavodom s slovenskim učnim jezikom iz sosednjih držav.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v tem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenjaprihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej, tudi tokrat stremimo k vsebinam, ki nas dnevno obdajajo. Te poskušamo približati skozi kar se da zanimive oblike izvajanj. Ko nam jo je prvič »zagodla« pandemija, smo uvedli nekaj pomembnih sprememb, letos so spremembe nujne zaradi dodatnih obremenitev, ki jih imamo člani društva. V želji po nadaljevanju natečaja, po katerem mnogi že sprašujete, bomo letos tega izpeljali tako, da ta ne bo pomenil dodatnih obremenitev za vas, sodelujoče, temveč kakšno manj kot pretekla leta.

Tako bomo ukinili pisanje poročil v obliki vprašalnikov, ohranili bomo le e knjižice (e poročila), ki pa jih boste pripravili v word obliki, mi pa se bomo poskušali zavezati, da te skopiramo in naslednje leto povežemo v Zeleno knjigo Modrega planeta in to objavimo na naših straneh. Ker nam knjige lani ni uspelo sestaviti zaradi vrste tehničnih omejitev, bomo to poskušali izpeljati na bolj enostaven način, ki ga opisujemo v nadaljevanju. Morda nam uspe, a če nam ne, vas že vnaprej prosimo za razumevanje.

Poenostavili smo tudi pravila sodelovanja, potrdila sodelujočim mentorjem in koordinatorjem in naziv zavodom pa ohranjamo, saj vam to veliko pomeni in verjamemo, da tudi koristi.

Zdaj pa z razpisu natečaja za leto 2024.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2023/24.

Natečaj poteka kot aktivno izvajanje ponujenih projektov, ki so različni po tematiki, formi izvedbe, časovnici,… Izberete si projekte, ki vas pritegnejo in izvedbo prilagodite vašemu urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (starost, otroci, zaposleni, starši).

Vaše aktivno sodelovanje bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Potek sodelovanja:

 1. 1) Razpis natečaja je objavljen na spletnih straneh organizatorja.
 2. 2)  K sodelovanju se prijavite prek maila na naslov: natecaj@planet-zemlja.org in na način:
  • -  Koordinator pošlje e sporočilo, ki ga poimenuje: Prijava Ime zavoda (to sporočilo velja kot prijava).
  • - V istem sporočilu koordinator organizatorju sporoči, katere projekte bodo izvajali.
  • - Zavod nato prejme račun v znesku 30€ + ddv na vsak izbran/izvajan projekt).
 3. 3) Izbrane projekte boste na zavodu izvajali z otroci, pod vodstvom mentorjev in ob morebitnem(zaželenem) sodelovanju staršev, drugih zaposlenih, zunanjih izvajalcev,…Način, širino, časovnico izvajanja določi mentor.
 4. 4) Proti koncu šolskega leta, koordinator pošlje za vsak izbran projekt e poročilo (za vsakoskupino, ki ga je izvajala, če je teh na zavodu več), ki ga oblikuje po smernicah, ki so opisane vnadaljevanju.
 5. 5) Najkasneje do začetka prihodnjega šolskega leta, sodelujoči koordinatorji in mentorji prejmejopotrdila o sodelovanju, ki jih lahko uveljavljajo za napredovanje ter naziv Planetu Zemljaprijazna šola/vrtec 2024.
 6. 6) Organizator pravilno pripravljena e poročila združi v e zbirki Zelena knjiga Modrega planeta.Navodilo za pripravo e poročila:

Poročila (t.i. e poročila) o izvajanju projektov, zavodi pošljejo do konca šolskega leta 2023/24. Poročila naj vsebujejo:

- 1. stran:
o Naslov projekta (npr. Eko beri)
o Ime zavoda
o Ime koordinatorja
o Ime mentorja/ev
o Razred/letnik ali skupina otrok (ter starost)*, ki je projekt izvajala (*starost dopišete zgolj

pri varovancih VVZ)
o Število sodelujočih otrok, mentorjev in drugih sodelujočih (če so ti sodelovali pri projektu

in navedite kdo (starši, drugi zaposleni, čevljar, čebelar, smetar, trgovka,…) - Jedro poročila:

o Opisni pregled poteka izvedbe projekta s slikovnim materialom (poskušajte čim bolj »živo« opisati, kaj se vam je dogajalo, kako ste izvedbo projekta zasnovali, koga vse ste pri tem srečevali, kdo vam je pomagal, kako ste se ob izvajanju imeli, počutili,…).

o Slikovni material vstavljajte k vsebini (vmes) in ga ustrezno poimenujte/opišite. Pri tem upoštevajte tako avtorske pravice, kot tudi varstvo osebnih podatkov. Avtorje fotografij dopišite, za verjetno objavo poročil na spletu, pa pridobite ustrezno odobritev staršev otrok. Tega shranite in nam ga NE pošiljajte.

- Zaključek:
o Povzetek novih znanj, ki so jih otroci z izvajanjem projekta pridobili.
o Navedba morebitnih gradiv, knjig, linkov,…ki ste jih pri delu uporabljali (zaščita

avtorskih pravic).
Poročilo naj bo v word in ne pdf ali kakšni drugi obliki dokumenta.

Ob pošiljanju e poročil/a, ki jih/ga pošilja zgolj koordinator natečaja za posamezni zavod in ne vsak mentor svoje e poročilo, naj koordinator natečaja:

 • - mail naj poimenuje: POROČILO – IME ZAVODA,
 • -  v e mail naj dopiše imena vseh sodelujočih mentorjev in naslove projektov, ki so jih ti izvajali.Nekaj osnovnih smernic:V natečaju lahko sodelujejo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi s programom v slovenskem jeziku. Natečaj ni omejen z državno mejo.

page2image11416576 page2image11416784 page2image11416992 page2image11417200

V natečaju lahko sodelujejo vsi zavodi, tudi zavodi, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami.

Natečaj na zavodu koordinira koordinator natečaja, ki tudi komunicira z organizatorjem.

Projekte koordinirajo in izvajajo mentorji projektov, ki komunicirajo s koordinatorjem natečaja na zavodu.

Sodelujoči zavodi ob prijavi poravnajo 30€ (+ ddv) na izbran projekt (za podružnice velja enako) iz Kataloga projektov z opisi projektov. Zaveza k plačilu je prijava zavoda k sodelovanju.

Zavodi si s sodelovanjem v natečaju prislužijo naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2024. Sodelovanje izkažejo z oddajo e poročila za vsak izvajan projekt.

Koordinatorji in mentorji s sodelovanjem pridobijo potrdila, ki jim lahko služijo za napredovanje. Za vsakega mentorja bomo izdali potrdilo za projekt/e, ki ga/jih je izvajal. Koordinator natečaja na zavodu prejme tudi potrdilo o koordinaciji natečaja.

Društvo Planet Zemlja ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, po in Zakonu o varstvu okolja. Donirajte do 1% dohodnine društvu Planet Zemlja in podprite delovanje njegovih prostovoljcev. Več o tem: eDavki - Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si)

Več o projektih, vključno s katalogom projektov med katerimi lahko izbirate, dobijo vsi zainteresirani po elektronski pošti. Kontakt za prijave in povpraševanje v zvezi z natečajem je: natecaj@planet-zemlja.org

Ker nam ni vseeno!

5 junij

Danes je svetovni dan okolja

rj1 Danes je svetovni dan okoljaDr. Romana Jordan je ob današnjem Svetovnem dnevu okolja dejala: “V teh težkih političnih in gospodarskih razmerah je odgovorna skrb za okolje toliko bolj pomembna, saj le upoštevanje pravil trajnostnega razvoja pomeni vzdržen razvoj.

V svetu, kjer je gonilna sila ustvarjanja želja po gospodarski rasti, moramo poskrbeti, da bodo ljudje živeli v zdravem okolju, kjer bodo lahko razvijali svoje potenciale in se počutili varne. V današnjih razmerah nas ta cilj postavlja pred velike izzive tudi na področju konkurenčnosti in socialne varnosti, saj ima EU zelo visoke okoljske standarde.

Vse to torej pomeni, da moramo skrb za okolje razumeti kot razvoj v sožitju z naravo. S spodbujanjem inovativnosti lahko kot družba izkoristimo mnogo poslovnih priložnosti, tako na primer pri odgovornem ravnanju z viri, pri recikliranju in ponovni uporabi odpadkov, kot tudi pri učinkovitem ravnanju z vodo in energijo, pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov, uporabi domačih naravnih virov. To bo tudi vodilo programov, ki jih oblikujemo za naslednji veèletni evropski proraèun 2014-2020.

Kljub kriznim razmeram, ki so močno prizadele evropsko gospodarstvo, skrb za zdravo okolje ostaja pomemben gradnik evropskih politik. Trajnostni razvoj je smer Evropske unije in morala bi biti tudi smer Slovenije.”

21 marec

Anže Kopitar o dobrodelnosti in reciklaži

kopitar11 Anže Kopitar o dobrodelnosti in reciklažiSlovenski hokejist, ki poleg športnega udejstvovanja pripravlja tudi različne dobrodelne projekte, med drugim tudi za socialno ogrožene otroke, nam je v pogovoru zaupal, da se je ideja rodila iz želje nekomu pomagati.

»Velikokrat sem že pomislil na to, da bi pomagal in komu bi lahko pomagal. Menim, da je trenutno najboljše pomagati najmlajšim, saj se vsi zavedamo, da na mladih svet stoji. Tako da, če jim omogočiš kakšno izobrazbo ali počitnice več, mislim, da so zares hvaležna publika.« Vprašali smo ga tudi, ali je v profesionalnem hokeju opaziti zasuk k varstvu okolja, recimo na nivoju NHL ali pa, recimo, klubov, na kar je povedal, da reciklirajo vse plastenke, iz katerih pijejo vodo v času treningov.

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.

14 marec

Tjaša Kokalj navdušena nad samostojno izdelavo dodatkov

tk Tjaša Kokalj navdušena nad samostojno izdelavo dodatkovČastna članica društva Planet Zemlja Tjaša Kokalj je v pogovoru za spletni portal www.razglej.se izrazila svojo skrb za okolje in na vprašanje, če si je kdaj že kakšen kos oblačila izdelala sama, povedala, da zaenkrat še ne.

»Je pa Do it yourself (Naredi si sam) moja nova obsesija, tako da je čisto možno, da kmalu pade tudi kakšna obleka iz zanimivega materiala ali pa torbica,« je še dodala Tjaša.

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.

21 februar

Peterle o škodljivih posledicah kajenja

peterle Peterle o škodljivih posledicah kajenjaKajenje velja za okolju neprijazno navado, saj se cigaretni ogorki razgrajujejo kar precej časa, škodljivo pa je tudi za zdravje.

Evropski poslanec Lojze Peterle je v torek v Evropskem parlamentu kot predsednik poslanske skupine v boju proti raku sogostil prvo v nizu razprav o novi direktivi o tobačnih izdelkih.

Peterle je na konferenci poudaril, da imamo že 50 let jasne dokaze, da je uporaba tobaka smrtna, kajenje pa še vedno prevladuje v mnogih državah po celotni EZ. “Predlagana direktiva o tobačnih izdelkih dokazuje zavezanost Evropske zveze (EZ) k obvladovanju raka ter dopolnjuje niz preventivnih ukrepov v okviru Evropskega partnerstva za boj proti raku, vendar pa moramo zagotoviti, da se dobro oblikovan predlog direktive pod težo različnih pritiskov nikakor ne omili”, je poudaril Peterle.

Tobak je glavni, a preprečljiv dejavnik tveganja za raka ter bolezni srca in ožilja. Pojavnost raka in srčnih bolezni med kadilci je tako že dosegla pandemične razsežnosti, kajenje pa je neusmiljen sovražnik, saj v EZ zaradi njega vsako leto umre več ljudi kot za posledicami avtomobilskih nesreč, zdravil ali umorov.

Več si lahko preberete tukaj.

14 november

Kandidata za predsednika države o reševanju okoljskih problemov

preds2 Kandidata za predsednika države o reševanju okoljskih problemovS kandidatoma drugega kroga predsedniških volitev, dr. Danilom Türkom in Borutom Pahorjem, smo se pogovarjali tudi o zelenih temah. Med drugim smo ju povprašali, kako kandidat za predsednika kot državljan prispeva k reševanju okoljske problematike in na kakšen način kot politik.

Dr. Danilo Türk je dejal: »Kot državljan ločujem odpadke in se ekološko obnašam, sem varčen pri porabi v pitne vode, skrbim za nizek ogljični odtis itd. Kot predsednik spodbujam ekološke pobude, podpiram različna ekološka združenja, bil sem častni pokrovitelj akcije Očistimo Slovenijo in Zemljo so nam posodili otroci, prav tako sem podprl akciji Ustvarjajmo iz odpadkov in Ekošola. V okviru akcije Očistimo Slovenijo 2012 sem organiziral tudi strokovni posvet o problematiki nelegalnega odlaganja odpadkov v Sloveniji z naslovom “Konec divjim odlagališčem”.

Borut Pahor pa kot državljan skrbi za svoj zdrav življenjski slog, ki vključuje tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, preprečevanje nastajanja odpadkov, ločevanje nastalih odpadkov, varčevanje z električno energijo, uporabo izdelkov z daljšo življenjsko dobo in podobno. »Kot politik pa se zavzemam za izvajanje zakonodaje in programov, ki imajo preventivne učinke ter prispevajo k trajnostnemu razvoju. V času naše vlade smo prvič v Sloveniji sprejeli zakon o socialnem podjetništvu, ki že ima rezultate, saj so že nastala socialna podjetja, ki delujejo na okoljskem, socialnem in izobraževalnem področju, kar prispeva k večji zaposljivosti in izvajanju aktivnosti, ki so splošnega družbenega pomena,« je povedal Pahor.

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.