Archive for the ‘klimatski podatki’ Category

28 junij

Odklon povprečne dnevne temperature od dolgoletnega povprečja v prvih dveh tretjinah junija 2007

Z izjemo prvih dveh dni na Primorskem je bilo prvih dvajset dni junija toplejših od dolgoletnega povprečja. Odkloni so bili največji v osrednji tretjini meseca. Več informacij na spletni strani ARSO.