Archive for the ‘Kontakt’ Category

8 avgust

Prenos koncerta Rock za prihodnje generacije

Nocoj?nji koncert Rock za prihodnje generacije, ki od 16. ure dalje poteka na Glavnem trgu v Celju, si lahko ogledate tudi preko interneta na TEJ POVEZAVI

Prenos zagotavlja Radio KAOS

4 april

Društvo Planet Zemlja pripravilo predlog dopolnitve energetsko podnebnega paketa, ki ga predlaga EK

V ponedeljek 7. aprila bodo predstavniki društva Planet Zemlja predstavništvu Evropske komisije in Evropskega Parlamenta v Ljubljani uradno predali pisma s predlogom dopolnitve energetsko podnebnega paketa za predsednika Evropske komisije Jose Manuel Barossa in Evropskega Parlamenta Hansa Gerta Potteringa. Pisma z enako vsebino smo poslali tudi Californijskemu guvernerju Arnoldu Schwarzeneggerju in nobelovcu Alu Goru, s predlogom pa smo seznanili tudi člane Sveta za trajnostni razvoj pri Vladi Republike Slovenije.

V nadaljevanju objavljamo pismo predsedniku Evropske Komisije.

EVROPSKA KOMISIJA
PREDSEDNIK EVROPSKE KOMISIJE
Gospod José Manuel Barroso
Bruselj

Spoštovani gospod Predsednik,

Evropska Unija je v zadnjih letih gotovo naredila največje korake v smeri trajnostnega gospodarskega razvoja. Z energetsko – podnebnim paketom, ki je trenutno v javni razpravi, pa želi doseči še boljše učinke pri zmanjševanju obremenjevanja okolja in v boju proti podnebnim spremembam. Tudi člani našega društva smo v zadnjih mesecih intenzivno razmišljali o možnih rešitvah, zato nam dovolite, da Vam predstavimo naš skromen poskus dopolnitve ukrepov, ki smo se ga lotili z nekoliko drugačnega izhodišča.

Društvo Planet Zemlja je bilo ustanovljeno junija 2007 z namenom, da na okoljevarstvene teme opozarjamo tako, da jih bo razumelo čim večje število ljudi. Tako smo kmalu po formalni ustanovitvi, 7. julija 2007 na Kongresnem trgu v Ljubljani organizirali koncert Rock za prihodnje generacije, ki je dobil status Friends of Live Earth dogodkov. V jeseni smo nato začeli z akcijo Zgledi vlečejo, v kateri smo zaprosili mnenjske vodje v Sloveniji, da se s podpisom posebne izjave zavežejo, da bodo pri nakupih vseh naslednjih izdelkov kot bistveni kriterij upoštevali tudi obremenjevanje okolja. Velik poudarek akcije Zgledi vlečejo je tudi zmanjševanje obremenjevanja okolja, ki ga povzroča promet, zato na podlagi strokovno določenih empiričnih kriterijev naša komisija že pol leta izbira avtomobile, ki so na tem področju boljši od primerljivih in jim podeljuje naziv Planetu Zemlja prijazno vozilo. Pred kratkim so na našo pobudo trije poslanci Državnega zbora Republike Slovenije v parlamentarno proceduro posredovali zakon, ki bi zavezancem Zakona o javnih naročilih nalagal, da pri nakupu ali najemu avtomobilov dajo prednost vozilom, ki manj obremenjujejo okolje. Zakonski predlog je bil eden od prvih konkretnih korakov za sistematično reševanje področja Zelenih javnih naročil v Sloveniji.

Člani društva Planet Zemlja pa se zavedamo, da parcialne rešitve na globalni ravni na žalost prinašajo tudi parcialne rezultate, ki največkrat nimajo ustreznega ali pričakovanega učinka. Zato smo v svojih razmišljanjih želeli storiti še korak več. Za izhodišča naših razmišljanj o globalnih rešitvah smo vzeli naslednja dejstva:

- Homo Sapiens Sapiens je med tistimi živalskimi vrstami, ki jih globalno obremenjevanje okolja resno ogroža.
- Živeti v čistem in zdravem okolju je temeljna človekova pravica, ki ne sme biti manj pomembna od pravice po svobodni gospodarski iniciativi.
- Temeljna človekova pravica posameznika je biti obveščen o realnem obremenjevanju okolja za vsak posamezen izdelek, ki ga kupuje ali uporablja.
- Tehnološki razvoj v podjetjih usmerja globalni trg.
- Ključni dejavniki za uspešnost podjetij so zmožnost uvajanja novih tehnologij in ekonomika poslovanja ter uspešna prodaja, ki je v veliki meri odvisna od marketinških aktivnosti.
- Pravila, ki bodo usmerjala globalni razvoj ne morejo posegati v samo bistvo svobodne globalne ekonomije in morajo biti zapisana na način, ki bo omogočal »samogeneriranje« izdelkov in storitev, ki bodo manj obremenjevali okolje. Taka pravila bi zato lahko veljala dolgoročno.
- Zaradi mednarodnih trgovinskih sporazumov pravila ne smejo omejevati svobodne gospodarske pobude in mednarodne trgovine.
- V tehnološkem smislu že obstajajo rešitve, ki zagotavljajo razvoj globalnega gospodarstva brez obremenjevanja okolja.

Na podlagi navedenih izhodišč smo pripravili našo vizijo globalnega gospodarskega razvoja, ki smo jo poimenovali Globalno gospodarstvo z ničelno stopnjo obremenjevanja okolja 2050 (Zero pollution global economy 2050).

Vizije brez konkretnih prvih korakov, s katerimi bi jih lahko začeli uresničevati, so seveda iluzije. Zato smo v društvu razmišljali tudi o konkretnih ukrepih, ki bi bili potrebni v tem trenutku in bi pomagali usmeriti ter pospešiti razvoj globalnega gospodarstva v tehnologije, ki ne obremenjujejo okolja. Naša razmišljanja smo strnili na področju urejanja pogojev prodaje in marketinga, saj se ustanovni člani profesionalno ukvarjamo s komunikacijskimi strokami.

Spoštovani gospod Predsednik,
Evropski Komisiji predlagamo, da ustrezno pripravi in predlaga sprejem Evropskemu Parlamentu Direktivo o omejevanju promocije in oglaševanja izdelkov, ki obremenjujejo okolje. Direktiva bi morala omogočati promocijo in oglaševanje zgolj izdelkom, ki od predhodnih, ali konkurenčnih manj obremenjujejo okolje na podlagi štirih osnovnih kriterijev:

- količina energije, ki je bila porabljena v procesu izdelave,
- količina nerecikliranih materialov, ki so bili porabljeni v procesu izdelave,
- poraba energije, emisije, odpadki in drugo obremenjevanje okolja v času njihove življenjske dobe,
- količina materialov, ki obremenijo okolje po koncu njihove življenjske dobe in energija potrebna za njihovo razgradnjo.

Direktiva bi morala biti zapisana na način, da bi dovoljevala promocijo in oglaševanje samo tistim izdelkom, ki bi zadostovali dvema pogojema:

- da po nobenem od štirih ključnih kriterijev ne presegajo predhodnih ali konkurenčnih izdelkov,
- da vsaj po enem od štirih ključnih kriterijev manj obremenjujejo okolje, kot predhodni ali konkurenčni izdelki.

Direktiva bi morala zajemati tudi tehnično specificirane tolerance, ki bi definirale izjeme – izdelke, ki bi veljali za povsem nove na tržišču in bi jih bilo zaradi tega mogoče promovirati ali oglaševati. Kot predstavniki civilne družbe žal nimamo virov s katerimi bi lahko financirali pripravo strokovnih tehnoloških izhodišč za pripravo teh normativov.

Direktiva bi morala določiti tudi minimalne količine – po našem mnenju v odstotnih točkah, za katere bi moral po enem od ključnih kriterijev, izdelek manj obremenjevati okolje od predhodnega ali konkurenčnega, da ga je dovoljeno oglaševati ali promovirati. Dovoljenje za oglaševanje ali promocijo izdelka bi veljalo eno leto.

Direktiva bi morala zajemati tudi poglavje, ki bi določalo obveznost podjetij, da vse ključne zgoraj omenjene podatke natisnejo na izdelek, embalažo, navodila za uporabo ali račun za izdelek skupaj z navodili za varno odlaganje izrabljenega izdelka.

Po našem mnenju bi imela tako zasnovana Direktiva dolgoročne in globalne učinke, hkrati pa ne bi kršila mednarodnih dogovorov svobodne trgovine. Kot poglavitne prednosti tako zasnovanih pravil bi želeli poudariti:

- Direktiva v nobenem primeru ne bi postavljala v neenakovreden položaj evropskega gospodarstva, saj bi veljala za vsa podjetja, ki delujejo in prodajajo na evropskih trgih.
- Trg 27 članic EU s približno 500 milijoni prebivalcev je dovolj velik, da ključno vpliva na razvoj globalnega gospodarstva, saj bi bila s prilagajanjem na normative EU ter nujnosti zmanjševanja stroškov razvoja, podjetja sčasoma prisiljena razvijati enake izdelke tudi za druga tržišča.
- Direktiva z ničemer ne omejuje svobodne globalne gospodarske iniciative na trgih EU, saj ne omejuje proizvodnje ali prodaje izdelkov, temveč omogoča le prednost tistim, ki manj obremenjujejo okolje.
- Direktivo je mogoče pravno utemeljiti na podlagi temeljnih človekovih pravic, ki smo jih navedli v uvodu tega pisma.
- V pravni praksi obstajajo presedani z omejevanjem promocije in oglaševanja tobačnih izdelkov, ki so bila sprejeta na podlagi enakih temeljnih človekovih pravic.
- Pravila so zasnovana tako, da lahko veljajo dolgoročno, saj omogočajo »samoregulacijo« trga (z vsakim novim izdelkom se kriterij za razvoj naslednjega zviša) in veliko spodbudo razvoja v smeri ničelne stopnje obremenjevanja okolja.

Spoštovani gospod Predsednik, iskreno upamo, da boste naši pobudi namenili nekaj Vašega dragocenega časa in z Vašimi sodelavci preučili njene morebitne učinke ter vpliv na razvoj evropskega ter globalnega gospodarstva, za katere sami mislimo, da bi bili dolgoročno zelo pozitivni. Človeštvo namreč stoji pred eno od svojih ključnih prelomnic, ko se odloča, kako zagotoviti ne samo dolgoročno blaginjo ljudi, ampak tudi njihovo preživetje.

Želimo Vam veliko uspeha pri Vašem delu in se Vam vnaprej zahvaljujemo za Vaš odgovor.

Z odličnimi pozdravi,

Društvo Planet Zemlja