Archive for the ‘Petrol’ Category

4 julij

Koncert Rock za prihodnje generacije je podprla slovenska energetska družba Petrol

PODPORA OKOLJU, KJER DELUJEMO, NAS BOGATI, PRAVIJO V PETROLU

Skupina Petrol, ki v svoje poslovanje že vrsto let vključuje skrb za družbena in okoljska vprašanja, se je odzvala povabilu društva Planet Zemlja nekaterim slovenskim podjetjem, da podprejo organizacijo koncerta Rock za prihodnje generacije. V Petrolu svoje sodelovanje utemeljujejo z dejstvi, da na zahteve in izzive časa odgovarjajo z dolgoročno razvojno strategijo organske rasti in s trdnim zavedanjem, da podpora okolju, v katerem delujejo, pomembno vpliva poslovanje in razvoj podjetja.
Širši družbeni in lokalnim skupnostim že vrsto let pomagajo k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in k višji kakovosti življenja. Svojo odgovorno družbeno držo pa dokazujejo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom.

Med okoljevarstvenimi projekti sponzoriranja je najpomembnejši Petrolov projekt »Ohranimo bisere slovenskega morja«. Z njegovo pomočjo so skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor spodbudili poznavanje življenjskih navad in gibanja želve Caretta Caretta ter njenega pomena za biološko pestrost našega morja. Sodelovanje z Zavodom za varstvo narave kot izvajalcem MOP-a so razširili tudi na obnovo kalov, ki v slovenski Istri in na Krasu predstavljajo edine stoječe vode, kjer se ohranjajo številne ogrožene rastlinske in živalske vrste.
Petrol je največja slovenska energetska skupina. Glede na strategijo razvoja ponuja trgu visokokakovostna goriva, ki optimalno vplivajo na moč in delovanje motorja ter manj obremenjujejo okolje. To sta predvsem Primadiesel in Super plus 98. Do konca letošnjega leta pa načrtujejo še uvedbo novih ekološko primernih izdelkov na področju naftnih derivatov.