Črni petek zelenih dobrih praks v Izoli

(Vodice, 23. 11. 2018) Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. je danes obvestilo javnost da so, v prostorih bodočega Centra Uporabnih Predmetov v mestnem jedru, na Muzčevi ulici 7, v Izoli, predstavili projekt »Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov se v Izoli zaključuje z napolnjenimi policami Centra Uporabnih Predmetov na zbirnem centru, kjer lahko občani brezplačno prevzamejo izdelke zbrane z akcijo »Skupaj napolnimo CUP«, kot z uradno predstavitvijo projekta, ki bo mestu spomladi zagotovil drugo enoto Centra Uporabnih Predmetov, ki bo v samem mestnem jedru. CUP v mestu bo, poleg zbiranja in sortiranja odsluženih predmetov, služil kot odprti generator okoljske zavesti, izmenjevalno središče ter učni center za predelavo odpadkov.

Ob dnevu, ko je tudi Slovenijo preplavila potrošniška mrzlica prežeta s popusti ameriškega »črnega petka«, je toliko bolj pomembno združiti moči in položiti temelje za preprečevanje nastajanja odpadkov. Preprečevanje je namreč na samem vrhu lestvice prioritet na področju ravnanja z odpadki. V projektu sodelujeta Komunala Izola in Okolje Piran s prenosom dobrih praks na področju zelenih tehnologij in ozaveščevalnih dejavnosti, ki sta jih do sedaj izvajali zgolj v lastnih občinah. Partnerstvo se dodatno širi na dve panogi: turizem, v sodelovanju s turistično agencijo IstraTerra, ki bo razvila ekološko obarvani turistični produkt za zaledje slovenske Istre ter podjetništvo, v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, ki bo v občini Izola namestilo štiri dodatne zabojnike za zbiranje odsluženega tekstila.

Inovativne povezave in medsektorsko partnersko sodelovanje, ki temelji na zelenih načelih, spodbuja kakovostne rešitve okoljski problematiki, ustvarja izzive za revitalizacijo naravne in kulturne dediščine ter ustvarja priložnosti za nova delovna mesta.

Društvo Planet Zemlja v skladu s svojo strategijo javnost informira o projektih dobrih praks, ki potekajo v Sloveniji ter podpira projekt “Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način”, ki ga je danes predstavili Javno podjetje Komunala Izola. Upravljanje z odpadki je tudi eno od 12 področij po katerih strokovna komisija ocenjuje upravljanje okoljskih tem v slovenskih lokalnih skupnostih v okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Projekti Komunale Izola lahko po mnenju društva Planet Zemlja služi kot primer dobre prakse tudi v drugih lokalnih skupnostih, zato si zasluži pozornost javnosti.

V ožjem izboru za naziv Planetu Zemlja prijazna občina 11 slovenskih občin

Vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina poteka v organizaciji društva Planet Zemlja že od leta 2010. prijavljene občine so posredovale izpolnjene vprašalnike z 12 okoljskih področij, ki so jih strokovnjaki priznanih slovenskih institucij ocenili. Po približno treh četrtinah ocenjevalnega postopka je lahko društvo Planet Zemlja opravilo ozžji ozbor občin, ki se bodo po posameznih kategorijah potegovale za naziv Planetu zemlja prijazna občina.

V kategoriji najmanjših slovenskih občin z manj kot 3000 prebivalci sta se v ožji izbor prebili občini Solčava in Dobrna, med občinami od 3000 do 10.000 prebivalcev so v tekmi za naziv občine Zreče, Šmarješke Toplice in Polzela, v kategoriji nad 10.000 prebivalci so v najboljšem položaju občine Žalec, Krško in Radovljica, med mestnimi občinami pa sta najbližje pridobitvi naziva Ljubljana in Velenje.

Strokovna komisija ocenjuje občine na področjih energetike, ravnanja z gozdovi, upravljanja z odpadki, krožnega gospodarstva, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, urejenosti otroških igrišč, varovanja narave, sejemske dejavnosti, hrupa, prometa in komuniciranja. Vsako od dvanajstih področij ocenjujejo vrhunski slovenski strokovnjaki med institucijami pa pri natečaju sodelujejo ZRMK, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut Wcycle, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Gospodarsko razstavišče Ljubljana.

Nazivi Planetu Zemlja prijazna občina in priznanja najboljšim v kategorijah bodo podeljeni 29. novembra na sejmu Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

 

ZELENO PERO 2019

Zeleno pero je projekt, ki se izvaja že šesto leto zapored, tako samostojno, kot tudi del vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola. Projekt spada med državna tekmovanja, kar pomeni, da bodo sodelujoči otroci prejeli potrdila, s katerimi lahko uveljavljajo določene bonuse pri vlogah za štipendije ipd. (uveljavljanje pri Zoisovi štipendiji) a le, če projektu priznajo podporo s strani ZRSŠ in ga sofinancirajo (razpis ZRSŠ se razpisuje za nazaj, zato bo ta podatek znan šele ob koncu tekmovanja, ali celo nekoliko kasneje, a to ne zavisi od nas, temveč nas o tem obvešča Zavod RS za šolstvo).

Cilj projekta je mlade vpeljati v svet raziskovalnega eko novinarstva, kjer najboljši prejmejo nagrade in priznanja na zaključni prireditvi ob dnevu zemlje.

Navodila in priporočila za izvedbo projekta:

Potek do začetka šolskega tekmovanja:

–       Organizator zavodu pošlje obrazec da vanj vpiše osnovne podatke (v prilogi).

–       Po prejemu obrazca, organizator zavodu pošlje račun za manipulativne stroške v znesku 15€+ddv.*

–       *Velja le, če se zavod s tem projektom poteguje za naziv Planetu Zemlja prijazna šola

–      Zavod evidentira tekmovalce in organizatorju pošlje prijavnico

–      Organizator pošlje zavodu Priporočila o tematiki in postopku.

–      14 dni pred tekmovanjem organizator pošlje tudi Ocenjevalno shemo, obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–      Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek do začetka državnega tekmovanja:

–       Šolske tekmovalne komisije ocenijo prispevke otrok in pošljejo organizatorju zapisnik.

–       Slednji objavi rezultate.

–       Do državnega tekmovanja se otroci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje izpopolnjujejo v pripravi prispevkov, na podlagi pripomb šolske tekmovalne komisije.

–       14 dni pred državnim tekmovanjem organizator pošlje nov obrazec za Zapisnik in Tekmovalno polo.

–       Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek po zaključku državnega tekmovanja:

–      Državna komisija oceni prispevke in rezultati se objavijo, priznanja in nagrade pa podelijo na slovesni prireditvi ob dnevu zemlje.

 

Velja za zavode, ki se potegujejo za naziv Planetu Zemlja prijazna šola:

–      Zavod izpolni projektni vprašalnik (v prilogi) in ga pošlje na društvo (po pošti) – lahko pošljete vprašalnike vseh izvedenih projektov natečaja skupaj, tudi glavnega (manj stroškov) – do najkasneje 1.5.2019.

–      V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov elektronskega medija urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

–      Po 1.5. začne z delom komisija natečaja, sledi prireditev s podelitvijo nagrad, priznanj in potrdil ob svetovnem dnevu okolja oz. 5. junija 2019. Na podelitvi mentorji prejmejo potrdila, zavodi nazive, sodelujoči otroci pa nagrade. Sledi pogostitev, ogled Eko bazarja in razstave izdelkov otrok ter druženje.

 

ŠOLE IN VRTCI SE LAHKO ŠE PRIJAVIJO NA NATEČAJ

Upoštevajoč preobremenjenost zaposlenih na VIZ in VVZ smo se odločili, da podaljšamo rok prijave na natečaj PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2018/19. Tako se lahko zainteresirani zavodi prijavijo vse do konca septembra.

Obenem vas s ponosom obveščamo, da je projekt prejel podporo Ministrstva za okolje in prostor, ki se mu za izkazano zaupanje iskreno zahvaljujemo.

PRIJAVA NA NATEČAJ 2018

Pred vami je povabilo k sodelovanju v vseslovenskem natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2018, ki letos ga društvo Planet Zemlja organizira že od leta 2010. Najpomembnejša cilja natečaja sta analiza učinkovitosti upravljanja okoljskih področij v slovenskih lokalnih skupnostih in promocija najuspešnejših občin v tekočem letu.

Natečaj smo vestno pripravljali strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove RS, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Visoke šole za trajnostni turizem ERUDIO, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja.

Sodelovanje občinam poleg naziva Planetu Zemlja prijazna občina, prinaša tudi kopico priložnosti, stikov in idej za izboljšanje delovanja na okoljskih področjih in s tem tudi za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja občank in občanov. Pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore. Občinam, ki na natečaju sodelujejo večkrat, pa je mogoče izdelati tudi primerjalno analizo napredka po posameznih področjih.

Od leta 2011 je na natečaju sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin, naziv Planetu Zemlja prijazna občina pa je v svojih kategorijah pridobilo 38 občin.

Projekt pomembno prispeva k ustvarjanju slike prilagajanja lokalnih skupnosti na podnebne spremembe, tako na ekološkem, kot tudi ekonomskem področju. Obe področji namreč pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov, sta povezani in soodvisni.

Potek: po potrditvi sodelovanja, vam pošljemo dvanajst tematskih vprašalnikov, ki jih izpolnite ter dopolnite s kakovostnimi odgovori. Večinoma gre za zaprta vprašanja, kjer so možni odgovori že podani. Rezultate objavimo v okviru največjega sejma, ki obravnava tematiko narave – sejem Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Ocena prednosti in vrzeli, ki jo izdelamo v okviru obrazložitev, vam lahko služi pri vašem nadaljnjem prizadevanju za ustvarjanje boljših pogojev bivanja vaših občank in občanov.

Zmagovalne občine prejmejo tudi CERTIFIKAT PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA.

Priporočilo: svetujemo vam, da si za izpolnjevanje vprašalnikov vzamete dovolj časa, saj so ocene strokovnjakov podane zgolj na podlagi vaših odgovorov. To pomeni, da ni prepovedano če še kaj priložite ali dopišete k možnim odgovorom.

Še to: Občine so razdeljene v kategorije – glede na število prebivalstva – iz vsake kategorije pa prejme naziv po ena občina, Njej najbližje občine po rezultatih, prejmejo motivacijska priznanja. Prav tako nagradimo zvestobo natečaju in tako občine, ki sodelujejo vsaj 5 let zapored, prejmejo podrobnejšo analizo stanja na raziskovanih področjih. Končno oceno učinkovitosti občine tvori seštevek točk vseh 12 področij korigiranim s količnikom, ki zmanjšuje razlike med občinami glede na velikost letnega proračuna.

Pristojbina za sodelovanje je simbolična (zneski še ne vključujejo ddv) in znaša (po kategorijah):

– do 3.000 prebivalcev – 70 eur

– med 3.000 in 5.000 prebivalcev – 120 eur

– med 5.000 in 10.000 prebivalcev – 180 eur

– nad 10.000 prebivalcev – 230 eur

– Mestne občine – 300 eur.

Sredstva skrbno porabimo zgolj za izvedbo natečaja.

Če ste se odločili za sodelovanje vas prosimo, da se prijavite prek te povezave (CTRL+klik na povezavo) http://www.planet-zemlja.org/2018/07/prijava-na-natecaj/.

Zadnji rok za prvo prijavo in oddajo vprašalnikov je 14.9.2018.

Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

 

LETO SODELOVANJA PRI NATEČAJU: 20102011201220132014201520162017

LETO PREJEMA NAZIVA PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA: 20102011201220132014201520162017