PLANETU ZEMLJA PRIJAZNE OBČINE 2019 SO RAZKRIŽJE, ČRNA NA KOROŠKEM, LJUTOMER, BREŽICE, KRŠKO, VELENJE IN LJUBLJANA

(Ljubljana, 25.10.) Včeraj so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že destič podelili nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Natečaj že od leta 2010 organizira Društvo Planet Zemlja, ki v sodelovanju z vodilnimi slovenskimi strokovnimi institucijami analizira in oceni učinkovitost upravljanja občin na dvanajstih področjih. 

Pri stokovni pripravi vprašalnikov na podlagi katerih strokovna komisija oceni učinkovitost delovanja občin sodelujejo institucije kot so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za gozdove RS, Zavod za varstvo narave RS, Gradbeni inštirut ZRMK, Inštitut Wcycle, Visokošolsko središče Erudio, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Direktorat za hrano in ribištvo, Slovensko meteorološko društvo, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani ter društvo Planet Zemlja. Področja raziskovanja ter analize so Energetika, Ravnanje z odpadki, Upravljanje z gozdovi, Ohranjanje narave, Hrup, Promet, Krožno gospodarstvo, Prilagajanje podnebnim spremembam, Trajnostni turizem, Lokalna samooskrba ter Komuniciranje.

Na slavnostni podelitvi priznanj sta prisotne nagovorila minister za javno upravo Rudi Medved in Andrej Breznikar, vodja službe za gojenje gozdov Zavoda za gozdove RS, ki letos obeležuje 25 letnico delovanja javne gozdarske službe.

Tudi letos so najprej podelili posebna priznanja tistim občinam, ki so po ocenah strokovne komisije dosegle sicer dober rezultat, a so jih primerljive občine v kategorijah prehitele za malenkost. Priznanja za uspešno delovanje so tako dobile občine Dol pri Ljubljani, Sevnica in Izola.

Bistvena novost letošnjega natečaja je bila sprememba v kategorijah v katere so razdeljene občine. V prejšnjih letih so tekmovale v petih kategorijah glede na število prebivalcev, vendar se je izkazalo, da prihaja znotaj kategorij do precejšnjih anomalij glede na velikost letnega proračuna, ki predvsem med mestnimi občinami niso bili primerljivi. Občine so bile zato letos razeljene v šest kategorij glede na velikost letnega proračuna, število prebivalcev pa je bilo upoštevano v posebnem korekcijskem količniku.

V kategoriji 1 so bile najmanjše občine z manj kot 2,5 milijona Eurov letnega proračuna, je naziv Planetu Zemlja prijazna občina prejela občina Razkrižje.

Obrazložitev: Občina Razkrižje redno sodeluje v natečaju in tu in tam za kako leto prepusti naziv podobno uspešnim primerljivim občinam. Kljub zmagi in naporom, ki jih vlagajo v okoljska področja pa ostaja občini prostor za izboljšave še na področjih prilagajanja podnebnim spremembam, hrupa in trajnostnega turizma.

V kategoriji 2, med občinami z letnim proračunom med 2,5 in 8 milijoni Eurov, je prejela naziv občina Črna na Koroškem.

Obrazložitev: Po tem, ko je bila že Srebrna in Zlata na Koroškem, je prav, da za leto dni prevzame tudi naziv Planetu Zemlja prijazna. Največ prostora za napredek ima občini še na področjih hrupa in prilagajanja podnebnim spremembam.

V kategoriji 3, v kateri so bile občine s proračunom med 8 in 16 MIO milijoni Eurov, je prejela naziv občina Ljutomer.

Obrazložitev: Občina Ljutomer je v natečaju sodelovala prvič in že takoj je dosegla odličen uspeh. Komisija je prepričani, da jih uspeh ne bo uspaval, saj je še veliko prostora za napredek na področjih energetike, hrupa, gozdov in trajnostnega turizma.

V kategoriji 4 z občinami s proračunom med 16 in 30 milijoni Eurov, je prejela naziv občina Brežice.

Obrazložitev: To je kategorija, ki je tradicionalno daleč najbolj izenačena. Tudi letos je občini Brežice uspelo doseči zelo visoke ocene strokovne komisije na domala vseh raziskovanih področjih, največ prostora za napredek pa ji ostane na področju hrupa.

V kategoriji 5, v katero so bile uvrščene občine s proračunom med 30 in 50 milijoni Eurov, je prejela naziv občina Krško.

Obrazložitev: Občina redno sodeluje v natečaju in je ena od tistih, ki jim je letošnja sprememba kategorij prinesla zmago, saj se zaradi višjega proračuna, ki je posledica rente NEK Krško, ni mogla uspešno spopadati s po številu prebivalcev primerljivimi občinami. Občina Krško je že več let dosegala zelo dobre rezultate in letos presegla tudi mejo „magičnih“ 1000 točk od 1200 možnih. Na kar enajstih področjih je dobila odlične ocene strokovne komisije, še največ prostora za napredek pa ostane na področju hrupa.

V kategoriji 6, med občinami z letnim proračunom nad 50 milijonov Eurov sta naziv izjemoma prejeli dve mestni občini: Velenje in Ljubljana.

Obrazložitev: Lani se je v eni od kategorij zgodilo, da so bile kar 3 občine izjemno izenačene, saj je bila razlika v točkah med njimi zgolj dve odstotni točki – torej manj kot 25 od 1200 možnih točk. Ne glede na to dejstvo, so takrat v natečaju razglasili eno zmagovalko. Letos pa se je po končnem izračunu z upoštevanjem korekcijskega količnika zgodilo, da je razlika med dvema najboljšima občinama v kategoriji, manj kot 0,5 odstotne točke.

V društvu Planet Zemlja so se zato odločili prekršiti lastno pravilo, ki navaja, da naziv Planetu Zemlja prijazna občina dobi le ena, najboljša občina v kategoriji. Po mnenju organizatorja natečaja namreč tako majhna statistična razlika v točkah ne omogoča, da bi eno ali drugo razglasili za učinkovitejšo pri upravljanju 12 različnih okoljskih področij.

Jutri bodo na Gospodarskem razstavišču že desetič razglašene Planetu Zemlja prijazne občine

Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo jutri, 24. oktobra ob 18h, v okviru sejma Narava – Zdravje že destetič podelili nazive Planetu zemlja prijazna občina. Društvo Planet zemlja je pričelo z natečajem Planetu Zemlja prijazna občina leta 2010, od takrat pa je v natečaju sodelovalo preko 150 slovenskih občin.

Pri natečaju sodelujejo številne strokovne institucije, med njimi tudi: NIJZ, Zavod za gozdove RS, Erudio, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Inštitut Wcycle, ZRMK, Zavod RS za varstvo narave ter Slovensko meteorološko društvo.

Prisotne na slavnostni podelitvi bo nagovoril minister za javno upravo, Rudi Medved.

 

 

PRIJAVA NA NATEČAJ 2019

Pred vami je povabilo k sodelovanju v vseslovenskem natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2019, ki ga društvo Planet Zemlja organizira že od leta 2010.

 

 

LETO SODELOVANJA PRI NATEČAJU: 201020112012201320142015201620172018

LETO PREJEMA NAZIVA PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA: 201020112012201320142015201620172018

Slovesni zaključek natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019

Društvo Planet Zemlja izvaja in organizira vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna šola / vrtec že od leta 2010. Osnovni namen natečaja je vrtcem, osnovnim ter srednjim šolam ponuditi projekte, ki mladim pomagajo razumeti pomen odnosa in vpliva njihovih dejanj na okolje. Vsako leto pri natečaju sodeluje prek 10.000 otrok, mentorjev, drugih zaposlenih na zavodih, staršev in drugih deležnikov. Letošnji slavnostni zaključek natečaja in podelitev priznanj najboljših se je odvil 29. maja na Gospodarskem razstavišču.

 

 

 

 

 

V prepolni dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču V Ljubljani se je letos zbralo več kot 320 otrok in mentorjev, ki so dobili zaslužena priznanja za aktivnosti, ki so jih izvajali tekom iztekajočega se šolskega leta, podeljena pa bodo tudi Srebrna in Zlata priznanja državnega tekmovanja za Zeleno pero.

 

 

 

 

 

V natečaju Planetu zemlja prijzna šola / vrtec gre za projekte, s pomočjo katerih se otroci učijo boljšega odnosa do okolja, z vsebinami pa pokrivajo mnoge teme življenja in bivanja. Društvo tako vsako leto ponudi vrtcem in šolam izbiro več kot 20 projektov, med katerimi izberejo tiste, ki so jim najbolj zanimivi. Med ponujenimi projekti je tudi letos državno tekmovanje Zeleno pero, ki je namenjeno otrokom od 6. razreda osnovnih šol ter srednješolcem in je edino slovensko uradno državno tekmovanje v pisanju in pripravi novinarskih prispevkov na izbrano okoljsko temo. Tema letošnjih prispevkov je bila trajnostna mobilnost.

 

 

 

 

 

Tudi v šolskem letu 2018 / 2019 je v natečaju aktivno sodelovalo preko 10.000 otrok, učencev, dijakov in mentorjev iz Slovenije ter ustanov s slovenskim učnim programom iz Italije. K projektom se vse pogosteje vključujejo tudi drugi zaposleni na zavodih in starši otrok, kar je eden od ciljev organizatorja – k osveščanju o pomenu odgovornega odnosa do okolja vključiti kar se da največ ljudi.

Naziv Planetu Zemlja prijazna občina letos Dobrni, Šmarješkim Toplicam, Žalcu in Ljubljani

(Ljubljana, 29.11.) Danes so predstavniki društva Planet Zemlja in strokovnih institucij, ki sodelujejo pri vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, podelili priznanja in nazive Planetu Zemlja prijaznim občinam 2018.

Priznanja za uspešno upravljanje okoljskih področij j prejelo 12 občin, nazive Planetu Zemlja prijazna občina pa so si letos zaslužile Dobrna med občinami z manj kot 3.000 prebivalci, Šmarješke Toplice med občinami nad 3.000 prebivalci, Žalec med občinami nad 10.000 prebivalci in Ljubljana med mestnimi občinami.

V društvu Planet Zemlja so z rezultati natečaja zelo zadovoljni, saj se bistveno zvišuje raven kakovostnih odgovorov občin na vprašalnike, ki jih izpolnjujejo preko poletja. Kar 12 občin je tako preseglo 1000 od 1200 možnih točk in to kaže, da te občine namenjajo okoljskim tematikam ter področjem zelo veliko pozornosti.

Glede na analizo rezultatov prejšnjih let, se je društvo odločilo nekoliko spremeniti pogoje vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Še bo vedno ocenjevalo 12 področij delovanja, občine pa bodo namesto po številu prebivalcev, razvrščene v razrede po višini občinskega proračuna.

Spodaj si lahko preberete obrazložitve zmagovalnih občin.

Fotografije s podelitve so na voljo na FB strani društva Planet Zemlja.

DOBRNA – kategorija do 3.000 prebivalcev

Med najmanjšimi slovenskimi občinami je že zaradi nizkega letnega proračuna težko doseči oceno, ki je enaka ali celo boljša od tistih, katerih proračun je nekajkrat višji, a občini Dobrna je to letos uspelo. Uspešno bi lahko tekmovala tudi z dva ali trikrat večjimi občinami. predvsem na področjih energetike in krožnega gospodarstva pa še ostaja prostor za napredek.

 ŠMARJEŠKE TOPLICE – kategorija 5. do 10.000 prebivalcev

V društvu Planet Zemlja smo zelo vseli vsakič, ko ugotavljamo kakovostni preskok pri upravljanju okoljskih tem. V letošnjem natečaju je največjega gotovo storila občina Šmarješke Toplice, zato prejema naziv Planetu Zemlja prijazna občina popolnoma zasluženo.  Kljub temu, da po številu prebivalcev med manjše slovenske občine, je v končni oceni presegla 1000 točk od 1200 možnih in se tako pridružila elitnemu klubu občin natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Največ prostora za napredek ostaja na področjih upravljanja gozdov in lokalne samooskrbe.

ŽALEC – kategorija nad 10.000 prebivalcev

Če se izrazimo po športno, je občina Žalec lani izgubila tekmo za naziv po podaljških z minimalno razliko. Članica letošnjega elitnega kluba 1000+ ima še največ prostora za napredek pri upravljanju gozdov, sicer pa je letošnji naziv Planetu zemlja prijazna občina popolnoma zaslužen.

 LJUBLJANA – kategorija Mestnih občin

Odgovor na vprašanje ali je Ljubljana najlepše mesto na svetu, prepuščamo vsem, ki v njej živijo ali jo obiščejo. Gotovo pa je izjemno uspešna na področju upravljanja okoljskih tem. Serijska dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina v zadnjih letih, je letos seveda postala tudi članica elitnega kluba 1000+. Šibkejše ocenjenih področij seveda ni, nekaj prostora pa letos ostaja še na področju energetike.

Črni petek zelenih dobrih praks v Izoli

(Vodice, 23. 11. 2018) Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. je danes obvestilo javnost da so, v prostorih bodočega Centra Uporabnih Predmetov v mestnem jedru, na Muzčevi ulici 7, v Izoli, predstavili projekt »Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov se v Izoli zaključuje z napolnjenimi policami Centra Uporabnih Predmetov na zbirnem centru, kjer lahko občani brezplačno prevzamejo izdelke zbrane z akcijo »Skupaj napolnimo CUP«, kot z uradno predstavitvijo projekta, ki bo mestu spomladi zagotovil drugo enoto Centra Uporabnih Predmetov, ki bo v samem mestnem jedru. CUP v mestu bo, poleg zbiranja in sortiranja odsluženih predmetov, služil kot odprti generator okoljske zavesti, izmenjevalno središče ter učni center za predelavo odpadkov.

Ob dnevu, ko je tudi Slovenijo preplavila potrošniška mrzlica prežeta s popusti ameriškega »črnega petka«, je toliko bolj pomembno združiti moči in položiti temelje za preprečevanje nastajanja odpadkov. Preprečevanje je namreč na samem vrhu lestvice prioritet na področju ravnanja z odpadki. V projektu sodelujeta Komunala Izola in Okolje Piran s prenosom dobrih praks na področju zelenih tehnologij in ozaveščevalnih dejavnosti, ki sta jih do sedaj izvajali zgolj v lastnih občinah. Partnerstvo se dodatno širi na dve panogi: turizem, v sodelovanju s turistično agencijo IstraTerra, ki bo razvila ekološko obarvani turistični produkt za zaledje slovenske Istre ter podjetništvo, v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, ki bo v občini Izola namestilo štiri dodatne zabojnike za zbiranje odsluženega tekstila.

Inovativne povezave in medsektorsko partnersko sodelovanje, ki temelji na zelenih načelih, spodbuja kakovostne rešitve okoljski problematiki, ustvarja izzive za revitalizacijo naravne in kulturne dediščine ter ustvarja priložnosti za nova delovna mesta.

Društvo Planet Zemlja v skladu s svojo strategijo javnost informira o projektih dobrih praks, ki potekajo v Sloveniji ter podpira projekt “Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način”, ki ga je danes predstavili Javno podjetje Komunala Izola. Upravljanje z odpadki je tudi eno od 12 področij po katerih strokovna komisija ocenjuje upravljanje okoljskih tem v slovenskih lokalnih skupnostih v okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Projekti Komunale Izola lahko po mnenju društva Planet Zemlja služi kot primer dobre prakse tudi v drugih lokalnih skupnostih, zato si zasluži pozornost javnosti.