IZJAVE ŽUPANOV

Projekt Planetu Zemlja prijazna občina je zasnovan na način, ki prinaša koristi vsem sodelujočim deležnikom. Več o tem, pa so nam nekateri povedali sami.

IZJAVE ŽUPANOV

IMG_9097»Občina Razkrižje je v kategoriji občin do 3000 prebivalcev v letih od 2011 do 2015 stalno med dobitnicami priznanj in nazivov »Planetu zemlja prijazna občina«.

To in tudi druga priznanja nam pomenijo predvsem spodbudo za dobro delo tudi v prihodnje in potrjujejo, da smo na prvi poti, čeprav nam v zgodovini teh krajev prav nič ni bilo podarjenega. Za marsikatero dobrino, ki je v urbanih sredinah sama po sebi umevna, pri nas ni bilo tako, pa naj si je šlo za zdravnika, lekarno, pošto, knjižnico, vodovod, kanalizacijo….«

Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje

 

DSC_9808»Občina Vodice redno sodeluje v natečaju za Planetu Zemlja prijazni občini. Zavedamo se pomembnosti meril, ki jih društvo Planet Zemlja uporablja pri ocenjevanju za naziv Planetu Zemlja prijazna občina. Tako so področja, kot na primer, učinkovita raba energije, hrupno onesnaženje, ravnanje z odpadki, varstvo narave in gozdov ter ozaveščanje lokalne javnosti o okoljskih vprašanjih, samooskrbi s hrano in obnovljivih virih energije, odličen pokazatelj razvoja in napredka v občini. Veseli nas, da vsako leto uspešno kandidiramo za ta naziv ter s tem upravičimo naš trud in prizadevanja, da bi se občani in občanke še bolje počutili v naši občini.«

Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice

 

image002»Natečaj pospešuje naše aktivnosti, ki temeljijo na sonaravnosti, trajnosti, zato je vsekakor spodbuden, kot predstavljanje dobrih praks…Vsekakor pa ta pristop terja od vseh nas hitrejše spremembe, najprej v miselnosti, predvsem pa v našem vsakdanjem načrtovanju, delovanju in pristopih, kar dejansko pomeni spremembo paradigme od antropocentrizma k biocentrizmu…Zato gre nedvomno za pravo idejo…«

mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče

 

DSCF3945»Nagrada nas je prijetno razveselila, saj smo jo prejeli že tretje leto zapored. Prinaša priznanje za dosedanje delo in motivacijo za naprej. Imamo kar nekaj področij, kjer se lahko pohvalimo z dobrimi rezultati in razvojnimi načrti v smislu trajnostnega razvoja.

Svoje usmeritve smo zapisali v Strategijo razvoja občine (2014), ki daje velik poudarek ravno trajnostnemu razvoju (skrbi za okolje, samooskrbi in razvoju podeželja ter trajnostnemu turizmu). Na vseh obravnavanih področjih se lahko pohvalimo z dobrimi rezultati, veliko pa imamo še načrtov za izboljšanje stanja in nadaljnji razvoj. Pri tem sodelujemo z lokalnim okoljem, regijo in širše (EU povezave). Občinska uprava daje primer dobrega zgleda in odgovornega odnosa do okolja in pri tem aktivno sodeluje z občani, zavodi, gospodarskimi družbami in tudi z mladimi.«

Janko Kos, župan Občine Žalec