Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 180 zavodov, naziv pa jih je doslej pridobilo prek 120. Lani so v natečaju prvič sodelovali tudi zasebni zavodi, zabeležili pa smo prek 32.000 sodelujočih otrok in mentorjev.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato bo društvo tudi v tem šolskem letu izvedlo natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želimo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja. Ker se vsako leto znova trudimo k nadgradnji in širitvi natečaja, bomo letošnjem dodali projekt za mentorje in projekt svetovnega merila, katerega „oče“ je Jamie Oliver, svetovno znani kuhar in pobudnik ozaveščevalnih akcij o pomenu zdrave hrane.

Kot vsa leta doslej, smo tudi letos k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, Zavoda Etno Eko, Gradbenega Instituta ZRMK, se nam je letos pridružil tudi GoodPlace, zavod Tovarna trajnostnega turizma, Jarina, zadruga za razvoj podeželja, zavod VISTA iz Murske Sobote in svetovno gibanje Food Revolution.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2013/2014. Vaše sodelovanje ne bo terjalo nobenih finančnih stroškov (razen povračila potnih stroškov v projektih, kjer predavatelji izvajajo predavanja na sedežu vaših zavodov oz. kotizacije za posvet (ki pa bo vezana na zavod in ne na število prijavljenih iz enega zavoda)), vaše aktivno sodelovanje pa bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja, širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Planetu Zemlja prijazna šola vrtec 2013/2014

Splošno navodilo:

Cilj Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca je razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in delovanja v vseh porah življenja. Zato morajo – skladno s svojo pristojnostjo – vsi zaposleni privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole ali vrtca) in se aktivno vključevati tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti na varovance in druge uporabnike zavoda.

Šola ali vrtec, ki se želi vključiti v natečaj, mora izpolniti prijavnico in jo posredovati najkasneje do 15. septembra na naslov:

Društvo Planet Zemlja

Dobruša 17c

1217 Vodice.

 

Po izvedbi izbranih projektov (srednja šola najmanj 3, osnovna šola najmanj 2, vrtec najmanj 1), zavod izpolni poročila (vprašalniki – glavni in projektni). Zaključno poročilo o delovanju Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca vključuje vse vprašalnike, ki jih prijavitelj prejme ob prijavi na natečaj, izpolnjene pa odda do vključno 1. aprila 2014.*

*običajno rok nekoliko zamaknemo, a iz izkušenj svetujemo, da roka ne presežete preveč, saj se s tem oteži delo komisije.

Kriteriji za pridobitev naziva

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2013/2014:

1) Nacionalni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:

• Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;

• Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače;

• Prijavljeni zavod stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalno pridelane hrane in prvinskih živil;

• Prijavljeni zavod si prizadeva pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine (če zavod nima vrta, prideluje na okenskih policah ipd);

• Prijavljeni zavod k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje svoje varovance;

• Prijavljeni zavod lastno pridelana zelišča in vrtnine uporablja pri pripravi jedi za svoje varovance;

• Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;

• Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;

• Prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;

• Prijavljeni zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.

*Nacionalni kriteriji so zastavljeni smelo in z zavedanjem, da vsi zavodi ne morejo slediti vsem naštetim ciljem, organizator upošteva tudi napore zavodov, ki ciljev ne dosegajo, a obenem stremijo, da bi jim po svojih najboljših močeh sledili. Taki zavodi naj to ustrezno označijo v anketnem vprašalniku.

2) Projektni kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:

Planetu Zemlja prijazna srednja šola se lahko vključi v natečaj, če poleg nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj pri treh od spodaj naštetih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju.

Planetu Zemlja prijazna osnovna šola se lahko vključi v natečaj, če poleg nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj pri dveh od spodaj naštetih projektih, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju.

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg nacionalnih kriterijev sodeluje vsaj pri enem od spodaj naštetih projektov, ki delujejo na nacionalnem oz. evropskem nivoju.

*Kot ustrezno se šteje tudi, če zavod prijavi enega od navedenih projektov, tega pa izvedejo v dveh, treh, ali več skupinah istega zavoda.

Sodelujoči projekti:

• Eko beri (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Eko generacija (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Energetsko učinkovita soseska junior (organizator – Institut ZRMK)

• Food Revolution (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Kako do vremenske napovedi (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Karavana varne kemije (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Ko življenje spregovori (organizator – Zavod 112)

• Od mladega raziskovalca do znanstvenika (organizator – Znanstvena Fundacija RS)

• Od zrna do kruha (organizator – zavod Etno Eko)

• Plastenkina zgodba (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Pot prilagajanja podnebnim spremembam (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Torba da te kap (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Turisti na obisku (organizator – zavod Tovarna Trajnostnega Turizma, GoodPlace)

• Veliki nemarni škornji (organizator – zavod VISTA)

• Zemljo so nam posodili otroci (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Zeleno pero (organizator – društvo Planet Zemlja)

• Življenje z reko (organizator – Kajakaška Zveza Slovenije)

• Živim domače – jem lokalno (organizator – Jarina, zadruga za razvoj podeželja)

Projekt za mentorje:

• Posvet: Bazar idej (organizator – društvo Planet Zemlja)

Prijavnico na natečaj najdete tukaj: prijavnica.

 

Šolsko leto 2012/2013

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2012/2013. Vaše sodelovanje ne bo terjalo nobenih finančnih stroškov (razen povračila potnih stroškov v projektih, kjer predavatelji izvajajo predavanja na sedežih zavodov), vaše aktivno sodelovanje pa bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja, širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

V kolikor vas sodelovanje v natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2012/2013 zanima, nam pišite na elektronski naslov natecaj@planet-zemlja.org in vam bomo poslali celotno dokumentacijo.

Krajše vabilo k sodelovanju si lahko preberete TUKAJ

Prijavnico na natečaj pa najdete TUKAJ

Šolsko leto 2011/2012:

V društvu Planet Zemlja smo uspešno zaključili sedaj že drugi natečaj Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Veseli nas, da smo letos lahko ponudili kar devet izredno kvalitetnih projektov, ki so namenjeni tako najmlajšim, malo starejšim, zaposlenim ter navsezadnje tudi staršem.

Dopolnitev k natečaju je bila tudi ta, da smo v letošnjem letu k natečaju povabili tudi vse srednje šole. Na natečaj se je v letošnjem letu prijavilo kar 59 zavodov, osnovnih in srednjih šol, kar osemnajst več kot lansko leto. Skupno smo izvedli 104 projekte, na kar smo v društvu še posebno ponosni.

Največ prijav in izvedenih delavnic smo imeli na projekt Eko beri, kjer se je prijavilo kar 33 zavodov. V sklopu Eko berija smo prejeli več kot 700 izdelkov otrok, ki so se potegovali za nagrado – knjigo, ki jo je pisateljica napisala za njihov zavod. Ker se je strokovna komisija težko odločila samo za en zavod, so jih izbrali kar pet:
Vrtec Krško, Vrtec Viški Gaj, Vrtec Otona Zupančiča Ljubljana, Vrtec Brežice in Vrtec Mavrica Vojnik.
Posteljica Alenka Klopčič je na podlagi izdelkov napisala knjigo Eko vrtec, kjer je opisan del dneva v posameznem vrtcu. Nagrajeni vrtci pa so dobili več izvodov knjige.

ekober Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Na delavnico Od zrna do kruha se je prijavilo 19 zavodov, osnovnih in srednjih šol. Gospa Tanja Gobec je obiskovala prijavljene zavode ter jim predstavila peko kruha brez kvasa in iz naravno pridelane moke. Tako so se otroci naučili peči pirin in ajdov kruh, delali so pa tudi različne oblike iz kruhove mase. Na podelitvi nazivov je gospa Gobec nagradila najbolj pridne zavode s hlebcem doma spečenega kruha.

kruh Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Ko odpadki postanejo zlato je bil projekt gospe Maje Čučnik, na katerega se je prijavilo 23 zavodov. Gospa Čučnik je na gostujočih zavodih predavala o pravilnem ločevanju odpadkov ter o kompostiranju. Za najbolj poslušne so v Ventovarni poskrbeli, da je Vrtec Jelka dobil vrtni komplet orodja, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana pa kompostnik. Ta kompostnik so si prislužili s svojo izredno željo po kompostiranju ter željo profesorjev smeri okoljevarstveni tehnik, da bi omogočili pravilno izobrazbo svojim dijakom.

Projekt Zelena nit je v letošnjem letu imela sicer samo tri prijave, je pa nosilka projekta, gospa Tatjana Klanfar posredovala informacije, da so bili šolarji navdušeni, ko so iz ostankov blaga delali lastne drobižnice, torbice… Namen take delavnice je seveda osvestiti mlajše, da ni vsako oblačilo, ko odsluži svojemu namenu, namenjen direktno v smeti, ampak je potrebno dvakrat pomisliti, kako bi še lahko uporabili obleke.

Življenje z reko pod okriljem Kajakaške zveze Slovenija je bila najbolj aktivna delavnica, saj so se prijavljene šole (teh je bilo osem) najprej izpopolnjevale v teoretičnem delu, nato so se seznanili z opremo ter izvedli čistilno akcijo, kjer so čistili obrežje domačih rek. V Kajakaški zvezi so obljubili tudi izlet za prijavljene šole, kjer se bodo pomerili v teoretičnem znanju, zmagovalci pa bodo dobili tudi simbolično nagrado.

kajak Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Na projekt U4 energy se je v letošnjem letu prijavilo kar šest šol, ki so sodelovali v Evropskem natečaju za večjo energetsko učinkovitost.

V sklopu natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec smo gostili projekt Agencije RS za okolje Zemljo so nam posodili otroci. Na projekt se je prijavilo sedem šol, smo pa ponosni, da so postali absolutni zmagovalci akcije Osnovan šola Sostro, ki je bila prijavljena preko našega natečaja.

Nosilka projekta Pot prilagajanja gospa mag. Tanja Cegnar je javnost informirala o spremembah v podnebju, ki od vsakega posameznika zahtevajo prilagajanje na mnogih področjih. Na projekt so se prijavile tri šole, ki so bile nad delavnico izjemno zadovoljne.

Karavana varne kemije, na katero so se prijavile štiri šole, je projekt gospe Tatjane Kruder, strokovnjakinje na področju toksinov. Slušatelje je poučila o toksinih, ki se dnevno pojavljajo v naši okolici in kako se jim ogniti.

Nazive Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2011/2012 so si prislušili sledeči zavodi:

Vrtec Jelka
Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči
Vrtec Krško
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Mavrica Vojnik
Osnovna šola Šmarjeta – Vrtec Sonček
Vrtec Murenčki pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Osnovna šola Polzela – Enota vrtec
Osnovna šola Selnica ob Dravi – Enota vrtec
Javni zavod Vrtec Zreče
Vrtec Viški Gaj
Osnovna šola Sostro
Osnovna šola Bršljin
Osnovan šola Zadobrova
Osnovna šola in vrtec Podgora, Kuteževo
Osnovna šola Šmarjeta
Osnovna šola Nazarje
Osnovna šola Žužemberk
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
Srednja šola Zagorje

eko konferenca ii 027 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Vsem prejemnikom naziva še enkrat iskreno čestitamo in jih vljudno vabimo naj se nam pridružijo tudi naslednje leto. Natečaj Planetu Zemlja prijazna šola vrtec 2012/2013 pričnemo že 5. junija, na svetovni dan okolja.

Vabimo vas torej, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala tudi šolsko leto 2012/2013. Vaše sodelovanje ne bo terjalo nobenih finančnih obveznosti (razen kritja potnih stroškov predavateljem v treh projektih – več v nadaljevanju), vaše aktivno sodelovanje pa bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Šolsko leto 2010/2011

V šolskem letu 2010/2011 je z nami sodelovalo kar 18 vzgojno varstvenih organizacij ter 28 osnovnih šol. Prijavljeni zavodi so lahko izbirali med štirimi projekti, Karavano varne kemije, Pot prilagajanja podnebnim spremembam, U4-učinkovita raba energije in Zemljo so nam posodili otroci. Skupno je bilo prijavljenih 71 projektov, ki so bili uspešno izvedeni.

Naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2010/2011 si je prislužilo kar 7 vzgojno-varstvenih ustanov ter 17 osnovnih šol. Za pridobitev naziva so morali izpolnjevati splošne kriterije, nacionalne kriterije ter dodatne kriterije.

kvk20111 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Vzgojno-varstveni zavodi, ki so prejeli naziv so sledeči:
Vrtec Borisa Pečeta, Maribor
Vrtec Ciciban, Sevnica
Vrtec Ig, Ig
Vrtec Lipa, Štore
Vrtec Sonček pri OŠ Šmarjeta, Šmarješke toplice
Vrtec Medvode, Medvode
Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice, Jesenice

Osnovne šole, ki so prejele naziv:
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
OŠ Gustava Šiliha, Laporje
OŠ in vrtec Črna na Koroškem
OŠ in vrtec Frana Kocbeka, Gornji grad
OŠ Križe, Križe
OŠ Matije Čopa, Kranj
OŠ Miška Kranjca, Velika Polana
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik
OŠ in vrtec Podgora Kuteževo, Ilirska Bistrica
OŠ Pohorskega bataljona, Oplotnica
OŠ Polje, Ljubljana – Polje
OŠ Sostro, Ljubljana – Dobrunje
OŠ Šmarjeta, Šmarješke toplice
OŠ Trbovlje, Trbovlje
OŠ Trzin, Trzin
OŠ Zbora odposlancev, Kočevje

pot logo Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec eko beri 150x150 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec etno eko 150x150 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec kajakaska zveza slovenije 150x120 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec karavana varne klemije 150x150 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec u4 energy1 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec logo kompostko 2 150x150 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec zelena nit Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec zemljo sonam posodili otroci Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

hoce logo1 Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec