Konferenca o odpadkih in embalaži v okolju

Ob svetovnem dnevu okolja, 5.6.2012 smo v sodelovanju z Agencijo za okolje in Ventovarno pripravili konferenco na tematiko odpadkov, s poudarkom na embalaži.

Govorili smo o Odpadkih kot problemu in poslovni priložnosti, kjer so razpravljali: član odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Gašpar Gašpar Mišič, ki je zbranim povedal: »Nekateri ljudje vohajo smrad, medtem ko drugi denar. Okusil sem slabo izkušnjo z državo, ko je na lokalno skupnost prenesla odgovornost, pristojnosti pa ne. Tako imamo operativni program, a vendar nimamo operativcev.« Ob tem je še dodal, da je »treba obremeniti vsak proizvod in uvesti okoljske takse«. Kot primer dobre prakse je delovanje družbe Saubermacher, ki je pooblaščena za izvajanje storitev gospodarnega ravnanja z odpadki, predstavil njen direktor Rudolf Horvat ter jasno poudaril: »Ravnanje z odpadki je postalo gospodarska panoga. Okolje namreč postaja močna industrijska branža, ki je prekosila celo turizem.« Mag. Alan Ninčević iz Službe za varnost in zdravje pri delu v UKC Ljubljana je zbranim prikazal, na kakšen način ravna z odpadki in embalažo ena največjih bolnišnic v Evropi ter kako bi bilo lahko ravnanje skozi različne faze še bolj učinvito. Pri tem je podal podatek, da se v bolnišnicah prideluje prek 36 vrst različnih odpadkov, k sreči pa se delež odpadkov za reciklažo povečuje.

Matej Stražiščar, direktor največjega slovenskega podjetja za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, je ob razpravi na temo Embalaža kot problem in priložnost dejal: »Ljudje s potrošniškimi navadami povzročamo odpadke - že s tem, ko se odločimo, da gremo v nakupe. To je namreč dejstvo. Problem na realno sliko se kaže s pomanjkanjem nadzora, saj inšpektorji ne nadzirajo dovolj ločevanja odpadkov.« Član uprave Pivovarne Laško Matej Oset, odgovoren za proizvodno - tehnično področje, je slušateljem povedal, da »Skupina Laško spodbuja porabo povratne steklene embalaže in reciklažo«. S predstavitvijo vključevanja naprednih okoljskih konceptov v programske dokumente je drugi panel zaokrožila Marjana Dermelj z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je tako panel kot celotno konferenco zaključila s pomembno mislijo: »Reševanje problema odpadkov se začne že pri zasnovi izdelkov, ki naj ne vsebujejo toksičnih substanc in ki jih je možno po končani uporabi vrniti nazaj v naravo.«

Ob robu konference pa je potekal tudi »emBAlaZAR« - Bazar embalaže, na katerem je Pivovarna Union predstavila okolju prijaznejšo plastenko vode Zala, Pivovarna Laško pa okolju bolj prijazno etiketo na plastenki vode Oda.

1-panel-300x1821 Konferenca o odpadkih in embalaži v okolju

Mag. Alan Ninčević, Gašpar Gašpar Mišič, Rudolh Horvat in moderator Vito Avguštin (z desne proti levi)

2-panel-300x2001 Konferenca o odpadkih in embalaži v okolju

Matej Oset, Marjana Dermelj, Matej Stražiščar (z desne proti levi)

vento-300x1861 Konferenca o odpadkih in embalaži v okolju

Zainteresirana množica v Ventovarni